EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
ANKARA DEMİRYOL FABRİKASINA ISO 9001:2000 BELGESİ

ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI'NA ISO 9001:2000 BELGESİ

Ankara Demiryol Fabrikası'na ISO 9001- 2000 Belgesi verildi.

 

Belgenin verilmesi nedeniyle düzenlenen törende ilk olarak Ankara Demiryol Fabrikası Müdür Yardımcısı Güven Kandemir; Fabrikanın tarihçesi, 2007 yılı gerçekleşmeleriyle hedefleri konusunda bilgi verdi. Kandemir, Ankara Demiryol Fabrikasının 1944'lerden bu yana demiryolu sanayisine, demiryollarına hizmet verdiğini belirterek, Fabrikanın 2007 yılında hedeflerine sadece ulaşmakla kalmadığını, aştığını söyledi. Güven Kandemir; vizyonlarının; tam zamanında, ekonomik, garantili lokomotif ve aksamı revizyonu yaparak örnek bir kurum olmak, misyonlarının ise lokomotif ve aksamının revizyonlarını kısa sürede, garantili, güvenilir ve ekonomik olarak gerçekleştirerek müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır, diye açıkladı.

 

 

Belgenin teslim töreninde bir konuşma yapan Fabrika Müdürü Mustafa Küçük, 2003 yılından itibaren Demiryollarının önemli bir değişim süreci geçirdiğini, TCDD bünyesinde başlatılan Toplam Kalite Sistemi yolculuğuna Fabrikanın ilk etapta Kalite Kurulu ve Kalite Ofisi oluşturulduğunu, Fabrikanın misyonunu, vizyonunun saptandığını ve yıllık hedeflerin belirlenmeye başlandığını ifade ederek şöyle konuştu; "2006 yılında ise, Fabrikamıza ait kalite politikası belirlenmiştir. Bu süreç içerisinde standardın gerektirdiği prosedürler hazırlanmış, her türlü eğitimler, çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İşyerlerinin fiziksel ve çalışma koşullarının da iyileştirildiğini söyleyen Küçük; Fabrikanın kalite anlayışındaki değişiklikle beraber revizyonu yapılan lokomotif ve ana aksamlarda, bakım - onarımlarda herhangi bir problemin yaşanmadığını ifade etti.

 

 

Demiryol-İş Genel Sekreteri Hüseyin Kaya da; "Dünyada toplu taşımacılığını başarmadan sanayisini geliştirip çağa ayak uyduran hiçbir millet yoktur. Bu nedenle gelişmiş bütün Avrupa devletlerine baktığınızda; hepsinin önce sanayi merkezlerinin önemli noktalarının birleştirilmesini, en ekonomik şekilde demiryolu taşımacılığı ile birbirine bağladıklarını görürsünüz. O nedenle sanayileşme ve ekonomik kalkınmanın yolu toplu taşımacılıktan, toplu taşımacılığında yolu demiryollarından geçmektedir." Dedi.

Kaya ayrıca;" Yaklaşık elli yıldır çivi çakılmayan bir sektörün tam öldü derken tekrar canlanıp hayat bulması, şüphesiz ki başta biz çalışanlar olmak üzere ülkemiz için son derece sevindiricidir. Demiryollarına yapılan son yatırımların adeta bütün Cumhuriyet tarihindeki yatımlara eş değer olması bizim için ümit vericidir. Bunun önemi; topluma unutturulan ve gözardı ettirilen bu Kurumun tekrar hatırlatılması ve ülke geleceğinde söz sahibi olmaya aday olması, yarınlarımız adına, gelişmekte olan ülkemizin gelecekte hak ettiği aydınlık ve refah seviyesine ulaşmasında en önemli faktör olacaktır." Diye ifade etti.

 

Royal Cert Yönetim Kurulu başkanı Ziya Keskin ise; Ankara Demiryol Fabrikası'nın uluslar arası standartta bir belgeyi almasından dolayı öncelikle bir Türk vatandaşı ve demiryoluna inanan birisi olarak büyük bir mutluluk duyduğunu, bu kalite başarısının demiryollarına ve demiryolculara ait olduğunu, firmasının sadece bunu uluslar arası boyutta denetleyen bir kuruluş olarak aracı olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

Genel Müdürümüz Süleyman Karaman da; " Demiryollarında 2003 yılından bu yana çok şeyler değişmektedir. 2003 yılında hedeflerle yönetim anlayışına geçerek, nereye gideceğimizi bilerek işe başladık. Bu değişim isteğini demiryolcular istemiştir. Saatlerin trenlere göre ayarlandığı, hızlı tren işletmeciliğinin yapıldığı, teknolojisinin üretildiği bir demiryolunu oluşturmak için var güçleriyle çalışmaya başlamışlardır. Kolay değil tam 60 yıl unutulan demiryollarında demiryolcular da ümitsizliğe kapılmıştır. Fakat bugün demiryolcular Ankara Demiryol Fabrikası'nda olduğu gibi yeni bir demiryolu imajı, demiryolu hizmeti, demiryolu teknolojisi yaratmaktadır."

Karaman; dünyada 2020 yılına kadar demiryolu sektörüne 1 Milyar dolar yatırım yapılacağını, demiryolunun bundan sonra sürekli gelişen bir sektör olacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü; " 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında yolcu ve yükte demiryolunun % 20 paya sahip olmasını hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için her yıl taşımamamızı % 20 artırmak zorundayız. Bunu başaracağız. Hükümetimiz, Bakanımız demiryoluna inanıyor, destek veriyor. Biz de demiryoluna daha fazla kaynak verilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Diğer sektörlere diyoruz ki tam 60 yıl demiryolunun hakkını yediniz, bizim kaynağımızı aldınız. Şimdi sıra demiryolunda diyoruz. "

Karaman, İSO 9001-2000 belgesinin alınmasında emeği olan her kademedeki mesai arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

 

 
 
 
         

ISO 9001 ; 2000 KYS nedir ?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete, tüketicilere katkılar sağlayan ISO uluslararası bir standart birliğidir.

Yaşadığımız çağda toplumsal ihtiyaçların artması ve buna bağlı olarak, ürün yelpazesinin genişletilmesi, şirketler arasında kıyasıya bir rekabetin oluşmasına neden olmuştur. Şirketlerin ayakta kalabilmesi, ancak müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretmekle mümkün olacaktır. Bu da ancak işletmelerde satın alma aşamasından başlayarak tasarım, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan sürekli gelişmeleri hedefleyen, süreçlerle ve verilerle yönetilen kalite yönetim sisteminin uygulanması ile mümkün olacaktır.

ISO 9000 Kalite standartları serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulacağını, dökumante edileceğini ve sürdürebileceğini ortaya koymaktadır.

ISO 9000 belgesine sahip olan bir kuruluşun, ürün veya hizmetlerinin uluslar arası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak, sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısıyla kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

ISO 9001 Kuruluşa Pazar avantajının yanında sürekli bir iyileştirme sistemi ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez.

ISO 9001 belgesi bir Kuruluştu her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden daha önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Faydaları :

•  İşletmelerin piyasa itibarında artış sağlanması ( Prestij ),
•  Çalışmalarda Kalite bilincinin arttırılması,
•  Pazarlama faaliyetlerinde rekabet gücünün arttırılması,
•  İşletmelerin Uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme,
•  Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi,
•  Hata oranlarında, firelerde, yeniden işletmelerde azalma sağlanması,
•  Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde kolaylık sağlanması,
•  İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
•  Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayarak, alt yapının oluşturulması,
•  Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
•  Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

 

 

 

 

 

                       
Elektronik Döküman Yönetim Sistemi Kurumsal Elektronik Posta Online Bilet Satış Rezervasyon Online Ticket Sale Reservation