EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
TCDD EMNİYET STRATEJİSİ Resim

Demiryolu sistemlerinde son yıllarda uluslararası boyutta yaşanan hızlı gelişim, eş zamanlı olarak başlatılan ve halen sürdürülen yenilenme çalışmalarının yanı sıra yapılan yasal ve yapısal düzenlemelerle Ülkemiz demiryolu sektöründe de karşılık bulmuştur.

Bu doğrultuda TCDD’de; emniyetin izlenmesi ve geliştirilmesi, emniyet kültürünün yaygınlaştırılması, tüm süreçlerde emniyet bilinci ile hareket edilmesinin sağlanması, emniyet hedeflerinin oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi, ulusal ve uluslararası standartlara uyum amacıyla Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) kurulmuştur.

Teşekkülümüz, Ulusal Emniyet Makamı olan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ulusal demiryolu altyapı ağında altyapı işletmecisi olarak yetkilendirilmiştir.

Hedeflenen emniyet performansının sağlanabilmesi için;

 • Emniyet kurumsal olarak hem yöneticilerin, hem de bütün çalışanların sorumluluğundadır.
 • Yönetim tarafından emniyetin sağlanması, sürdürülmesi ve yükseltilmesi için her türlü kaynak sağlanacaktır.
 • Emniyetin geliştirilmesi adına çalışan katılımı, iletişim ve bilgi paylaşımı yöneticiler tarafından desteklenecektir. Her aşamada diğer işletme politikalarıyla uyum gözetilecektir.
 • Emniyet kültürü her kademedeki personele yaygınlaştırılacak ve tüm çalışanlar emniyet kültürüne uygun davranış sergileyeceklerdir.
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından yayınlanan kurallara ve emniyet standartlarına uyulacaktır.
 • Çalışanların yeterliliği, sağlığı ve motivasyonu gerekli emniyete ulaşılabilmesi için ön şarttır. Bunların desteklenmesi için tekrarlanan, işe elverişliliği ve yeterliliği destekleyici ve denetleyici tedbirler alınacaktır.
 • TCDD yönetiminden işletme personeline kadar tüm çalışanlar, alınmış emniyet önlemlerine uymaktan, kendi görevlerinin gerektirdiği emniyet önlemlerini almaktan ve emniyeti sağlamaktan sorumlu olacaktır.
 • Çalışanlar kaynakları etkin bir şekilde kullanmaya özen göstereceklerdir.
 • Kaza ve olaylara engel olabilmek için çalışanlar bütün arızaları, hataları, ramak kala olayları ve tehlikeleri (kendi hataları da dahil) bildirmek zorundadır.
 • Emniyet performansının sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi, ancak tüm bakım ve işletme faaliyetleri esnasında meydana gelen kaza/olay ve ramak kala olayların kayıt edilerek değerlendirilmesi ile mümkündür. Tüm çalışanlar emniyet performansının daha iyi hale getirilmesi için uygun tedbirler vasıtasıyla katkı sağlayacaklardır.
 • Risklerin azaltılması için uygun bütün kontrol önlemleri alınacak ve risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması sağlanacaktır.
 • Çalışanlar pozisyonlarına uygun olarak kendileri için geçerli kuralları, talimatları, yönetmelikleri ve EYS birimleri tarafından yayınlanmış olan bütün emniyet uygulama planı ve süreçlerini bilmek ve uygulamak zorundadır.

 

 

  Ali İhsan UYGUN

 TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve

       Genel Müdür