EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP

Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğüne,

Sayın Aykut Küçükkaya,

Sorumlu Müdür. Faks: 0212 343 72 64
.

Gazetenizin 25 Şubat 2014 tarihli nüshasında yer alan “Milyonlar tünele kaçtı/Hızlı Trende Skandal” başlıklı haber incelenmiştir.
.

Haberinizde işlenen konu, 2012 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer almış ve KİT Alt Komisyon toplantısında görüşülmüştür.
.

Aynı Sayıştay raporunda, Sayıştay önerisine Kuruluşumuzun verdiği cevap da yer almaktadır.
.

Şeffaf ve bilinen bir konunun, bir sayın milletvekili yeni keşfetmiş gibi ve “skandal” olarak haberleştirilmesi anlaşılamamıştır.
.

Sayıştay Raporunda yer alan Kuruluşumuza ait cevap şöyledir:
.

“Yüklenici sözleşmeye ve 2012 yılı iş programında bulunan imalat kalemlerine uygun olarak belirli miktarlarda imalatlar yapmıştır. Yüklenici firmanın birim fiyat iş kalemlerine vermiş olduğu teklif ile tüm metrajlar dahil teklifin geneli üzerinden yapılan fiyat kıyaslamasında, teklifin diğer isteklilere göre en ucuz ve uygun fiyat olduğu tespit edilmiş ve sözleşme yapılmıştır. Firmanın teklifi yaklaşık maliyetin ortalama % 36'sı oranında tenzilatlıdır. Öneride sözleşme kapsamı dışına çıkarılan ve yaklaşık maliyete göre yüksek birim fiyat teklifi vermiş olduğu bahsi geçen tünel imalatları; sözleşme ve iş programında bulunan tünel imalatlarıdır. Tünel imalatlarının tamamı 17 adet iş kaleminden oluşmaktadır. Yaklaşık 15.893 mt uzunluğundaki toplam 9 adet tünel imalatlarının içerisinde ihtilafa konu olan 2 adet tünele ait iş kalemlerinden, sadece alt yarı ve invert betonu imalatı olup, bunun uzunluğu ise 1350 mt. dir. Yüklenici, güvenlik gerekçesiyle tünel duraylığının (güvenliğinin) sağlanması için alt yarı ile invert betonu imalatını gerçekleştirmiş ve Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan işlemin gerekliliği konusunda rapor alarak Teşekkülümüze sunmuştur. Ayrıca TCDD, tünellerle ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak imalatın sonlandırmasını talep etmiştir. Yüklenici firma imalatlarının tünellerin güvenliği açısından gerekli, sözleşme, şartname ve tekniğine de uygun olduğu yapılan inceleme ve kontrollerden anlaşılmıştır. Ancak, Sayıştay 2012 raporunda yer alan öneriler dikkate alındığında, yüklenicinin yapmış olduğu söz konusu imalatlardan yüklenici karı ve genel giderler düşülerek firmaya ödeme yapılması uygun değerlendirilmiş olup buna göre gereği yapılmıştır.”
.

Basın Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla haberinizin bu açıklamaya göre düzeltilmesi gerekmektedir.
.