EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
SHIFT2RAIL BİLGİ GÜNÜ DÜZENLENDİ

Shift2Rail Ortak Girişimi’nin (S2R JU) 2020 yılı çağrılarına yönelik 22.01.2020 tarihinde, Ankara TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda bir bilgi günü etkinliği düzenlendi. Teşekkülümüz adına TCDD Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı, TÜBİTAK Başkan Danışmanı Dr. Orkun Hasekioğlu, Shift2Rail Ortak Girişimi Direktörü Carlo M. Borghini ve birçok yetkilinin katılımıyla düzenlenen ve Avrupa’da demiryolu ulaşımı araştırmalarındaki en büyük ölçekli Ar-Ge ve İnovasyon programı olma özelliğini taşıyan Shift2Rail Ortak Girişiminde katılımcılara 2020 yılı çağrı konuları ve başvuru koşulları hakkında bilgiler verildi.

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı yaptığı konuşmada; “Demiryolu Teknolojilerinin mevcut durumunun iyileştirilme çalışmalarının ve ARGE faaliyetlerinin koordine edildiği bu uluslararası kuruluşlarda TCDD olarak, bölgesel faaliyet alanında öncü ve yönlendirici olmayı hedefliyoruz. Çağın ihtiyaçları ve gereklilikleri doğrultusunda diğer demiryolu paydaşları ile birlikte çalıştaylar düzenleyerek demiryolu sektöründe inovatif çözümler üretiyoruz.

Dünyanın en büyük sivil AR-GE yaklaşımı olan Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı içerisinde Türkiye, 1213 projede yer alarak, 196 milyon Avro destek aldı. Bu projelerden 7 tanesini yürüten Teşekkülümüz, Avrupa Birliğinden yaklaşık 502 bin Avro kaynak sağladı.

Ayrıca 7. Çerçeve Programının devamı niteliğinde Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği Avrupa Birliği programı olan Ufuk 2020’de de TCDD 5 projede yer alarak yaklaşık 287 bin Avro Avrupa Birliği katkısıyla, Türkiye’nin toplam projelerdeki payı % 2.20 oldu.” dedi.

Tırnakçı, “Ufuk 2020 Programının 2014 yılında başlaması ile Avrupa’daki Demiryolu çalışmalarının Shift2Rail Girişimi tarafından yönlendirilmesiyle, bu girişime tek kabul almış üye olan Teşekkülümüz faaliyetlerini aktif olarak devam etmektedir. Bu yıl içerisinde demiryolu altyapısı üzerine 1 adet daha Shift2Rail projesine başlıyoruz.

Ufuk 2020 Programı Projeleri kapsamında altyapı bileşenlerinin geliştirilmesi, titreşim ve gürültü konusunda optimizasyon çalışmaları, seyir güvenliği konusunda geliştirme faaliyetleri,  üniversite ve TÜBİTAK’la birlikte gerçekleştirdiğimiz milli sinyalizasyon çalışması gibi çok önemli altyapı Ar-Ge projelerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Raylı Teknolojiler Ulaştırma Enstitüsü

“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak çalışması sonucu, TÜBİTAK ve Teşekkülümüz işbirliği ile Raylı Teknolojiler Ulaştırma Enstitüsünü kurduk.

TCDD, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini uzun dönem planlarıyla, gelecek teknolojiyi kapsayacak inovatif çalışmalar içerisinde gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerin odak noktasında akıllı, otonom, dijitalleşmiş, çevre dostu, hafif malzeme teknolojileri bulunuyor.

Demiryolu paydaşları olarak yerli hızlı tren teknolojisini üretme çalışmalarına başladık. Sadece araç teknolojilerinde değil, demiryolunu oluşturan sanat yapıları, istasyonlar, altyapı ve üstyapı elemanları için de çalışmalarımız devam ediyor.

Dinamik yapısı altında müşteri ihtiyaçlarına cevap veren ve müşteriler gözünde güvenilir kimliğini koruyabilen, çağın gerekliliklerini karşılayacak, teknolojik gelişimleri sağlamak vizyonumuzun merkezindedir.

Diğer sektörlerdeki teknolojik atılımların ve bilgi birikiminin demiryolu sektörüne transferini önemsiyoruz. Ülkemizin içinde olduğu bu atılım noktasında milli otomobil ve insansız hava araçları gibi yüksek teknolojiye sahip ürünlerin ortaya konmasıyla, demiryolu sektöründe de hızlı trenler, otonom trenler, maglev trenleri, akıllı istasyonlar, çevreye duyarlı uygulamalar önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz projelerimizin arasında yer alıyor.

Shift2Rail 2’de Teşekkülümüzün yanında Türkiye’de demiryolu sektöründe faaliyet gösteren bütün kuruluşların projelere direkt veya dolaylı bir şekilde dahil olması, ülkemiz demiryolu sektörü açısından çok önemli ve olumlu sonuçlar doğuracaktır.” diye konuştu. 

Shift2Rail Ortak Girişimi Direktörü Carlo M. Borghini’de konuşmasında, Shift2Rail 2020’nin konularını başlıklar halinde vererek, bilgilendirme yaptı. Buna göre, IP1- yüksek kapasiteli ve hızlı ekonomik ve güvenilir trenler, IP2- gelişmiş trafik yönetim ve kontrol sistemleri, IP3- ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli yüksek kapasiteli altyapı, IP4- ilgi çekici demiryolu hizmetleri için bilgi teknolojileri, IP5- sürdürülebilir ve ilgi çekici Avrupa yük taşımacılığı için teknolojiler.

Borghini konuşmasında Shift2Rail-2 programının yapısının temel bilgilerini paylaştı ve TCDD ve diğer demiryolu kuruluşlarının ve üniversitelerinin daha fazla rol almasını beklediklerini iletti. Shift2Rail’in devamı niteliğinde olan Shift2Rail-2 programı kapsamında akıllı, otonom, çevre dostu ve hafifletilmiş malzeme teknolojileri ve dijitalizasyon konularında araştırmaların destekleneceğini belirtti.

TÜBİTAK Başkan Danışmanı Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, DATEM (Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi)  İşletme Müdürü Atila Keskin, ASAŞ AR-GE Müdürü Görkem Özçelik, Shift2Rail Bilimsel Komite Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez'de yaptıkları sunum ve bilgilendirmelerle toplantıya katkı sağladılar.      

Demiryollarının uluslararası etkileşiminde Türkiye’nin AB için kilit önem taşıdığını ve demiryolu sektöründeki çalışmaların birlikte gerçekleşmesinin önemi vurgulandı. Gelecek teknolojiler ile demiryolu taşımacılığının otonom ve sınırlar arası sorunsuz bir şekilde işletilebileceği, bu sebeple tüm paydaşların birlikte çalışması ve teknolojiler birlikte geliştirmesi hedeflendi.

Yapılan bilgi günündeki yüksek katılım ve demiryolu sektör paydaşlarının ilgisinden dolayı önümüzdeki nisan ayı içerisinde TCDD ve Shift2Rail ile yeni bir organizasyon yapılması kararlaştırıldı.

Etkinlik sonrası verilen yemeğe katılan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, ASELSAN Ulaştırma ve Enerji Sektör Direktörü Günay Şimşek ve diğer heyetle birlikte değerlendirme yapıldı.