EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
HAYDARPAŞA GARINDA BÜYÜK RESTORASYON

- HAYDARPAŞA GARINDA BÜYÜK RESTORASYON

- İTÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU

- GAR GİRİŞ HOLÜ VE YAKIN ÇEVRESİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

 

Bilindiği gibi, Haydarpaşa Gar Binası çatısının yeniden yapımı ile çevresindeki 1. Derece Tarihi Yapıların Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projelerinin ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları başlamış bulunmaktadır.

 

Bu süreci yönlendirmek, denetlemek ve yönetmek; yeniden kullanım biçimlerini saptamak, Gar binası ve yakın çevresi kapsamında yapılacak tüm restorasyon çalışmalarının akademik denetim içinde tamamlanması için, İTÜ öğretim üyelerinden bir Danışma Kurulu oluşturulmuştu.

 

Çalışma sürecinde şeffaflığı benimseyen Kurumumuz, Danışma Kurulu tarafından belirlenen yol haritası doğrultusunda, öncelikle 100 yıllık yapıda zamana ve yangına bağlı olarak ortaya çıkan hasarın belirlenmesi çalışmaları yapıldı.

 Helikopterden Haydarpaşa ve yakın çevresinin fotoğraflanması sonrasında yapılan tüm çalışmaların güncel durumu bir sergi ile Haydarpaşa Giriş Holü'nde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 

Garın ana mekanı olan Giriş Holü, Batı'ya ulaşmanın görüntüsü olarak denizi ve İstanbul peyzajını tam da Tarihi Yarımada perspektifi üzerinden peron mekanına bağlayarak gelen yolcuya sunmakta, bu düzenleme hem işlevsel hem de görsel olarak hattın kent ve denizle bağlanmasını da sağlamaktadır.

 

 

Bu özellikleri, Haydarpaşa Garı kompleksini İstanbul için çok özel kılması, Anadolu hatlarının ilk/son ulaşım noktasında yer alan metropol gar niteliğindeki Haydarpaşa Garı, bu nedenlerle anıtsal ve simgesel bir yapıdır.

 

 

Kapasitesi ve donanımıyla döneminde Avrupa'nın en iyi örnekleri arasında sayılan Haydarpaşa Garı ve Limanı, siloları, elektrik santrali, depolama binaları, karakolu, sağlık merkezi, okul, lojman ve benzeri yapı gruplarından oluşan büyük ve modern bir kompleks olarak tasarlanmıştı.

 

 

Haydarpaşa Gar Binası'nın Danışma Kurulu Üyeleri, gar binasındaki mevcut durumu tespit etmek ve gereksinmeleri belirlemek amacıyla TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile ayrıntılı bir mekan analizi çalışması gerçekleştirmişlerdir. 

 

Bu çalışmayla 100 yıllık yapının yönetim mekanlarında çağdaş konfor şartlarının sağlanmasına yönelik eksikler ve beklentiler saptanmıştır. Paralel olarak, restorasyon sürecine girdi sağlamak amacıyla gar binasında yer alması olası ikincil işlevlerin (Yiyecek/ içecek/ dergi/ kitap/ hediyelik eşya /çiçek satış noktaları; kafeterya ve restoran; bankacılık hizmet noktası / fotokopi-fax-posta hizmeti vb ) belirlenmesine yönelik gar binasını kullanan (yolcu), gar binasında çalışan (personel) ve uzman görüşlerinin (danışma kurulu) alınması amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Aynı anketin STK, Meslek Odaları ile yapılması planlanmış ve anket çalışmaları sürdürülmektedir. Anket sonunda gerek personelin gerekse de yolcuların tarihsel, kentsel ve işlevsel sürdürülebilirlik bağlamında çağdaş bir gar binasından beklentilerini ortaya koyması hedeflenmektedir.

 

 

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 

Prof.Dr. Afife Batur, Mimar, Mimarlık Tarihi, Çalıştay Temaları Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Makine Mühendisi

Prof.Dr. Hasan Dağ, Elektrik Mühendisi

Prof. Dr. Attila Dikbaş, Mimar, Proje Yönetimi, Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, İnşaat Mühendisi

Doç. Dr. Yegan Kahya, Mimar, Restorasyon

Doç. Dr. Aslıhan Tavil, Mimar, Yapı Elemanları, Akademik Koordinatör

Y.Doç.Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Mimar, Mimari Tasarım

Dr. Nuri Serteser, Mimar, Yangın Güvenliği

Dr. Meryem Fındıkgil, Mimar, Mimarlık Tarihi, Teknik Koordinatör

  Mine Dikbaş, Sanat Tarihçisi, Mimarlık ve Sanat Tarihi, İdari Koordinatör