EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
BİRGÜN E CEVAP

Sayın Barış İnce

Birgün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Faks: 0212-288 51 56 e-posta: info@birgun.ner

 

Gazetenizin 29 Aralık 2013 tarihli nüshasında “Yüksek Hızla Götürmüşler” başlıklı haber incelenmiştir.

 

Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

Bu haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır

 

Şöyle ki; 2006 yılında Eskişehir-İnönü arası YHT projesinin ihalesi yapılmış, projede güzergâh kazısından çıkacak malzemenin (toprağın) dolgu malzemesi olarak kullanılması önerilmiştir. Ancak güzergâhtan çıkan malzeme evsafının uygun olmadığı Teknik Raporla belirlendiğinden kullanılamamıştır.

 

Dolguda kullanılabilecek ariyet ocağı belirlenip Bayındırlık Birim Fiyatları esas alınarak nakliye dâhil metreküp fiyatı komisyon raporu doğrultusunda belirlenmiş, ödemeler Komisyon raporuna uygun yapılmıştır.

 

 Ancak Sayıştay, raporunda farklı bir hat olan Ankara-Konya güzergâhındaki yapılan dolguda kullanılan ariyet ocağı birim bedelinin esas alınması hususunda görüş belirtmiştir. Sayıştay Ankara-Konya arasındaki dolgu için kullanılan ariyet ocağı ile Eskişehir-İnönü güzergâhında kullanılan ariyet ocağının coğrafi şartlarını ve nakliye uzaklığını dikkate almamıştır.

 

Bununla birlikte Konu teftiş kurulu başkanlığımız tarafından incelenmiş ve teftiş kurulu raporu doğrultusunda ariyet ocağı nakli olarak firmaya ödenen 4.314.881 TL'nin yükleniciden tahsil edilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

 

Konu SAYIŞTAY'a bildirilmiş olup gerekli işlemler yapılmaktadır.

 

 2011 yılı Sayıştay raporunda yer alan ve bütün süreçleri TCDD ve Sayıştay'ca bilinen, bütün süreçleri resmi kayıt altında olan, bir konunun güncelleştirilerek  “bir yolsuzluk olayı” olarak yansıtılması kabul edilebilir değildir.

 

Herhangi bir usulsüzlük söz konusu olmayıp, yapılan iş ve işlemler ile denetim süreçleri yasal çerçevede gerçekleşmiştir.

 

Basın Kanunu'nun ilgili maddesine göre haberinizin düzeltilmesini bekleriz.

 

Saygılarımızla…

                                                                                Mehmet Aycı

                                                        TCDD Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri