EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
BASIN AÇIKLAMASI

Bugün ( 2 Nisan 2012) bir gazetede yer alan İzmir limanıyla ilgili haber incelenmiştir.

 

Söz konusu haber içeriğiyle ilgili İzmir liman İşletme Müdürlüğünde bütün paydaşlarla görüşülmüş, limanda sıkışıklık durumunda bir sorun yaşanmamasına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

 

Ayrıca, İzmir limanıyla ilgili bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların İzmir kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görülerek, aşağıda sunulmuştur. 

 

İzmir Limanı'nın “yolcu” ve “yük” limanı olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden yapılandırılması ve  İzmir'e bir kruvaziyer liman kazandırılması çalışmaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu itibarla, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 04.01.2012 tarih ve 2012/01 Sayılı Kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan nazım plan değişiklikleri onaylanmış olup, İzmir Limanı yolcu limanı bölümünün ihalesine yönelik çalışmalar ise yürütülmektedir.

 

Ayrıca, İzmir Limanında kruvaziyer liman alanı olarak kullanılan bölgede, genel kargo yüke hizmet veren 9 adet rıhtım vinci liman dışına çıkarılmış olup, aynı bölgedeki yolcuların rahat yürüyebilmesi için demiryolu raylarının  üstü kapatılarak, kruvaziyer gemilerine hizmet verilecek şekilde düzenlenmiştir. Kruvaziyer gemilerin yanaştığı rıhtımların asfaltlama ve görüntü kirliliğini gidermek amacıyla ambarların mantolama işleri tamamlanarak, turistlerin yürüme güzergahının iyileştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Yolcu  hizmetine dönük yatırımlarla, eş zamanlı ikisi büyük ikisi küçük olmak üzere dört yolcu gemisine aynı anda hizmet verilebilmektedir.

Planlanan kruvaziyer projesiyle mevcut iskeleye iki adet parmak iskele çıkarmak suretiyle aynı anda 5 büyük gemiye hizmet verebilecek fiziksel alan planlanmıştır.

Diğer taraftan; kruvaziyer turizmin desteklenmesi amacıyla, Liman Hizmetleri Tarifesinde 2 $ olan yolcu ücretlerinde   %50 indirim yapılarak 1 $ ‘a indirilmiştir.

 

Bunların yanı sıra; özelleştirme sürecinin devam etmesi  nedeniyle  uzun süre yatırım yapılamayan  İzmir Limanının kapasitesini ve verimliğini arttırmak, Limanın ana liman olarak hizmet vermesi yönünde büyük bir adım atılmasını içeren İzmir Limanı Rehabilitasyon Projesi başlatılmıştır. Projenin kapsamı: Panamax tipi büyük gemilerin derinlik kısıtlaması nedeniyle, yanaşma kanalı ve baseni kullanamaması nedeniyle, Kuruluşumuz tarafından taranması planlanan İzmir Limanı yaklaşma kanalı, liman baseni ve manevra dairesinin taranması, II. Kısım Konteyner Terminali inşaatı ile İzmir Limanı gelişim planında gösterilen her türlü imalatın (altyapı) gerçekleştirilmesidir. Bu Proje  çerçevesinde gerek ekipman, gerek saha ıslahı, gerekse de mevcut ekipmanların revizyonuna dönük yatırımların bir kısmı tamamlanmış, diğerlerinin çalışmaları ise hızla devam etmektedir.   

 

 “İzmir Limanı ile Yenikale Geçidi” arasında taranması planlanan Derin Suyolu Projesi ise, kanal tabanında 250 m genişlik sağlayacak, --14  -16 m derinliği, yaklaşık 14 km uzunluğunda bir suyolunu içermekte olup, yaklaşık maliyeti 152 Milyon TL'dir. 2012-2014 yıllarında yatırım gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

 

 

Tüm  bu yatırımların gerçekleşmesiyle;

 

-  Şu anda limana gelen konteyner gemileri ortalama 200 m uzunluğunda ve 4.000 TEU kapasiteye sahip gemiler olup, Yaklaşım Kanalı Taraması ve II. Kısım Konteyner Terminali İnşasının tamamlanması sonrasında, 350 m. uzunluğunda, 10.000 TEU kapasiteli gemilerin limana yanaşmasına imkan sağlayacaktır. İzmir Limanı, yeni nesil gemilere hizmet verebilecektir.

 

-   II. kısım (Tevsii) inşaatının tamamlanması ile yaklaşık 550.000 m2'lik ilave saha hizmete açılacaktır.

 

-  Liman kapasitesi 3 kat artarak, 830.000 TEU'dan 2.500.000 TEU'ya çıkacaktır.

 

-  Liman kapasitesinin artışı ile doğru orantılı olarak, liman gelirleri de yaklaşık 100 Milyon Dolar'dan 300 Milyon Dolara çıkacak, İzmir'in, Ege Bölgesinin ve ülkemizin ekonomisine büyük katma değer sağlayacaktır.

-  İzmir kruvaziyer liman projesinin tamamlanması halinde İzmir Limanında yolcu adedi 3 milyonu aşacaktır. İzmir Liman Bölgesi'ne plan kararı ile yapılacak kruvaziyer limanı ve diğer turizm tesisleri bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimini destekleyecektir.

Diğer taraftan İzmir limanının daha iyi hizmet vermesi için üniversitelerle işbirliğine gidilmiş, 9 Eylül Üniversitesi'ne; limanın, bölgesinde uluslararası kalitede hizmet veren bir liman olabilmesi için gerekli yatırımları ve  mevcut ve gelecekte oynayacağı rolünü belirleyen  “İzmir Limanı İşletme Planı”  İzmir Limanı'nın yarım kalan inşaatı ile yaklaşım kanalı ve manevra alanının taranması yolu ile limanın kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite raporu hazırlatılmıştır.

Yine, gerek Kuruluşumuz ve gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi- İZSU tarafından, kamu yararı gözetilerek, planlanan önemli yatırım ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin ÇED süreçlerinin birleştirilmesi ve böylece gerekli izin ve onayların müştereken alınması konusunda işbirliği yapmak üzere, 08.08.2011 tarihinde imzalanan protokol ile  karşılıklı  mutabakat sağlanmıştır.

İzmir Körfezi ve İzmir Limanı Rehabilitasyon projelerine ait mühendislik hizmetleri ile Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)  Raporlarının hazırlatılması ve nihai ÇED raporlarının hazırlatılması hizmet alımı işinin ihalesi Kuruluşumuz tarafından  22 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Yüksel Proje A.Ş.  ile 31.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Sonuç itibariyle, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, İzmir Limanı kruvaziyer liman ihalesine çıkılmasına kadar ki süreçte; Kuruluşumuzca yolcuya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla tüm tedbirler alınarak iyileştirmeler yapılırken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülen  çalışmalara Kuruluşumuzca destek sağlanmaktadır.

 

Bu doğrultuda; Kruvaziyer Liman Projesi'nin İzmir Liman Bölgesi'nin sosyal ve ekonomik yapısına  Ülkemize sağlayacağı katkılar göz önüne alınarak İzmir Limanı'nın yoğun yük trafiğine rağmen yolcu hizmetine yönelik sıkıntı yaşanmaması yönünde, Kuruluşumuz imkanları seferber edilmektedir.