EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
BASIN AÇIKLAMASI 18.02.2014

 

Bugün gazı gazetelerde ve internet sitelerinde TCDD travers alımı ihaleleriyle ilgili haberler yer almıştır.

 

Söz konusu haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

1- Haberlere konu TCDD travers ihaleleri, Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde, açık ihale olarak yapılmıştır.

 

2- Haberlere konu travers alımının TCDD Travers Fabrikalarının üretimini aksattığı/durdurduğu iddiası gerçek dışıdır. TCDD Fabrikalarında ihtiyaç olan 60'lk travers üretilmediği için ihaleyle temin yoluna gidilmiştir. Fabrikalarımızda 49'luk travers üretilmekte, üretilen traversin tamamı hatlarımızda kullanılmaktadır. 49'luk travers fabrikalarımızda üretildiği için hiçbir şekilde ihaleyle temin yoluna gidilmemiştir.

 

3- Habere konu hususlar daha önce de gündeme gelmiş olup, Kuruluşumuzca gerekli açıklama yapılmıştır. 2011 Sayıştay raporunda yer alan, Sayıştay ve KİT Komisyon süreçlerinde ibra edilen bir konunun, üstelik söz konusu rapor internet sitesinde yer aldığı halde, bir sayın milletvekili tarafından ortaya çıkarılmış gibi yansıtılması anlaşılamamıştır.

 

4- TCDD kimseye ihale vermemekte, istekliler arasında en uygun teklifi veren firmalar doğal ve yasal süreç gereği ihaleyi almaktadır.

 

5- TCDD hangi firma ortağının kimin akrabası olduğuna dair bir kritere bakmamakta, tüm ihalelerde yasallık ve uygunluk kriterini gözetmektedir.

 

6- Kaldı ki, 60'lık traversler yapılan açık ihale sonucu sadece haberde adı geçen firmadan değil, diğer üretici firmalardan da alınmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.