EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
BASIN AÇIKLAMASI 12.02.2014

Son günlerde bazı yayın organlarında yer alan Eğirdir (Isparta) garla ilgili haberler incelenmiş ve aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

Yolcu ve yük taşımacılığı için kullanılan 24 km'lik Isparta-Eğirdir hattı işlerliğini yitirdiği için 19.08.2002 tarihinde işletmeye kapatılmış ve Eğirdir Gar mıntıkası atıl hale gelmiştir.

 

Eğirdir Gar binasını da içeren, Teşekkülümüz mülkiyetinde bulunan ( 239 ada 11 no.lu parsel ile 239 Ada 9 Parsel, 415 Ada 2,3,6,7 (TCDD Hissesi),15) parsellerin atıl halden çıkarılarak değerlendirilmesi amacıyla 15.05.2009 tarih ve 9/69 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile satışı suretiyle değerlendirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir. 

 

Söz konusu parseller, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.09.2011 tarih ve 2011/81 Sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, her türlü işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yürütülmektedir. Dolayısıyla,  alanın imar planları ve yapılacaklar hakkında Kuruluşumuzun bilgisi ve tasarrufu bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, "100 Yıllık Gara apartman dikecekler" başlığı altındaki haberde belirtilen 415 Ada 2,3 ve 15 parsellerin Eğirdir Gar Sahasını ihtiva eden 239 Ada 11 parselle ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu parseller Gar binasının 150 m güney doğusunda yer almaktadır.

 

Ayrıca, Gar çevresindeki müstakil halde bulunan toplam 1605.38 m2'lik 5 adet parsel için satış ihalesi yapılmıştır. Gar sahasının bulunduğu alanla ilgili değerlendirmeler ise halen ÖİB tarafından devam etmektedir ve alınmış bir karar bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, alan içerisindeki Eğirdir Gar tescilli kültür varlığı olup, koruma kapsamındadır. Gar binasının değerlendirilmesiyle ilgili tasarruf, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı'nı gerektirmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.