EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
BASIN AÇIKLAMASI 17.02.2014

Sayın Tekin CEBECİ

YURT Gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü

Faks: 0212 327 37 89

e-posta: habermerkezi@yurtgazetesi.com.tr

 

Gazetenizin 17 Şubat 2014 tarihli nüshasında yer alan “Dünüre Ballı İhale” başlıklı haber incelenmiştir.

Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1-    Habere konu TCDD travers ihaleleri, Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde, açık ihale olarak yapılmıştır.

2-    Habere konu travers alımının TCDD Travers Fabrikalarının üretimini aksattığı/durdurduğu iddiası gerçek dışıdır. TCDD Fabrikalarında ihtiyaç olan 60'lk travers üretilmediği için ihaleyle temin yoluna gidilmiştir. Fabrikalarımızda 49'luk travers üretilmekte, üretilen traversin tamamı hatlarımızda kullanılmaktadır. 49'luk travers fabrikalarımızda üretildiği için hiçbir şekilde ihaleyle temin yoluna gidilmemiştir.

3-    Haberinize konu hususlar daha önce de gündeme gelmiş olup, Kuruluşumuzca gerekli açıklama yapılmıştır. 2011 Sayıştay raporunda yer alan, Sayıştay ve KİT Komisyon süreçlerinde ibra edilen bir konunun, üstelik söz konusu rapor internet sitesinde yer aldığı halde, bir sayın milletvekili tarafından ortaya çıkarılmış gibi yansıtılması anlaşılamamıştır.

4-    TCDD kimseye ihale vermemekte, istekliler arasında en uygun teklifi veren firmalar doğal ve yasal süreç gereği ihaleyi almaktadır.

5-    TCDD hangi firma ortağının kimin akrabası olduğuna dair bir kritere bakmamakta, tüm ihalelerde yasallık ve uygunluk kriterini gözetmektedir.

Basın Kanununun ilgili maddesi gereğince, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, haberinizin yeniden değerlendirilmesini bekleriz.