EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP

Sayın Güray ÖZ

Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Faks: 0212 343 72 64 e-posta: e-posta@cumhuriyet.com.tr

  

Gazetenizin 21 Eylül 2012 tarihli nüshasında yer alan “TCDD'de tehditle sözleşme” başlıklı haber incelenmiştir.

 

Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

1- TCDD'nin personel ihtiyacı ilgili mevzuat ve toplu sözleşme hükümlerine göre, yasal çerçeve sınırları dâhilinde, adaylar arasından gerekli koşulları sağlayanlardan karşılanmaktadır.

 

2- Habere konu personel alımında, 5 yılı atandığı iş yerinde olmak üzere 7 yıl kurumda çalışma zorunluluğu Toplu İş Sözleşmesi hükümlerindendir.

 

3- TCDD bugüne kadar hiçbir personeliyle yasal çerçeve ve karşılıklı rıza hilafında iş akdi imzalamamıştır. “TCDD'de tehditle sözleşme” ithamı haksız ve çirkin bir ithamdır.

 

4- İşe alınan personel KPSS puanıyla ve İŞKUR kanalıyla, tercihli olarak; kurumun şartlarını ve nerede çalışacaklarını bilerek işe alınmıştır.

 

5- Demiryollarında işe alınan bir teknik personelin yetiştirilme ve sorumluluk verilme süresi en az 3 yıldır.

 

Basın Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde açıklamamızın gazetenizde yer alması hususunu rica ederim.