EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haydarpaşa Resim
Haydarpaşa Limanı

LİMAN KAPASİTESİ

 Toplam Rıhtım Uzunluğu (m)  3.413
 Rıhtım Derinlikleri (m)  - 5m  / - 12m
 Liman Sahası (m2)  343.420
 Gemi Kabul Kapasitesi (gemi/yıl)  1.169
 G.Kargo ve Kuru Dökme Yük Elleçleme Kapasitesi (ton/yıl)  1.913.000
 RoRo Rıhtım Kapasitesi (tır adet/yıl)  149.100
 Konteyner  Ekipman Kapasitesi (TEU/yıl)  655.000
 Karışık Eşya Stoklama Kapasitesi (ton)  225.000
 Konteyner Stoklama Kapasitesi (TEU/yıl)  426.000


KONTEYNER ELLEÇLEMESİNE YÖNELİK ÜSTYAPI EKİPMANLARI

Limanda bulunan konteyner terminali, 4 adet Gantry Crane ve 1 adet MHC vinci ile donatılmış olup, -10/12 metre su derinliğine, 945 metre uzunluğunda rıhtımlara ve 12.000-15.000 TEU konteyner istifleme kapasitesine sahiptir.

Konteyner istif araçları ile üst üste 4+1 istif yapılabilmekte ve 80 adet soğuk hava tertibatlı konteyner için alt yapı bulunmaktadır.

ELLEÇLEME EKİPMANLARI

Konteyner elleçlemeleri, 4 adet 40 tonluk Gantry Crane, 1 adet 65 tonluk Mobil Arbour Crane, 9 adet 35 tonluk lastik tekerlekli transtainer, 7 adet 42 tonluk dolu ve 7 adet 8-10 tonluk boş konteyner forklifti ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra 8 adet 25 tonluk mobil vinç, 2 standart ve 23 kısa mastlı forklift ile 15 adet çekici bulunmaktadır.

LİMANIN TARİHÇESİ 
Haydarpaşa Limanı 20.04.1899 tarihinde Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyasına inşa ettirilmeye başlanmış ve 1924 senesine kadar bu kumpanya tarafından işletilmiştir. 24.05.1924 tarih ve 506 sayılı yasayla liman, hükümet tarafından satın alınmış ve 31.05.1927 tarihine kadar özel bir rejimle idare edilmiştir. 31.05.1927 tarih ve 1042 sayılı yasa gereğince Nafıa Vekaletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı bulunan Demiryolları İdaresine devredilmiştir. Limanın mevcut tesisleri yeterli olmadığından, Bayındırlık Bakanlığınca 05.02.1953 tarihinde başlayan tevsiatın ilk kısmı 1954 senesinden itibaren peyderpey TCDD İşletmesine devredilmiştir. Liman gerçek anlamda 1967 yılında hizmete girmiştir.

İkinci kısım modernizasyon çalışmaları 1979 yılında başlamış ve konteyner molü, feri iskelesi, CFS 1 ambarı ile 600 m. dalgakıran yapılmıştır.

Liman İşleticisi: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
Adres: TCDD Liman İşletme Müdürlüğü-Haydarpaşa/İSTANBUL

Telefon: 0216 337 99 88
Faks: 0216 345 17 05
E-posta: haydarpasaliman@tcdd.gov.tr
Konumu:

          Enlem 40° 59’ 00” N
          Boylam 28° 57’ 00” E

Çalışma Saatleri:
Gemi ve Yük 3 vardiya, 24 saat
Operasyonları (08:00-16:30, 16:30-00:30, 00:30-08:00)