EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
TCDD EMNİYET STRATEJİSİ Resim

TCDD EMNİYET STRATEJİSİ

Teşekkülümüz mevcut emniyet anlayışı ve sistemine ilave olarak AB ülkelerinde ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanmaya başlanan ve kullanılmakta olan düzenlemelere dayanan "Emniyet Yönetim Sistemini (EYS)" hayata geçirmektedir.

Emniyetin takibi ve iyileştirilmesi için geleceğe yönelik hedeflerin konulması, gerekli alanlardaki mevzuatın iyileştirilmesi/geliştirilmesi uluslararası alanda gelişmiş demiryolları ile bilgi iletişiminin sağlanması, emniyet kültürünün oluşturulması ve emniyet bilincinin yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunulması görevleriyle; Genel Müdürlükte doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak Emniyet ve Kalite Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Bölge Müdürlüklerinde de doğrudan Bölge Müdürüne bağlı olarak Emniyet ve Kalite Yönetimi Servis Müdürlükleri kurulmuştur.

Emniyetin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme adımlarının atılabilmesi için oluşturulmuş Emniyet Kurulları ve Komisyonlarına da TCDD üst yönetimi olarak büyük önem veriyoruz. Çalışmaları yürüten ekibe destek vermeniz TCDD'nin daha emniyetli işletmeciliği için çok önemlidir. Emniyet kurumsal olarak hem yöneticilerin, hem de bütün çalışanların sorumluluğundadır.

Planlamadan, tasarım ve yapıma; testlerden işletme ve bakıma kadar olan tüm faaliyetlerde uygulanacak olan Emniyet Yönetim Sistemiyle ilgili hedef ve ilkelerimiz belirlenmiş, insan odaklı bir EYS' nin stratejisi ve ilkeleri oluşturulmuştur.

Bu kapsamda;

  1. Emniyet kültürü her kademedeki personele yaygınlaştırılacak ve tüm çalışanlar emniyet kültürüne uygun davranış sergileyeceklerdir.
  2. TCDD yönetiminden işletme personeline kadar tüm çalışanlar, alınmış emniyet önlemlerine uymaktan, kendi görevlerinin gerektirdiği emniyet önlemlerini almaktan ve emiyeti sağlamaktan sorumlu olacaktır.
  3. Emniyet performansının sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi ancak tüm, bakım ve işletme faaliyetleri esnasında meydana gelen kaza/olay ve ramak kala olayların kayıt edilerek değerlendirilmesi ile mümkündür. Tüm çalışanlar emniyet performansının daha iyi hale getirilmesi için uygun tedbirler vasıtasıyla katkı sağlayacaklardır.
  4. Emniyetin sağlanması, sürdürülmesi ve yükseltilmesi için her türlü kaynak sağlanacak ve tüm çalışanlar bu kaynakları etkin bir şekilde kullanmaya özen göstereceklerdir.
  5. Risklerin azaltılması için uygun bütün kontrol önlemleri alınacak ve risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması sağlanacaktır.
  6. Tüm çalışanlar kaza ve olaylara engel olabilmek için bütün arızaları, hataları, ramak kala olayları ve tehlikeleri (kendi hataları da dahil) bildirmek zorundadır. Bu kurum kültürünün önemli bir parçasıdır ve herkesin her şeyi söyleyebilmesi için açık bir bilgi paylaşımı ile desteklenecektir.
  7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından yayınlanan kurallara ve emniyet standartlarına uyulacaktır. Tüm çalışanlar pozisyonlarına uygun olarak kendileri için geçerli kuralları, talimatları, yönetmelikleri bilmek ve uygulamak zorundadır.
  8. Çalışanların yeterliliği, sağlığı ve motivasyonu gerekli emniyete ulaşılabilmesi için ön şarttır. Bunların desteklenmesi için tekrarlanan işe elverişliliği ve yeterliliği denetleyici ve destekleyici tedbirler alınacaktır.
  9. EKAY Birimleri tarafından yayınlanmış olan bütün emniyet süreçlerine, tüm ilgili çalışanlar uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar.