EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Derince Resim
Derince Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü

LİMANIN TARİHÇESİ

Liman 1900 yılında verilen bir imtiyazla Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyası tarafından inşaatına başlanılıp, 1904 yılında işletmeye açılmıştır. 1927 yılında 1042 sayılı Kanunla Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 1953 yılında kabul edilen 6186 sayılı Kanunla TCDD İşletmesine devredilen liman, Haydarpaşa Liman Müdürlüğünün bir ünitesi olarak iskele şefliği ünvanı ile hizmet vermeye devam etmiştir. TCDD Genel Müdürlüğü’nün 31.03.1961 T. ve 11270-14-1/1783 sayılı emri ile müstakil Liman İşletmesi Müdürlüğü olmuştur.

Teşekkülümüz tarafından işletilen Derince Limanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararı ile “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirme kapsamına alınmış olup, yapılan ihale sonucunda, 543.000.000 -ABD Doları bedelle ihaleyi kazanan Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne  02.03.2015 tarihinde 39 yıl süreyle işletilmek üzere devredilmiştir.

Liman, faaliyetlerine Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adı altında devam etmektedir.

TCDD, İşletme Hakkının devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kendisine tanınan gözetim ve denetime ilişkin görev ve yetkilerini TCDD Derince Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.

 

Adres: TCDD Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü - Derince
Tel: 0262 239 73 00
Faks: 0262 223 42 78
E-Posta: derinceliman@tcdd.gov.tr
Konumu
    Enlem: 40° 44' 44" N
    Boylam: 29° 50' 00" E