EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
KARABUK Te MESLEKİ EGİTİM TARTİSİLDİ

KARABÜK'TE MESLEKİ EĞİTİM TARTIŞILDI

Hak-İş Konfederasyonu tarafından Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde "Mesleki Eğitim, Mesleki Yeterlilikler ve Ray Teknolojisi Uluslararası Sempozyumu 5 - 6 Nisan 2007'yapıldı.

"Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında düzenlenen sempozyuma, Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Genel Müdürümüz Süleyman Karaman, Avrupa Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini ile çok sayıda davetli katıldı.

                                                                              

Bakan Çelik sempozyumda yaptığı konuşmada, Kardemir için "Elimizden çıksın da ne olursa olsun" denildiğini, ancak bugün yatırımların yapıldığı Kardemir ile gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin kalkınmasının, akademik liselere öğrenci doldurmakla olmayacağını kaydeden Çelik, mesleki ve teknik eğitimin önünde çeşitli engeller, üniversitelere girişte sıkıntılar bulunduğunu ifade ederek, bu mazeretin arkasına sığınılamayacağını söyledi.

 

 

 

 

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ise, ray teknolojisi konusunda Kardemir'in ve TCDD'nin örnek bir işbirliği içinde olduğunu söyledi. Uslu, Sendika-İşveren ayırımı gözetmediklerini, 10 yıl önce 1 lira sembolik bedelle fabrikayı alarak kapatılmasını önlediklerini kaydetti.

Kardemir'in ray ve profil haddehanesi kurduğunu, ülkemizde raylı sistemin gittikçe geliştiğini vurgulayan Uslu, "Türkiye'nin demiryolu sisteminin yenilenmesi, yeni demiryolu alanlarının olması, istihdam sorununun çözümüne de çok ciddi katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Bu potansiyelin eğitimle desteklenmesi gerektiğini belirten Uslu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirme konusunda ciddi projeleri bulunduğunu kaydetti. Türkiye gibi okul kültürüne sahip bir ülkede hala eğitimin sorunlarının tartışılmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan Karabük Vali Yardımcısı Cemal Hüsnü Kansız'da, Kardemir'in bugün yaptığı yatırımlarla Türkiye ekonomisinde söz sahibi olduğunu, yeni yatırımlarla birlikte ortaya çıkan işgücü için mesleki eğitim seminerlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Genel Müdürümüz Süleyman Karaman ise; TCDD'nin bilim yuvalarıyla, bilim adamlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi;

" Bu sempozyumun demiryolu sanayi kenti olmaya aday Karabük'te gerçekleştirilmesi ayrı bir anlam ifade etmektedir. İleri teknolojiyle ray üretimine hazırlanan Kardemir, demiryolu sanayisi, sistemi için çok önemli bir yatırımı gerçekleştirmiştir. Sadece TCDD'nin yılda 50.000 ton raya ihtiyaç duyduğu ve bunu dışardan almak zorunda olduğu dikkate alındığında bu yatırımın demiryolları, ülkemiz açısından önemi daha iyi anlaşılacaktır. " dedi.

Genel Müdürümüz ayrıca şunları söyledi;" Ülkemiz 2005 rakamlarıyla tam 9 milyar Dolar'lık petrol ithal ediyor. Petrolün % 22'sini ulaşım sektöründe tüketiyoruz. Bunun % 87'si karayoluna, sadece % 2'si demiryoluna aittir. DPT verilerine göre, 2020 yılında sadece petrole ödeyeceğimiz para 20 milyar Dolar'a ulaşacaktır. Diğer taraftan, Dünyadaki iklim değişikliğinin en önemli nedeni olan karbondioksit emisyonunun % 25'i karayolu kaynaklıdır. Demiryolu temiz enerjiyi kullanması nedeniyle çevre dostu bir sistemdir. Ayrıca, saatte tek yönde 60.000 yolcu taşımak için, 12 şeritli bir otoyol gerekirken, çift hatlı bir demiryolu yeterli olmaktadır. Üstelik, bu standarttaki otoyolun km maliyeti yaklaşık 12 milyon $ iken, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli, hızlı demiryolunun maliyeti sadece 6 milyon $'dır. öte yandan, demiryolunun teknik ömrü 30 yıl, karayolunun ise 10 yıldır. Ülkemiz açısından önemli diğer bir konu ise, trafik kazalarıdır. son 50- 60 yılda karayolu trafik kazalarında 250 bin vatandaşımızı kaybettik, binlercesi sakat kaldı, milyarlarca dolar mali kayıp meydana geldi. 1983 yılında yapılan ulaşım ana planına göre, demiryolunun payının artırılması kazaları da önemli oranda azaltmaktadır."

Karaman sözlerini şöyle sürdürdü;" Asya ile Avrupa kıtaları arasında stratejik öneme sahip olan ülkemizin öncelikle sağlıklı bir ulaşım sistemi kurması kaçınılmazdır. Aksi takdirde, köprü olma işlevini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Çünkü, özellikle küreselleşen dünya koşullarında ulaşım politikaları evrensel ölçekte belirlenmekte, uluslar arası ulaşım koridorları oluşturulmakta, bu koridorlar ile özelikle dünyanın süper gücü olma yönünde ilerleyen Çin'e enerji, büyük pazar merkezlerinin yer aldığı Ortaasya, Uzakdoğu, Ortadoğu'ya ulaşmayı hedeflemektedir. Uyum sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği politikaları da bu yöndedir. AB, ulaşımın demiryolu ve denizyoluna kaydırılması kararı alırken, karayolu sistemine kısıtlamalar getirmekte, uluslar arası demiryolu koridorları kurmaktadır. Tüm bu gerçekler, cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi demiryolu yapım seferberliği başlatmayı kaçınılmaz kılmıştır."

Genel Müdürümüz; Hükümetin demiryollarına 6 Milyar Dolar kaynak aktardığını hızlı tren projelerinin yapımının sürdüğünü, Adapazarı'nda Kore' ile hızlı tren fabrikası kurulduğunu, belirterek şöyle konuştu;" Eğitim ve ulaşım, bir ülkenin kalkınmasını sağlayan en temel unsurlar olduğu kadar, çağdaş dünya içerisindeki rekabetinde en büyük gücünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan demiryolu ulaşım sistemi, nitelikli insan gücünün en fazla ihtiyaç duyulduğu, hizmet içi eğitimlerin göz ardı edilemeyeceği bir sektördür. Örneğin; bir karayolu aracını kullanmak için kısa bir eğitim süresi yeterli olurken, bir makinistin bir treni kullanması eğitim yeterliliği yanında uzun bir eğitim, deneyim sürecini gerektirmektedir. Bu nedenle, bugün TCDD'nin en önemli sorunlarından birisini faal personel yetersizliği oluşturmaktadır. Bu sıkıntı, demiryolu meslek lisesi'nin kapatılması sonrası iyice artmıştır. Çünkü bu okul, özellikle nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesinde çok önemli işleve sahip bulunuyordu. Bu vesile ile bu meslek okulumuzda emek veren değerli öğretmenlerimizi bir kez daha şükranla anmak istiyorum."

Karaman; " Meslek okulunun kapatılması sonucu ortaya çıkan nitelikli insan gücü ihtiyacını kapatmak, hızlı tren işletmeciliğine cevap verir hale getirmek üzere hizmet içi eğitim çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda, çağdaş eğitim araçlarını kullanmaya önem veren kuruluşumuz, makinistlerin eğitimde önemli bir araç olan simülatör alımı ile hızlı tren eğitim merkezi kurma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde raylı sistemler teknolojisi alanının açılmasına karar verilmiştir. Bugün, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Sivas ve Adapazarı Anadolu Meslek Okulları'nda, sektörün ihtiyaç duyduğu demiryolu inşaatı, makine, işletme, elektrik-elektronik ve mekatronik dallarında eğitim verilmektedir. TCDD uzman kadrosu, hem öğrencilere hem öğretmenlere bu konudaki bilgi ve deneyimlerini aktarmakta, öğrenciler kuruluşumuzda staj yapmaktadırlar. Meslek Liselerinin bu bölümlerinin dünya standardında eğitim vermesi için yaptığımız çalışmalarımızdan birisi de Avrupa Birliği'nce desteklenen B tipi raylı sistemler ve teknolojileri için eğitim programları geliştirme projesi'dir. Avrupa Birliği ülkeleri ile uyumlu 1900 saatlik eğitim programı, proje ortağı ülkelerin dilleri olan Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Slovakça'ya çevrilerek 162 ülkeye dağımı yapılacak, bu eğitim programlarında alınan sertifikaların dünyada geçerli olması temin edilecektir.

Karaman sözlerini şöyle bitirdi; "Demiryollarındaki büyük değişim ve gelişim, kent içi toplu taşımacılığındaki raylı sisteme yönelme, demiryolu konusundaki eğitimin nitelik ve nicelik olarak daha da artırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ayrıca, sadece meslek liselerinde değil, üniversitelerimizde demiryolu mühendisliğinin kurulması, Ar-Ge çalışmalarında demiryolu alanına önem verilmesi çok önemlidir. Diğer önemli bir konu ise, en büyük hazinemiz olan insan gücü eğitiminin, sektör ihtiyaçlarına göre planlanması, geleceğin gözde sektörlerinden birisi olan demiryoluna yöneltilmesidir. TCDD, eğitim alanında her türlü işbirliğine hazırdır ve tüm imkanlarıyla insana yatırımı desteklemektedir. "