EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
İskenderun Resim
İskenderun Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü

LİMANIN TARİHÇESİ

İsminden de anlaşılacağı üzere  mazisi (M.Ö. 333) Büyük İskender’e dayanan bölgede 1909 yılında Anadolu – Bağdat Demiryolları Kumpanyasına verilen Limanın inşa imtiyazı, başlayan 1. Dünya Savaşı sonrası 1918 yılında şirketin Fransa Hükümeti tarafından haczedilmesi üzerine imtiyaz “İskenderun Limanı Fransız Şirketi" ’ne verilmiştir.

Fransız  Şirketi, bugün iç liman tabir edilen ve mavnaların barınmasına yarayan kısmın inşaasına başlamıştır. 1927 yılında küçük limanın doğu ve batı mendireklerini ve güney rıhtımı denilen 200 m. lik küçük vasıta rıhtımını inşa ettikten sonra Hatay Devleti kurulmuş ve Ana Vatana ilhak etmiş ve 3714 sayılı Kanun gereği Liman, Devlet Limanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne devredilmiştir.

14.08.1942 tarih ve 4301 sayılı Kanunla Devlet Demiryolları İdaresi’ne fiilen devredilen liman 1944 yılında büyük iskele ile genişletilmiş, 1953 – 1956 yılları arasında mekanik eçhize ve tesislerle  takviye edilerek modern bir liman haline getirilmiştir. Limanın gelişimine 1964 yılında da devam edilmiş, rıhtım üst yapı inşaatı 1972 yılında ikmal edilerek bütün tesisleri ile birlikte aynı yıl hizmete girmiştir.

Teşekkülümüz tarafından işletilen İskenderun Limanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararı ile “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirme kapsamına alınmış olup, yapılan ihale sonucunda, 372.000.000.-ABD Doları bedelle ihaleyi kazanan Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş,’ne 30.12.2011 tarihinde 36 yıl süreyle işletilmek üzere devredilmiştir.

Liman, faaliyetlerine Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adı altında devam etmektedir.

TCDD, İşletme Hakkının devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kendisine tanınan gözetim ve denetime ilişkin görev ve yetkilerini TCDD İskenderun Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.

Adres: TCDD Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü - İskenderun
Tel: 0326 614 00 47
Faks: 0326 613 24 24
E-Posta: iskenderunliman@tcdd.gov.tr
Konumu
    Enlem: 36° 38' 00" N
    Boylam: 36° 10' 00" E