T.C. Devlet Demiryolları
Ata
DATEM > DATEM FAALİYETLER

Talimatlar Ve Formlar

 Deney Talep Formu


 Numune Kabul Talimatı


 Ziyaretçi Gizlilik Sözleşmesi


 Müşteri Memnuniyet Anketi


 Numune Teslim Alma Tutanağı


 Şikayet ve Öneri Formu

 

  Tahribatlı/Tahribatsız Muayene Müdürlüğü Deney Ücretleri

 

  Jeoteknik Hizmetler Müdürlüğü Deney Ücretleri

 

MAINLINE PROJESİ

Mainline Projesi 11 ayrı ülkeden 19 üye ile oluşturulmuş Avrupa Birliği demiryolu araştırma projesidir. Proje 7. Çerçeve programı kapsamında olup, fiili olarak 01.01.2011 tarihinde başlamıştır ve 30.09.2014 tarihinde tamamlanmıştır.

 

Projenin yola çıkış amacı yılda 300m€ bakım karı sağlamaktır. Sadece Avrupada köprü bakımlarını %5 azaltmak yılda ortalama 250m€ kar sağlayacaktır.  Bu amaç kapsamında, projede, yaşlanmış altyapının ömrünü artırmak için yeni teknolojiler uygulamak, modellerin yaşam süresi maliyetlerini ve güvenliğini geliştirmek için ayrışma ve yapısal modelleri iyileştirmek, zamanı geçmiş altyapının değişimi için yeni inşa metotları geliştirmek, yol ve altyapı bakım ve yenilenmesinden doğacak çevresel ve ekonomik etkileri değerlendirmek için yönetim araçları geliştirmek,  demiryolu altyapısının ömrünü uzatmak, bakım maliyetlerini azaltmak ve ömür döngü maliyet aracı geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler kapsamında İsveç’de 14 ton dingil ağırlığı için dizayn edilmiş demir cevher hattı üzerinde bulunan köprünün kapasitesi 32.5 tona çıkartılmıştır. Demiryolundaki makasların yenilenmesinde kullanılan makas ve panel serme vagonlarının avantajları vurgulanmıştır.

 

Projenin sonunda ömür döngü maliyet aracı geliştirilmiştir. Ömür döngü maliyetleri yatırım maliyeti 100 yıllık bir zaman içindeki bakım maliyetlerini en aza indirmeyi amaçlar. Bunun için 3 adet ömür döngü maliyet aracı geliştirilmiştir. Bunlar aliyman, zemin yarmaları ve metal köprüler içindir. Burada yapılacak bakımları optimize etmek ve varlıkları değerlendirilmesi için yıllar içindeki yıpranma miktarları bilinmelidir. Bu yıpranma miktarları Aliyman için ÖBB (Avusturya demiryoları), yarmalar için NetworkRail (İngiliz Demiryolları) ve metal köprüler için COWI firmasından alınmıştır.

 

Bu yıpranma ve bozulma miktarlarına bağlı olarak gelecekte yapılacak bakımların bütün maliyetleri  (vergiler, hat kapama maliyeti gibi) 100 senelik bir dilim için hesaplanır. Bu hesaplama sonucu bakımlar, istenen hat kalitesi için, optimize edilir. Maliyet aracında diğer araçlara ek olarak çevresel etkenlerde dahil edilebilir, bu sayede en ucuz ve/veya en çevreci çözüm bulunur.

 

Ömür döngü maliyet aracına her türlü maliyet eklenebilir ve şu anki haliyle vergilerden hat kapama maliyetine kadar ilgili maliyetler eklenebilmektedir. Daha iyi bir ömür döngü maliyeti daha iyi bir bakım programı ve daha az yenileme demektir. Bu da hem daha az maliyetli hem de yenileme sırasında kullanılan yeni malzeme dolasıyla ortaya çıkan çevresel zararları azaltacaktır. 

 

SPECTRUM PROJESİ

“Demiryolu taşımacılığı lojistiğinde kademe atlama: Gelişmekte olan yükte hafif, pahada ağır piyasasındaki taşımacılıkta rekabet artırmak için yeni teknolojiler ve yöntemler”

 

Değinilen konular:

-Var olan altyapı ve işlevsel kapasite ağları kapsamında yükte hafif, pahada ağır, hızlı hizmetlerin fizibilitesinin değerlendirilmesi.

-Piyasa gereksinimlerine ve işlem tesisleri dahil olmak üzere, demiryolu taşıtları ve altyapı için gerekli olan yatırımlara bağlı olarak bir olurluk incelemesi yapmak.

-Yeni Pazar gereksinimlerini (ör. Sıcaklık kontrollü kargo) karşılamak üzere modüler tasarıma sahip, daha yüksek verimli, daha büyük hacimli ve daha düşük maliyetli yük trenlerinin geliştirilmesi.

-Optimum uzunluk ve tasarıma sahip, demiryolu yolcu trafiğini pürüzsüzce işletilebilir, gündüz yolcu trafiğine uyumlu bir şekilde mal taşıyan yük trenlerinin geliştirilmesi.

-Uygun idare ve aktarma yöntemleri geliştirmek.

-Kritik ilerlemelerini belirterek, tedarik zincirindeki diğer ulaşım modları ile olan ara yüzleri güçlendirmek.

 

Bu projede 6 iş paketi bulunmakta olup, TCDD’nin yer aldığı paketler:

 

Pazar Gereksinimleri- İP 1

 

Bu iş paketinde, lojistik sağlayıcıları, araştırmacılar ve demiryolu taşımacılığı pazarlama bölümleri lojistik pazarını irdeleyecektir. Amaç; hacmi ve büyüme oranı iyi olan, olası seçeneklerin zayıf olduğu ve dolayısıyla müşterilerin yeni fikirlere açık olduğu sektörleri belirlemektir. Soğutulmuş, paketlenmiş vb. ürünler için talep analizi, küresel eğilimler, gereksinim analizi, lojistik tedarik zinciri, öngörüler vb. hususlar incelenecektir. Sonuç, yeni Pazar bölümlerini çekmek için raylı sistemlerin karşılık gelmesi gerekecek özelliklerdir.

 

Kavramsal Tasarımlar- İP 2

 

Var olan gelişmiş kavramları ve İP 1’den gelen özellikleri kullanarak, hazırlık zamanı, güvenlik, işlem bakımı, titreşim, izleme vb. kavramların gereksinimlerine karşılık gelecek olan yenilikçi kavramsal tasarımlar geliştirme.

 

Yayma – İP 6

 

UIC koordinatörlüğünde geniş çerçevedeki paydaşların dikkatini çekmek ve geniş bir yayılım metodu kullanmak bu iş paketinin amacını oluşturmaktadır.

 

Projenin koordinatörlüğünü İngiltere Newcastle Üniversitesi Demiryolu Araştırma Merkezi’nden Thomas Zunder yapmakta olup, yaklaşık bütçesi 6 milyon Euro’dur.

 

ÇP Çalışma Paketlerindeki ilerlemeler…

 

SPECTRUM Projesi yükte hafif pahada ağır mallar için inovatif bir demiryolu yük taşımacılığı konsepti geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Belli bir hizmet alanında bölgeleri birbirine bağlayan yeni bir taşıma servisi projenin çıktısıdır. SPECTRUM koridorunun başarılı bir şekilde oluşturulmasını temin en pazarda tasarlanmış çözümlerin uygulanmasına yönelik iş planının araştırılması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Yeni önerilen SPECTRUM servisinin demiryolu pazarını nasıl etkileyeceği, onun çevresel, ticari ve sosyal faydalarının olup olmayacağı cevaplanması gereken sorulardır. Bu kapsamda:

 

09-10 Haziran 2011 tarihinde Paris SPECTRUM Projesi başlangıç toplantısı yapılmış olup ÇP1, ÇP2 ve ÇP6 kapsamında projenin paydaşlara duyurulması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

 

11 Ocak 2013 ve 18 Ocak 2013 tarihlerinde T2.2 ve D2.2 çıktısıyla ilgili telekonferanslara katılım sağlanmıştır.

 

13-14 Şubat 2013 tarihinde Fransa’nın Tour kentinde ÇP2 çalıştayı ve ÇP3 açılış toplantısı yapılmıştır.

 

06 Haziran 2013 tarihinde SPECTRUM Projesi konseptine yönelik D2.4 raporu yayınlanmıştır.

 

09-10 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ilk Genel Kuruldan bu yana geçen süre zarfında proje ekibi konsept tasarımı, detaylı tasarım ve ekonomik değerlendirmeye yönelik çalışmalara devam etmişlerdir.

 

20-21 Mayıs 2014 tarihleri arasında İngiltere’de Newcastle Üniversitesinde yapılan  SPECTRUM Projesi toplantısında Genel Kurul ile birlikte ÇP3, ÇP4 ve danışma kurulu toplantıları yapılmıştır. UIC gerek disseminasyon(bilginin yayılımı) çalışma paketi lideri ve gerekse danışma kurulu başkanı olarak toplantılara katılım sağlanmıştır.

 

01-28 Ekim 2014 tarihleri arasında SPECTRUM Projesinin incelenmesi ve ÇP6 disseminasyon aktivitelerininbelirlenmesi için araştırma yapılmıştır. Röportaj, E-Bülten ve disseminasyon taslağının  hazırlanmıştır.

 

ÇP3 Çalışma Paketlerindeki ilerlemeler…

 

ÇP3 Çalışma paketinin amacı 1. Ve 2. Çalışma paketlerinde belirlenen operasyonel spesifikasyonları karşılayan yüksek performanslı bir yük trenine yönelik detaylı bir tasarım konsepti geliştirmektir.

* Hafif ağırlıklı vagon gövdesi

* Süspansiyon ve tekerlek düzeni, araç dinamiği

*  Elektriksel sistemler ve kaplinler

* Yük elleçlemesi

 

Çalışma paketleri 1 ve 2’de belirtilen lojistik ve market ihtiyaçlarını karşılamada kritik role sahip üç ilave tasarı elementi CER, DURUM İZLEMESİ (yük ve aracın durumu), TAKİP ve İZLEME’dir. (Tracking & Tracing)

ÇP4 Çalışma Paketlerindeki ilerlemeler…

 

SPECTRUM Projesi kapsamında tespit edilen 3 adet hizmet alanında Spectrum treninin yükte hafif pahada ağır yük taşımacılığında fizibıl olup olmadığının tespiti ana hedef olup, tespit edilen servis alanları aşağıda belirtilmiştir.

Servis alanı 1: Ulusal, Orta Avrupa
Servis alanı 2: İntermodal, İskandinavya
Servis alanı 3: İntermodal, Batı Avrupa

 

ÇP5 Çalışma Paketinin Planlaması ve uygulama süreçleri

 

ÇP5 Çalışma paketi yük treni teknolojisinin demonstrasyonu ile ilgili olup,

 

Soğutma konteynerler, için güç konvertörü
Süspansiyon ve tekerlek düzeni
Hafif ağırlıklı araç yapısı
Yük elleçleme sistemi

 

İle ilgili teknik ve lojistik spefikasyonlar tanımlanmış ve spefikasyonlara uygun inovatif bir SPECTRUM treninin nasıl sağlanacağına yönelik göstergeler belirlenmiştir. SPECTRUM servisinin 3 servis alanında uygulanmasına yönelik güvenilir bir iş planının devreye sokulması suretiyle hedefe ulaşılmıştır. 

 

Sonuç:

SPECTRUM Projesi final (kapanış) toplantısı 7-8 Nisan 2015 tarihlerinde Paris’te UIC ofisinde gerçekleştirilmiş olup, İlk gün danışma kurulu üyelerinin katılımıyla Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. İkinci gün açık ve inovatif demiryolu yük taşımacılığı etkinliği gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinliğin amacı SPECTRUM Projesinde yapılmış çalışmalar vurgulanmış ve bilginin dağılımı sağlanmıştır. Final kapanış toplantısına diğer AB demiryolu yük taşımacılığı ile ilgili projenin temsilcileri davet edilmiştir.

 

RESTRAIL POJESİ

Demiryollarında gerçekleşen intihar olaylarının ve demiryolu alanlarının ihlallerinin azaltılması ve mümkün olan durumlarda önlenmesine yönelik bir araştırma projesidir. RESTRAIL Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 7. Çerçeve Programı kapsamında, taşımacılık alanında Araştırma ve Teknolojik Geliştirme için oluşturulan bir projedir.

Bu projenin amacı, demiryolu mülkiyet alanlarında meydana gelen intiharları ve ihlalleri azaltmak ve bu olaylar sonucu meydana gelen hizmet aksamalarını ve aksayan hizmet sonucu oluşan maliyet kayıplarını en aza indirmektir.

 

Proje, resmi veri kaynakları ve diğer toplanan verilere dayanarak intihar olaylarının ve ihlallerin arkasındaki sebepler ve bunların doğurduğu sonuçları analiz edecektir.

 

Proje süresince demiryolu alanlarında gerçekleşen intihar olaylarının azaltılması ve izinsiz geçişlerin önlenmesi ve sonuçların hafifletilmesi için mevcut önlemler (donanım ve yazılım) değerlendirilecektir. Bunların ışığında yeni önlemler (özellikle bilgisayar yazılımı üzerine) geliştirilecektir.

 

Bu projede 7 iş paketi mevcut olup, TCDD’nin yer aldığı paketler:

İP 1: Demiryolu arazisine izinsiz girişlerin ve bu alanlarda meydana gelen intihar olaylarının nitelik analizinin yapılması.

 

İP 3: Demiryolu alanlarına izinsiz girişleri azaltmaya yönelik alınan önlemlerin değerlendirilmesi.

 

İP 5: Pilot bölgelerde testler yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi.

 

İP 6: Alınan sonuçların işletmeye alınması ve yaygınlaştırılması.

 

Projenin koordinatörlüğünü UIC güvenlik bölümünden Mr. Jacques Collard yapmakta olup, toplam bütçe 3.868.392,80 Euro’dur.

 

Projenin başlangıç tarihi 01.10.2011 olup projenin bitişi 24.07.2014 tarihinde gerçekleşmiştir.

 

5. iş paketinde belirtilmiş olan pilot bölge olarak Tükiye’de Aydın ili seçilmiş olup projenin demostrasyonu gerçekleştirilmiştir.

 

Proje dökümanlarına erişim

 

 

SECURED PROJESİ

Proje ana başlığı “Secured Urban Transportation – European Demonstration” olup proje, kent içi taşımacılığın küresel güvenliği ile ilgilidir. Bu hususta modüler çözüm paketleri geliştirilmiştir ve geliştirilen çözüm paketlerinin doğruluğu uygulama projeleri ile test edilmiştir. Projenin başlangıç tarihi 01.04.2011 olup proje 42 ayda tamamlanmıştır. Toplam bütçe 40 milyon avro olup TCDD toplam 218.400 avro AB finansmanı elde etmiştir. Genel koordinatörlük görevinin Thales firması tarafından üstlenildiği bu projede, dünyanın dev firmalarının oluşturduğu toplam 40 ortak yer almaktadır.

 

Bu proje kapsamında İzmir’de risk değerlendirmeleri yapılmış ve bu değerlendirmeler sonucunda senaryolar oluşturulmuştur. Bu senaryolara dayanarak uydu uygulamaları tanımlanmış ve demonstrasyon gerçekleştirilmiştir. İzmir’deki demonstrasyon 25.06.2014 tarihinde İZBAN’ın en yoğun ve güvenlik açısından yüksek risk içeren Karşıyaka istasyonunda gerçekleştirilmiştir. Uygulanan senaryolar:

 

Günlük suça müdahale ve izleme,


Platform üzerindeki kalabalık tespiti ve tahliye,


Personelin eğitimi.

 

Projenin amaçları:

Sosyal amaç: Terör Saldırıları ve Demiryollarında işlenen suçları ortadan kaldırmak.

 

Ekonomik amaç: Suç faaliyetlerinden ötürü meydana gelen hizmet kesintilerinin giderilmesi, toplu taşımanın rekabetçiliğinin artırılarak daha ilgi çekici hale getirilmesi.