EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Mersin Resim
Mersin Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü

LİMANIN TARİHÇESİ

Mısır’da Süveyş Kanalının inşaa edilmeye başlanması ile birlikte, Mersin bir liman olarak daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. 1890 yıllarda doğal liman çerçevesinde taşımacılık faaliyetleri hız kazanmış, yeni iskeleler yapma ihtiyacı doğmuştur. 1915’de Mersin Limanına günde 20-25 vapur veya yelkenli yanaşabilmekteydi.

Deniz ticaretindeki hızlı artış nedeniyle ciddi bir liman yönetimine ihtiyaç duyulmuş ve Mersin Liman İşleri İnhisarı T.A.Ş. ismi ile 29.08.1927 tarihinde bir şirket kurulmuştur. Şirketin 1942 yılında tasfiye kararı ile birlikte hükümete devri kararı alınmıştır. Milli Koruma Kanunun muaddel 6.maddesine tevkifan Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devr edilmiştir.

Mersin Limanının modern ve muhafazalı bir şekilde inşasına 03.05.1954 tarihinde başlanılmış olup, inşaat Hollanda Kraliyet Liman İnşaat Şirketi tarafından yapılmıştır. Bütün tesisleri ile ikmal edilen liman 1962 yılında modern anlamda işletmeye açılmıştır.

Teşekkülümüz tarafından işletilen Mersin Limanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararı ile “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirme kapsamına alınmış olup, yapılan ihale sonucunda, 755.000.000.-ABD Doları bedelle ihaleyi kazanan PSA Akfen Ortak Girişim Grubuna 11.05.2007 tarihinde 36 yıl süreyle işletilmek üzere devredilmiştir.

Liman, faaliyetlerine Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) adı altında devam etmektedir.

TCDD, İşletme Hakkının devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kendisine tanınan gözetim ve denetime ilişkin görev ve yetkilerini TCDD Mersin Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.

Adres: TCDD Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü-Mersin
Tel: 0324 238 25 30
Faks: 0324 238 25 31
E-Posta: mersinliman@tcdd.gov.tr
Konumu
    Enlem: 36° 46' 20" N
    Boylam: 34° 39' 00" E