EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haydarpaşa Resim
Haydarpaşa Limanı

LİMAN KAPASİTESİ

 Toplam Rıhtım Uzunluğu (m)  3.413
 Rıhtım Derinlikleri (m)  - 5m  / - 12m
 Liman Sahası (m2)  343.420
 Gemi Kabul Kapasitesi (gemi/yıl)  1.169
 G.Kargo ve Kuru Dökme Yük Elleçleme Kapasitesi (ton/yıl)  1.913.000
 RoRo Rıhtım Kapasitesi (tır adet/yıl)  149.100
 Konteyner Elleçleme Kapasitesi (TEU/yıl)  655.000
 Genel kargo ve Dökme Kuru Yük  Depolama Kapasitesi (kapalı alan)  (ton / yıl)  225.000
 Genel Kargo ve Dökme Kuru Yük Depolama kapasitesi (açık alan ( ton /yıl )  1.620.000
 Konteyner Depolama Kapasitesi (TEU/yıl)  426.000
 Ro Ro (adet / yıl)  45.600

 

LİMAN ÖZELLİKLERİ

PİLOTAJ:  Limana giren ve çıkan gemiler  kılavuz almak zorundadır.

RÖMORKAJ : 2000 GT’den küçük gemiler için römorkör alma mecburiyeti yoktur.

Kılavuz hizmeti, 24 saat boyunca Kıyı Emniyeti tarafından verilmektedir.

Römorkör hizmet 24 saat boyunca TCDD tarafından verilmektedir.

ELLEÇLEME EKİPMANLARI

Konteyner elleçlemeleri, 3 adet 40 tonluk Gantry Crane, 1 adet kiralık 65 tonluk Mobil Harbour Crane, 5 adet 35 tonluk lastik tekerlekli transtainer, 7 adet 42 tonluk dolu ve 7 adet 8-10 tonluk boş konteyner forklifti ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra 4 adet 25 tonluk mobil vinç, 2 standart ve 20 kısa mastlı forklift ile 15 adet çekici bulunmaktadır.

Konteyner istif araçları ile üst üste 4+1 istif yapılabilmekte ve 80 adet soğuk hava tertibatlı konteyner için alt yapı bulunmaktadır.

LİMANIN TARİHÇESİ 

Haydarpaşa Limanı 20.04.1899 tarihinde Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyasına inşa ettirilmeye başlanmış ve 1924 senesine kadar bu kumpanya tarafından işletilmiştir. 24.05.1924 tarih ve 506 sayılı yasayla liman, hükümet tarafından satın alınmış ve 31.05.1927 tarihine kadar özel bir rejimle idare edilmiştir. 31.05.1927 tarih ve 1042 sayılı yasa gereğince Nafıa Vekaletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı bulunan Demiryolları İdaresine devredilmiştir. Limanın mevcut tesisleri yeterli olmadığından, Bayındırlık Bakanlığınca 05.02.1953 tarihinde başlayan tevsiatın ilk kısmı 1954 senesinden itibaren peyderpey TCDD İşletmesine devredilmiştir. Liman gerçek anlamda 1967 yılında hizmete girmiştir.

İkinci kısım modernizasyon çalışmaları 1979 yılında başlamış ve konteyner molü, feri iskelesi, CFS 1 ambarı ile 600 m. dalgakıran yapılmıştır.

Liman İşleticisi: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)
Adres: TCDD Liman İşletme Müdürlüğü-Haydarpaşa/İSTANBUL

Telefon: 0216 337 99 88
Faks: 0216 345 17 05
E-posta: haydarpasaliman@tcdd.gov.tr
Konumu:

          Enlem 40° 59’ 00” N
          Boylam 28° 57’ 00” E

Çalışma Saatleri:
Gemi ve Yük 3 vardiya, 24 saat
Operasyonları (08:00-16:30, 16:30-00:30, 00:30-08:00)