EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
KEP Adresleri Resim

 

MERKEZ TEŞKİLAT TAŞRA TEŞKİLATI
(Merkez Daireye Doğrudan Bağlı Birimler)
İŞYERİ KEP HESABI İŞYERİ KEP HESABI
TCDD Genel Müdürlüğü  tcdd@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Demiryolu Bakım Dairesi Başkanlığı
 tcdd.demiryolbakim@hs01.kep.tr 1 Afyon Beton Travers Fabrika Müdürlüğü  tcdd.afyonbetontravers@hs01.kep.tr
2 Sivas Beton Travers Fabrika Müdürlüğü  tcdd.sivasbetontravers@hs01.kep.tr
3 Çankırı Makas Fabrika Müdürlüğü  tcdd.cankirimakas@hs01.kep.tr
4 Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrika Müdürlüğü  tcdd.raykaynakveyolmakinalari@hs01.kep.tr
TCDD Genel Müdürlüğü
Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı
tcdd.demiryolmodernizasyon@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı
tcdd.demiryolyapim@hs01.kep.tr 1  I. Demiryolu Yapım Grup Müdürlüğü (Bursa) tcdd.bursademiryoluyapimgrup@hs01.kep.tr
2 II. Demiryolu Yapım Grup Müdürlüğü (Bozüyük) tcdd.bozuyukdemiryoluyapimgrup@hs01.kep.tr
3 III. Demiryolu Yapım Grup Müdürlüğü (Afyon) tcdd.afyondemiryoluyapimgrup@hs01.kep.tr
4 IV. Demiryolu Yapım Grup Müdürlüğü (Yozgat) tcdd.yozgatdemiryoluyapimgrup@hs01.kep.tr
5 V. Demiryolu Yapım Grup Müdürlüğü (Kırıkkale) tcdd.kirikkaledemiryoluyapimgrup@hs01.kep.tr
6 VI. Demiryolu Yapım Grup Müdürlüğü (Salihli) tcdd.salihlidemiryoluyapimgrup@hs01.kep.tr
TCDD Genel Müdürlüğü
Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı
tcdd.etutveproje@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığı
tcdd.trafikveistasyonyonetimi@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Kapasite Yönetimi Dairesi Başkanlığı
tcdd.kapasiteyonetimi@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
tcdd.stratejigelistirme@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Emlak Dairesi Başkanlığı
tcdd.emlak@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
tcdd.insankaynaklari@hs01.kep.tr 1 Ankara Demiryolu Eğitim ve Sınav  Merkezi Müdürlüğü tcdd.ankaraegitim@hs01.kep.tr
2 Sivas Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğü tcdd.sivasegitim@hs01.kep.tr
TCDD Genel Müdürlüğü
Muhasebe ve Finasman Dairesi Başkanlığı
tcdd.muhasebevefinansman@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı
tcdd.satinalmavestokkontrol@hs01.kep.tr 1 Ankara (Behiçbey) Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü tcdd.ankaraanaikmal@hs01.kep.tr
2 Haydarpaşa Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğü tcdd.haydarpasateslimalmaveyollama@hs01.kep.tr
3 Karabük Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğü tcdd.karabukteslimalmaveyollama@hs01.kep.tr
4 Kırıkkale Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğü tcdd.kirikkaleteslimalmaveyollama@hs01.kep.tr
TCDD Genel Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
tcdd.bilgiteknolojileri@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
tcdd.uluslararasiiliskiler@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
tcdd.destekhizmetleri@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı
tcdd.limanveferibotyonetimi@hs01.kep.tr 1 Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü tcdd.haydarpasaliman@hs01.kep.tr
2 İzmir Liman İşletme Müdürlüğü tcdd.izmirliman@hs01.kep.tr
3 Derince Liman İşletme Kontrol Müdürlüğü tcdd.derinceliman@hs01.kep.tr
4 Bandırma Liman İşletme Kontrol Müdürlüğü tcdd.bandirmaliman@hs01.kep.tr
5 Mersin Liman İşletme Kontrol Müdürlüğü tcdd.mersinliman@hs01.kep.tr
6 İskenderun Liman İşletme Kontrol Müdürlüğü tcdd.iskenderunliman@hs01.kep.tr
7 Samsun Liman İşletme Kontrol Müdürlüğü tcdd.samsunliman@hs01.kep.tr
8 Vangölü Feribot Müdürlüğü tcdd.vangoluferibot@hs01.kep.tr
TCDD Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
tcdd.hukukmusavirligi@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
tcdd.teftiskurulu@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
tcdd.basinyayinvehalklailiskilermusavirligi@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Emniyet ve Kalite Yönetimi Dairesi Başkanlığı
tcdd.ar-ge@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
İç Denetim Dairesi Başkanlığı
tcdd.icdenetimbirimi@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi İşletme Müdürlüğü
tcdd.datem@hs01.kep.tr - -
TCDD Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
tcdd.arastirmavegelistirme@hs01.kep.tr    

TAŞRA TEŞKİLATI
(BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ)

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü (Haydarpaşa) tcdd.1bolge@hs01.kep.tr Bölge Müdürlüklerimizin bünyesindeki Servis Müdürlükleri ile alt teşkilatları olan Gar, İstasyon ve diğer birimler tarafından yapılacak tüm Kurumlar arası yazışmalara ilişkin KEP üzerinden evrak sevk ve kabullerde, bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünün KEP adresi kullanılacaktır.
TCDD 2. Bölge Müdürlüğü (Ankara) tcdd.2bolge@hs01.kep.tr
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü (İzmir) tcdd.3bolge@hs01.kep.tr
TCDD 4. Bölge Müdürlüğü (Sivas) tcdd.4bolge@hs01.kep.tr
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü (Malatya) tcdd.5bolge@hs01.kep.tr
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) tcdd.6bolge@hs01.kep.tr
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) tcdd.7bolge@hs01.kep.tr
YHT Bölge Müdürlüğü (Ankara) tcdd.yhtbolge@hs01.kep.tr