EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
HACETTEPE'DE TÜRKİYE'NİN ULAŞIM SORUNU TARTIŞILDI

HACETTEPE'DE TÜRKİYE'NİN ULAŞIM SORUNU TARTIŞILDI 

Hacettepe Üniversitesi İşletme Topluluğu tarafından 14-16 Aralık 2005 tarihlerinde düzenlenen “Türkiye'nin Ulaşım Sorunu” konulu konferansa Kuruluşumuz adına APK Başkanı İsmet Duman katıldı.

Duman, ülkemizde 8.697 km ana hat, 2.287 km tali hat olmak üzere toplam 10.984 km'lik demiryolu ağı bulunduğunu, mevcut ana hatların % 21'nin elektrikli, % 24'ünün sinyalli, % 4'ünün çift yollu, % 0 3'ünün üç yollu ve %0 1'inin dört yollu hatlar olduğunu, hatların % 95'inde tek hat işletmeciliği yapıldığını, geometrik ve fiziki standartlar bakımdan yetersiz olduğunu belirterek şunları ifade etti:” Ülkemizde demiryolunun yolcu ve yük taşımacılığındaki payı 1950 sonrası sürekli düşüş göstermiştir. 1950'de yük taşımacılığında demiryolu % 71.6, karayolu % 22.3 pay alırken, 1960'da demiryolu % 54.6, karayolu % 43.4, 2003 yılına gelindiğinde ise karayolunun payı % 91.4'e ulaşırken, demiryolunun payı % 5.2'ye düşmüştür. Yük taşımacılığında dünyadaki ülkelere baktığımızda aldıkları paylar ise şöyledir: 2003 yılı verilerine göre Almanya'da 14.7, Fransa'da % 14.3, İngiltere'de % 10.3, İspanya'da % 7.5. Yolcu taşımacılığında da aynı tablo görülmektedir. 1950'de yolcu taşımacılığında karayolu % 50.3, demiryolu % 42.2, 1960'da karayolu % 72.9, demiryolu % 24.3, 2003'de karayolu % 95.7, demiryolu % 2.7'dir. Dünyada ise, yine 2003'e göre Almanya'da % 8.5, Fransa'da % 8.3, İngiltere'de % 5.4, İspanya'da % 5.2'dir. “

Duman , ülkemizin sağlıksız ulaşım sisteminin temelinde tek bir sisteme, karayoluna dayanmasının bulunduğunu, neden demiryolu denilmesi gerektiği konusunda da şunları söyledi: “ Toplam enerjinin % 22'si ulaştırma sektöründe tüketilmekte, bunun % 87'si karayoluna, % 2'si demiryoluna aittir. Petrolde dışa bağımlılık oranımız % 90.1 olduğu düşünüldüğünde, ciddi bir ulaşım politikası değişikliğinin zorunluluğu ortaya çıkar. Karayolu ağırlıklı ulaşım sistemi kirlenme, kazalar ve trafik sıkışıklığına yol açmakta ve bu sorunların maliyeti gittikçe artmaktadır. Bu AB ülkelerinde yılda 250 milyar EURO'ya ulaşmıştır. Ayrıca, arazi kullanımı bakımından demiryolu avantajlıdır. Saatte tek yönde 60.000 yolcu taşımak için tek yönde 12 şeritli bir otoyol gerekirken, çift hatlı bir demiryolu bu ihtiyacı karşılamaktadır. Ayrıca, otoyolun km maliyeti 24 milyon Dolar, çift hatlı, sinyalli, elektrikli demiryolunun maliyeti sadece ve sadece 4 milyon Dolar'dır. Yine karayolunun teknik ömrü 10 yıl, demiryolunun ise tam 30 yıl'dır. Demiryolu ulaşım sistemi çevre dostudur. Ayrıca Avrupa Birliği Ulaşım politikalarında demiryolu ve denizyolunun yükseltilmesi yönündedir.”

Duman; Hükümetin demiryollarına büyük önem verdiğini vurgulayarak, TCDD ve DLH olmak üzere, 2003 yılında 467 Trilyon 763 Milyar TL, 2004 yılında 922 trilyon 538 Milyar TL, 2005 yılında 1 milyar 247 Milyon YTL ve sadece TCDD'ye 2006 yılında 830,272 milyon YTL yatırım ödeneği ayrıldığını, bu rakamın 2002 yılının 5 katından daha fazla olduğunu söyledi.

Hızlı tren projeleri konusunda da bilgi veren Duman; önümüzdeki 10 yıl içerisinde demiryollarına 10 milyar dolar yatırım yapılmasının hedeflendiğini, yapımı halen süren Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin 1. etabının 2006 yılında bitirilmesiyle Ankara-Eskişehir arasının 1 saate, bu projenin her iki etabının hayata geçmesiyle Ankara-İstanbul arasının 3 saate düşeceğini söyledi.

Duman , Marmaray Projesi'nin sadece İstanbul'un kent içi trafiği için önemli olmadığını, bu Projenin yüzyılın projesi olduğunu, Asya ile Avrupa kıtalarının demir ağlarla birleştirileceğini ifade etti.

Ayrıca Duman; Ankara-İstanbul'un yanı sıra öncelikli olarak Ankara-Konya, Balışıh-Yozgat-Yıldızeli-Sivas, Ankara-İzmir hızlı tren projelerinin bitirilmesinin hedeflendiğini ve 250 km hıza uygun olarak yapılan bu hatların bitirilmesi sonucunda Ankara-Konya'nın 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Sivas'ın 2 saate, Ankara-İzmir'in 6 saate düşeceğini ve bunun sadece demiryolları için değil, ulaşımda devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Duman, gelişmiş ülkelerin, Avrupa Birliği'nin sadece ulusal sınırlar içerisinde değil, uluslar arası koridorlarda da demiryolunun geliştirilmesini hedeflediğini, ülkemizin bu gelişmelerin dışında kalamayacağını ifade etti.