EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Samsun Resim
Samsun Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü

LİMANIN TARİHÇESİ

M.Ö. 3500 yıllarına dayanan şehrin yapılanması ile birlikte  bu tarihten itibaren bugünkü Samsun Limanı tabii liman olarak kullanılmıştır. Cenevizliler tarafından limanın deniz emniyetini sağlamak amacıyla takriben 450 m uzunluğunda yapılan dalgakıran 1955 yılına kadar yapısını korumuştur.

1910 yılında ilk ciddi liman teşebbüsü olarak İngiliz Müşavir ve Mühendislik teşekkülüne etüt ve projesi yaptırılmış ancak 1. Dünya Savaşının çıkması nedeniyle hayata geçirilememiştir. 1926 – 1944 yılları arasında iskeleler devrini yaşayan bölgede kurulu 7 iskelesi ile deniz ticaretine hizmet verilmiştir. 29.1.1944 tarihinde Devlet Limanlar İşletmesi Umum Müdürlüğü emrine ve yine aynı tarihte (o zamanki adı) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devredilmiş ve 01.03.1944 tarihinde fiilen işletilmeye başlanılmıştır.

Samsun Limanı 29.07.1953 yılında kabul edilen 6186 sayılı Kanunla TCDD’ye devredilmiştir. 1953-1963 yılları arasında mendirek ve rıhtım inşaatları tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Ayrıca,  1990 yılında Sanayi Rıhtımı işletmeye açılmıştır.

Teşekkülümüz tarafından işletilen Samsun Limanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararı ile “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirme kapsamına alınmış olup, yapılan ihale sonucunda, 125.200.000.-ABD Doları bedelle ihaleyi kazanan Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş.’ne 31.03.2010 tarihinde 36 yıl süreyle işletilmek üzere devredilmiştir.

Liman, faaliyetlerine Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği ( SAMSUNPORT)   adı altında devam etmektedir.

TCDD, İşletme Hakkının devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kendisine tanınan gözetim ve denetime ilişkin görev ve yetkilerini TCDD Samsun Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.

Adres: TCDD Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü-Samsun
Tel: 0362 445 14 00 -01 -02 /547 - 548 - 549
Faks: 0362 445 16 26
E-Posta: samsunliman@tcdd.gov.tr
Konum
    Enlem: 41° 18' 00" N
    Boylam: 36° 22' 00" E