EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bazı gazetelerin internet sitelerinde, TCDD'nin hurdalarında radyasyon çıktığına dair haberler yer almıştır.

 

Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

1-Teşebbüsümüz hurdaları Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Makine Kimya Enstitüsü Kurumu tarafından toplanmakta ve hurda olarak alınmaktadır.

 

2-Bu bağlamda Halkapınar Lokomotif Atölye Müdürlüğü alanındaki hurdalar da MKE Kurumuna teslim edilmiştir.

 

3-Söz konusu hurdalar Aliağa'da bulunan radyoaktif panellerden geçirilerek ve kontrol edilerek MKE Kurumunca teslim alınmıştır.

 

4-Halkapınar'dan 12 Kasım 2013 tarihinde 95 kamyon hurda MKE'ye teslim edilmiştir.

 

5-Ancak hurda yüklü kamyonlardan bir tanesi radyoaktif panellerin uyarısı nedeniyle teşebbüsümüze iade edilmiştir.

 

6-Bunun üzerine, inceleme yapılmak üzere 13 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna başvurulmuş, eş zamanlı olarak hurda sahası ve iade edilen hurdalarda MKE Kurumunun ölçümünü yapan uzmanlarca ölçüm yapılmıştır.

 

7-Sahada herhangi bir radyasyon izine rastlanmamıştır.

 

8-İade edilen hurdalar arasında 3 kg. ağırlığında, bugün kullanılmayan 1960 model lokomotiflerden çıkma bir parça üzerinde radyasyon tespiti yapılmış, diğer hurdalarda ve sahada herhangi bir radyasyona rastlanmamıştır.

 

9-Söz konusu parça izole edilerek koruma altına alınmış, her ihtimale karşı saha da izole hale getirilmiştir.

 

10-TAEK gerekli incelemeyi yaptıktan sonra konu kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

11-Haberlerde iddia edildiği gibi, hurdaların tamamının ve sahanın radyasyonlu olduğu, hurdaların İzmir halkı için tehdit oluşturduğu iddiaları gerçek dışıdır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.