EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
İŞ BIRAKMA BASIN AÇIKLAMASI

Demiryollarında örgütlü ancak yetkili olmayan sendikaların, Demiryollarının Serbestleşmesi Hakkında Kanun Tasarısını bahane ederek; demiryolları özelleşiyor, çalışanlar mağdur ediliyor, demiryolları küresel sermayeye peşkeş çekiliyor gibi asılsız gerekçelerle, 16 Nisan 2013 günü iş bırakma kararı almışlardır.

 

Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

1- Demiryollarının devlet politikası olarak ele alındığı, bugüne kadar gerçekleştirilmeyen büyük demiryolu projelerinin hayata geçirildiği, ülkemizin demiryolu ulaşım koridoru oluşturarak Asya-Avrupa ulaşım koridorları arasında avantajlı ülke konumuna geldiği bir dönemde, sektörün dar, içe kapanık ve rekabetçi olmayan bir mantıkla işletilmesi çağın gereklerine uymamaktadır.

 

2- Avrupa Birliği ülkeleri dahil dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinin serbestleşmeyi sağladığı bir dönemde, finansal olarak altyapı ve işletmeciliği birbirinden ayıran “Demiryollarının Serbestleşmesi Hakkında Kanun” tasarısı bahane edilerek yapılacak eylemin hiçbir haklı gerekçesi bulunmamaktadır.

 

3- Söz konusu kanun tasarısı demiryollarının serbestleşmesi hakkında olup bir özelleştirme kanunu olmadığı gibi, hiçbir şekilde demiryollarının özelleştirilmesi de söz konusu değildir.

 

4- Eylem kararı alan sendikaların “demiryolları halkındır, satılamaz” söylemlerinin hiçbir şekilde karşılığı bulunmamaktadır. Yasanının getirdiği herhangi bir satış, devir, vesaire söz konusu değildir. Demiryolu sektörünün serbestleşmesinin satış yahut özelleştirme olarak yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır.

 

5- Yasa tasarısı hiçbir demiryolcunun hak kaybına uğramasına müsaade etmemektedir. Çalışanlar mevcut konum ve işlerinde çalışmaya devam edecekler, herhangi bir zorunlu iş ve statü değişimi olmayacaktır.

 

6- Tasarının öngördüğü serbestleşme modelinde, TCDD'nin üç bağlı ortaklığına TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ilave edilerek dördüncü bağlı ortaklık kurulmaktadır. Bu model TCDD tarafından 25 yıldır bilinen, uygulanan ve KİT mevzuatına tabi bir modeldir.

 

7- Tasarı, ülkenin demiryolu kapasitesinin tam olarak kullanılmasını sağlayarak, diğer ulaşım modları arasında demiryolu lehine bir eğilimin oluşmasını amaçlamaktadır.

 

8- Kanun tasarısının hazırlanma sürecinde eylem kararı alan “yetkisiz”  iki sendika dahil ilgili bütün paydaşlarla görüşülmüş ve bunun bir özelleştirme olmadığı bütün açıklığıyla ifade edilmiştir. Hal böyleyken yapılan eylem ve dile getirilen söylemler kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kaldı ki demiryollarında yetkili olan sendika eyleme taraf olmamaktadır.

 

Özetle yasal dayanağı ve haklı gerekçesi olmayan iş bırakma eyleminde, TCDD, tren işletmeciliğinin aksamaması için elinden geleni yapacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.