EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
2035 YOL HARİTASI 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME ŞURASI'NDA BELİRLENDİ

Teması "Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim" olarak belirlenen 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası, yerli ve yabancı uzman ve akademisyenlerin katılımıyla 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

 

2023 ulaştırma hedeflerinin yeniden belirlenip yukarı çekildiği Şura'da, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki 2035 yol haritası da çizildi. Üç gün süren şura toplantılarına Türkiye ve yurtdışından yaklaşık 6 bin sektör temsilcisi katıldı. Bir yıllık çalışma sonucunda 1157 uzman tarafından hazırlanan 3 bin 500 sayfalık sektör çalışma raporu değerlendirmeye alındı ve 11. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Şurası Sonuç Bildirgesi hazırlandı. Yaklaşık 500 sayfadan oluşan bildirgede karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve haberleşme gibi sektörlerde önemli hedef ve projeler belirlendi.

 

11. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Şura'da Türkiye'nin 2023 hedeflerinin şekillendiğini belirtti. Yıldırım, 14 yabancı Bakan ile 10 Bakan Yardımcısı'nın ve çok sayıda konuğun Şura'ya katıldığını vurgulayarak, bu birliktelikten karşılıklı işbirliği yapma imkanlarının doğduğunu kaydetti. Küreselleşen dünyanın bir köy haline geldiğine dikkati çeken Yıldırım, “Gemisini kurtaran kaptan anlayışı değişiyor. Bütün insanların geleceğini düşünmek ortak sorumluluğumuzdur. İşte bu nedenle bu Şura'yı uluslararası boyuta taşıdık. Şura'da iletişim ve ulaşımın önündeki engellerin acilen kaldırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Mallar ve hizmetler serbest dolaşabilmelidir. Vize engelleri ile  bunu geciktirmek dünyanın huzuru ve barışına bir fayda sağlamayacaktır” diye konuştu

 

Havacılığın Merkezi Artık Türkiye

 

Havacılığın merkezinin artık Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrasya bölgesine kaydığını anlatan Yıldırım, “ Artık göç doğudan batıya yapılırken şimdi göç tersine döndü batıdan doğuya bir göç var. Bu küresel ekonomide yeni bir süreçtir. Bunları dikkate alarak 10 yılı yeniden planlamak zorundayız. Küresel kriz,  doğu batı medeniyetlerinin çatışmasına son vermek için önemli bir fırsatı bize sunuyor” dedi.

 

Yıldırım, Türkiye'nin 2013 vizyonunun Şura'da yeniden değerlendirdiğini,  dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi amaçladıklarını kaydederek, bu başarının yeni yollar,  tren hatları  yaparak, hava taşımacılığını büyüterek, denizleri daha fazla kullanarak sağlanacağını ifade etti. Haberleşmenin her türlü alt başlığının Şura'da  tartışılıp, konuşulduğunu belirten Yıldırım, kamu,  özel sektör ve üniversitelerin birlikteliğiyle 3 bin 500 sayfalık bir doküman ve  500 sayfalık sonuç raporu oluşturulduğunu belirterek,  Şura'ya 3 gün boyunca 6 bin katılımcının katkı sunduğunu söyledi. Türkiye'nin artık erişilen, ulaşılan bir ülke haline geldiğine vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye 10 yıl içinde 1,2 trilyon dolarlık  dış ticaret hacmine sahip olacak. Bunun için yeni otoyolları, demiryolları ve havaalanları lazım. Bugüne kadar alt yapıya yapılan yatırımın en az iki katı yatırım yapılması gerekiyor.  Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye, 200 milyar dolarlık alt yapı yatırımını mutlaka başarması gerekiyor. Genel bütçeden bu yatırımların 120 milyar dolar kadarını yapacağız, 80 milyar dolarını  da yap işlet devret ya da kamu- özel sektör ortaklığı ile gerçekleştireceğiz."

 

Türkiye Kendi İmalatı Olan Uyduyu 2013'de Yörüngesine Gönderecek

 

Yıldırım, Türkiye'nin denizcilikte iyi bir yerde olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini belirterek, 2035 yılında 60 bin konaklama ve bağlama kapasitesi olan yat limanına sahip olmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin haberleşme konusunda katettiği mesafeye değinen Yıldırım, "Geniş bant 20 milyonun üzerine çıkmış bulunuyor. 2023 yılında 45 milyon geniş bant internet abonesi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.  

 

Yıldırım, 2018'de Türkiye'nin kendi imalatı olan uyduyu yörüngesine göndermeyi hedeflediklerine vurgu yaparak, 2035 yılına kadar uzaya güneş panellerinden elektrik üretip, buradaki elektriği radyo dalgalarıyla yeryüzüne ulaştıracak bir proje gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kanal İstanbul Projesi'nin adımlarının atıldığını belirten Yıldırım, yeni hedeflerinin Çanakkale Geçiş Projesi olduğunu ve projenin 4 bin metrelik asma bir köprüden oluşacağını ifade etti.

 

Ulaştırma 2035 için Hedefler 

 

Demiryolu : Yükte % 20, yolcuda % 15 paya çıkarılması

 

1-2023-2035 yılları arasında 6 bin km yeni demiryolu ağı yaparak toplam demiryolu ağının 31 bin km'ye çıkartılması.

2-60 milyon nüfusun olduğu 15 ilde hızlı ve yüksek hızlı tren bağlantısının gerçekleştirilmesi.

3- Yüksek teknoloji altyapısına sahip demiryolu sanayisinin tamamlanması, yerli üretimin en üst seviyeye çıkarılması ve demiryolu ürünlerinin dünyaya pazarlanması.

4- Demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları ve sistemleri geliştirilmesi.

5- Uluslararası kombine taşımacılık ve hızlı tedarik zinciri yönetiminin kurulması ve yaygınlaştırılması.

6- Demiryolu araştırması, eğitim ve sertifikasyon konusunda dünyada söz sahibi olunması,

7- Boğazlar ve Körfez geçişlerinde demiryolu hat ve bağlantılarının tamamlanarak Asya-Avrupa- Afrika kıtaları arasında önemli bir demiryolu koridoru haline gelinmesi.

8- Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili yasal ve yapısal mevzuatın uluslararası ve AB mevzuatları paralelinde güncellenmesi.

9- Demiryolu ağının diğer ulaştırma modları ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları ve sistemleri ile donatılması.

10- Demiryolu yük taşımacılığında yüzde 20'ye, yolcu taşımacılığında ise yüzde 15'e ulaşılması.

 

 

Karayolu :  Otoyol ağı 12  bin km'ye çıkacak

 

1- 2035 yılına kadar kamu-özel sektör ortaklığı ile 4 bin km otoyol projesi ile karayolu otoyol ağının 12 bin km çıkarılması.

2-Karayolu ile 500 km mesafenin üzerindeki taşımaların, 2035 yılına kadar diğer taşımacılık modlarına aktarılması.

3- 2035 yılına kadar TEN-T çekirdek ağının tamamını konforlu, yüksek kaliteli ve kapasiteli bir yapıya kavuşturulması.

4- Transit trafiği yüksek olan şehirlerde tam erişim kontrollü çevre yollarının tüm ülke sathında yaygınlaştırılması.

5- Artan karayolu yolcu ve yük talebinin etkin yönetiminin sağlanması için sıkışıklık yönetimi, yüksek doluluklu taşıt şeritleri, kamyon tahsisli şeritler, ücretli yönlendirilebilir şerit gibi uygulamaların hayata geçirilmesi.  

6- Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında karayolu işletmesinde taşıt-taşıt ve taşıt-altyapı arasında iletişimi sağlayan sistemlerinin uygulanması.

7- Otoyol ve devlet yolu aydınlatma, elektrikli taşıtların enerji ihtiyaçlarını karşılama, trafik denetleme, düzenleme ve tanzim ve yol bakım faaliyetlerinde taşıtların ürettiği enerjiyi de dikkate alan yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması.

8- 2035 yılına kadar geleneksel fosil yakıt kullanan taşıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan taşıt kullanımının teşvik edilmesine yönelik tedbirlerin alınması.

9. Karayollarında eğitimlerin artırılması ile kazaların üçte iki oranında azaltılmasının sağlanması.

10- Karayolu sektöründe yerli üretimi de artıracak her türlü Ar-Ge çalışmasının artırılması.

 

Denizcilik :  Yat bağlama kapasitesi 3'e katlanacak

 

1-30 milyon DWT olan Türk deniz filosunun 50 milyon DWT'ye çıkarılması.

2-17 bin 500 olan yat ve tekne bağlama kapasitesinin 60 bine çıkarılması

3-Türkiye'nin IMO, ILO, Paris, Akdeniz, Karadeniz ve Karadeniz MoU'daki deniz emniyeti ve denetim performansı açısından lider ve yönlendirici bir ülke haline gelmesi.

4- İstanbul'da iki, Çanakkale, Antalya, İzmir ve Mersin'de birer olmak üzere yeni kruvaziyer limanlarının yapılaması.

5-Denizcilik eğitimindeki kalite korunarak, dünyada öğrenci ve gemi adamı açısından 5. sırada yer alması.

6- Transit konteyner elleçleme miktarları bakımından Mersin Bölgesi'nin Güney ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde lider olması.

7-Türk gemi filosunun en az yüzde 10'unun doğa dostu alternatif yakıt kullanan gemilerden oluşturulması.

8-Dünyada lider konumda bulunan tersaneler ile birlikte yürütülecek ortak projeler sonucunda offshore yapılar ile LNG, LPG, CNG, tanker gemileri üretebilme konusunda konsorsiyumlar oluşturularak, Türk tersanelerinin de bu alanda söz sahibi olabilmesini sağlamak.

9-Gemi inşa sektörünün en az yüzde 90 katkı payıyla gemi üretimi yapmasının sağlanması.

10- Akdeniz'de en az 6 adet 250 ile 400 m boy aralığındaki gemilere havuz hizmeti verebilecek ve gemi onarım altyapısı olan "Deniz Endüstri" tesisinin kurulması.

 

Havacılık ve uzay teknolojileri: Uzaya güneş panelleri yerleştirilecek

 

1- "Havalimanı Kenti" konseptinin uygulanabilir olduğu havalimanlarının belirlenmesi ve bu yönde gerekli çalışmaların yapılması.

2- Yerli uçak yapımı için teşvik ve gerekli düzenlemelerin yapılması, ana alt sistemleri  büyük oranda yerli olmak üzere değişik çapta ve değişik teknolojilere sahip yurt içi özgün tasarımlı uçakların geliştirilip, sertifikalı olarak seri üretime geçmesi.

3-Yerli yakın uzay gözlem aracı geliştirilmesi.

4- Türkiye'nin SES gibi stratejik önem taşıyan projelerde ve bölgesel işbirliklerinde yer alamsı.

5-İnsansız hava araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması,  bu araçların hava sahalarında etkin ve emniyetli uçuşunu temin edecek düzenlemelerin yapılması. .

6-Sıfır yer çekimi sağlayan uçak (kısıtlı bir süre için yerçekimsiz ortam oluşturabilen büyük gövdeli uçak) projesi başlatılarak yaygın kullanıma sunulması. (Geniş gövdeli bir uçak satın alınıp buna uygun olarak iç kabin düzenlemesinin kurgulanması.)

7- Tüm uyduların ve yer kontrol istasyonlarının tüm alt sistemlerinin (donanım ve yazılım olarak) tamamen milli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanıp üretilmesi.

8- Türkiye'nin kendi LEO ve GEO yörünge uydu fırlatma sistemine (fırlatma rampası, roketi v.b.) sahip bir ülke haline gelmesi; milli (uzaya) fırlatma üssünün kurulması.

9- Yakın gök cisimlerine erişim sağlanarak, örnek toplayabilecek ve geri gelebilecek bir uzay aracının tasarlanması (TurkAster Projesi)

10- Uzaya elektrik üreten güneş panelleri yerleştirip burada üretilen elektrik enerjisini radyo frekans dalgaları ile yeryüzüne ulaştıracak bir proje gerçekleştirilmesi.