EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Müdürlükler Resim
DATEM Müdürlükler

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekomünikasyon Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri aşağıda ana başlıklar altında toplanmaktadır:

EST Mühendislik hizmetler Müdürlüğü; elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekominikasyon, güç sistemleri, konularında AR-GE faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Temel ihtiyaca yönelik Ar-Ge laboratuvar kurulumu gerçekleştirilmiştir.

EMC-EMI uyumluluk ölçümleri için altyapısını tamamlamış ve ölçüm faaliyetlerine başlamaya hazır hale gelmiştir. Test laboratuvarımızda bikonik, log-periyodik ve halka anten çeşitleri bulunmakta olup demiryolu araçları ve diğer altyapı elemanlarının EN 50121’e göre elektromanyetik uyumluluk testleri gerçekleştirilebilmektedir.

EST Mühendislik Hizmetleri bünyesinde yeni kurulan yüksek gerilim laboratuvarında -30o ile +60o aralığında iklimlendirme kabini, 15KV DC izolasyon test cihazı ve 12KV AC/16 KV DC yüksek gerilim test cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlarla birlikte 200kV AC yüksek gerilim test cihazı ve yıldırım darbe test cihazı kullanımı için Faraday kafesli oda yapılmıştır.

Demiryoluna döşenen sensörlerden elde edilen verilerden demiyolu araçlarının izlenerek kusurların anlık olarak tespitine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.

2019 yılında tamamlanması planlanan yeni binasında konusuyla ilgili test çalışmalarına başlaması planlanmıştır.  Böylece  hafif raylı sistemler ve demiryollarıyla ilgili yeni teknolojilere yönelik kurum ve kurum dışından gelen talepler doğrultusunda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak çözüm üretebilecek yeterliliğe kavuşacaktır.

Test laboratuvarlarının kurulmasını müteakip akreditasyon çalışmalarına başlanacaktır.

MALZEME VE KAYNAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  • Akredite Laboratuvar Hizmetleri
  • Demiryolu Sektörüne Yönelik Teknik Eğitimler
  • Bilimsel Araştırma ve Proje Faaliyetleri
  • Sektörel Danışmanlık

Malzeme ve Kaynak Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü, bünyesindeki gelişmiş teknolojiye sahip tahribatlı ve tahribatsız deney laboratuvar altyapısı ile hem demiryolu sektöründe hem de sektör dışında kullanılan malzemelere yönelik deney hizmetleri sunmaktadır.

Akredite olunmuş mevcut deney metotlarının sürekliliğinin devam ettirilmesi ve kapsamın genişletilmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Konusunda uzman nitelikli personeller tarafından Demiryolu sektörüne yönelik teknik eğitimler verilmektedir.

Demiryolu ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmekte ve araştırmalar yaparak proje faaliyetleri yürütmektedir.

 

Yol Üstyapı Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyet alanları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır:

Piri Reis Ölçüm Treni ile yüksek hızlı hatlarda demiryolu üstyapısının (Hat Geometrisi, Ray Profili, Ray Ondülasyonu, Görsel Yol Muayenesi, Araç Dinamiği ve Pantograf/Katener Etkileşim Ölçümü) ölçüm ve değerlendirmelerini yapmak.

Demiryolu yol üstyapısında muayene ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

Demiryolu yol üstyapısının tasarım, imalat ve işletmesinde emniyetin geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları yapmak.

Ölçüm sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak için özgün bir yazılım geliştirmek.


Devam eden projeler:
.IN2TRACK (Demiryolu Hatları, Makas ve Yapıların Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar)
.IN2SMART (Demiryolu Varlıklarının Entegre Teknolojiler Kullanılarak Akılcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Akıllı Bakımı )
.IMPACT-2 (Farklı Ulaşım Modelleri Zincirinin Sorunsuz Bir Şekilde Entegrasyonunda Yeni Yaklaşımlar İçin Belirleyici Monitörleme)
Ayrıca Avrupa Birliği Demiryolu sektörünün araştırma alanlarını ve politikalarını belirlemek üzere kurulmuş olan kurullara, gruplara TCDD adına katılımlar Teknik Projeler Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Bu birimler:
• RICG (Araştırma ve İnovasyon Koordinasyon Grubu)
• IRRB (Uluslararası Demiryolu Araştırma Kurulu)
• EUROC (Avrupa Demiryolu İşletmeciliği Topluluğu Konsorsiyumu)

 

Standardizasyon, Belgelendirme Müdürlüğü
Faaliyet alanları;

• Yol Testleri
TS EN 14363 ve UIC 518 Standartlarına uygun olarak Sürüş Davranışı ve Güvenliği Testi
TS EN 13452 ve UIC 541 Standartlarına uygun olarak Fren Sistem ve Performans Testi
TS EN 12299 Standardına uygun olarak Yolcu Sürüş Konforu Testi
TS EN ISO 3095 ve TS EN ISO 3381 Standartlarına uygun olarak Gürültü Testi

• Demiryolu Bileşenleri Test Merkezi
Demiryolu Bileşenleri Test Merkezinin binası tamamlanmış olup, test cihazlarının temin işlemleri sürmektedir. Bu kapsamda alınacak test cihazları şu şekildedir:

Boji Statik ve Dinamik Test Cihazı; Lokomotif bojilerinden Tramvay bojilerine kadar tüm demiryolu araçlarının bojilerinin mekanik testleri gerçekleştirilecektir.

Fren Test Sistemi; Fren Diskleri ve Saboların, Balataların UIC 541 Serisi Standardına uygun olarak testlerinin yapılmasının yanı sıra çeşitli AR-GE faaliyetlerine de uygun olarak testler yapılacaktır.

Tekerlek Takımı Simülatörü; Yuvarlanma yüzeyi yorulması, aşınma, yağlama gibi ray-teker kontağı hakkında birçok farklı alanda ARGE çalışmaları yapılabilecektir.

 

Malzeme ve Kaynak Teknolojileri Müdürlükleri
Faaliyet alanları;

Malzeme ve Kaynak Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü, bünyesindeki gelişmiş teknolojiye sahip tahribatlı ve tahribatsız deney laboratuvar altyapısı ile hem demiryolu sektöründe hem de sektör dışında kullanılan malzemelere yönelik deney hizmetleri sunmaktadır.

Akredite olunmuş mevcut deney metotlarının sürekliliğinin devam ettirilmesi ve kapsamın genişletilmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Konusunda uzman nitelikli personeller tarafından Demiryolu sektörüne yönelik teknik eğitimler verilmektedir.
Demiryolu ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmekte ve araştırmalar yaparak proje faaliyetleri yürütmektedir.