EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
CUMHURİYET GAZETESİ BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Aykut Küçükkaya

Cumhuriyet Gazetesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Gazetenizin bugünkü nüshasında yer alan “Ahtapot İzmir'de” başlıklı haber incelenmiştir. Haberde yer alan iddialarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1-TCDD kimseye ihale vermemekte, Kamu İhale Kurumu mevzuatına göre ihaleye çıkılmakta ve istekliler arasından en uygun teklifi veren ihaleyi almaktadır.

2-Konuyla ilgili yargı süreci devam etmektedir. Dolayısıyla gazetenizde dile getirilen ihaleye fesat ve rüşvet iddiaları henüz kanıtlanmayan iddialardır.

3-Gizli yürütülmesi gereken soruşturmanın birilerinin işine geldiği gibi belli kısımlarının kamuoyuyla paylaşılması bilgi kirliliğine yol açmaktadır.

4-Haberinizde yer alan Halil Demir'e ait iddiaların hiç bir tutarlı tarafı bulunmamaktadır. Kamu İhale Kurumu Kanunu 30. Maddede ve şartnamede “Teklif zarfının üzerinde isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı veya tebligat adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecek veya kaşelenecektir” kaydı bulunmaktadır. Kendi işini yapmayarak medyaya haber servisine soyunan Halil Demir'in “zarfı imzalamadığım için ihaleden elendim” demesi şecaat arz ederken sirkatini söylemekten ibarettir.

5-İhaleye teklif verme takvimi önceden isteklilere bildirilmiş olup, haberinizde yer aldığı gibi bir teklif alma süreci yaşanmamıştır.

6-Liman Müdür Yardımcısına isnat edilen “diyalog” içeriğiyle ilgili İhale Komisyon Kararında, söz konusu firmanın ihaleden elenmesine yönelik bir husus bulunmamaktadır.

Basının Kanunun ilgili maddesine göre, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, haberinizin açıklamamız çerçevesinde düzeltilmesi gerekmektedir.