EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
BASIN AÇIKLAMASI 03.09.2014

Bugün Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu tarafından Haydarpaşa Gar Binasın Restorasyonuyla ilgili bir basın açıklaması yapılmıştır.

 

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

1-Taşınmaz kültür varlıklarının nasıl ve ne şekilde restore edilecekleri yasayla tanımlanmıştır.

 

2- Bu çerçevede, Haydarpaşa Gar'ın röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, binanın mimari özelliklerine ve orijinal haline uygun olarak hazırlanmıştır. İstanbul Kültür Varlıkları Koruma 5 No.lu Bölge Kurul Müdürlüğünden gerekli izinler alınmış; proje Kurul tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır.

 

3- Projede, Kadıköy Belediye Başkanınca iddia edilen “ilave yapılaşma” yoktur.

 

4- 2863 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 61'nci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır” hükmü yer almaktadır. TCDD ve diğer kamu kurumları Koruma Kurulu kararına uymak ve uygulamak zorundadır.

 

5- Haydarpaşa'ya ilişkin söz konusu Koruma Kurulu kararında, Kadıköy Belediyesi temsilcisinin de onay ve imzası yer almaktadır.

 

6- TCDD son on yılda, demiryollarının mimari mirasını yaşatmak için yüzlerce gar ve istasyonun röleve, restitüsyon, restorasyon(3R) projelerini hazırlamış, ilgili Koruma Kurullarının izni ve onayıyla kültürel mirasına sahip çıkmıştır. Bugüne kadar bir yerel yönetimin Koruma Kurulunun onayladığı bir projeye “ben onay vermem” dediği görülmemiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.