EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
Türk Fransız Kolokyumu

TÜRK – FRANSIZ KOLOKYUMU

“ŞEHİRİÇİ DEMİRYOLU ULAŞIMI VE KARAYOLU ALTYAPISI”

 

Ulaştırma Bakanlığı'nın himayesinde, “Şehir içi Demiryolu Ulaşımı ve Karayolu Altyapısı” konulu Türk-Fransız kolokyumu (Bilimsel bir sorunu incelemek veya politik, ekonomik, sportif, diplomatik v.b sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşma. ) 15-26 Haziran 2006 tarihlerinde Ankara ‘da yapıldı.

Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, kolokyumun açılışında yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün ülkelerin rekabet gücünü artırmada en önemli araçlardan biri olduğunu, ticaretin önündeki engelleri ulaşım sektörünün kaldırdığını kaydetti. Türkiye'de ulaşım altyapısının geliştirilmesine çok önem verdiklerini vurgulayan YILDIRIM, Avrupa ülkelerinin demiryolu ağının geliştirilmesi ve hızlı tren hatlarının hem birlik arasında hem birlik içindeki ülkelerde geliştirilmesinin hedeflendiğini, AB'nin demiryolu ağlarının geliştirilmesi ve hızlı tren projeleri kapsamında Türkiye'nin demiryolu altyapısına yönelik çalışmalar yaptığını Türkiye'nin de hızlı tren çağına hazırlandığını, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin Ankara-Eskişehir etabının yıl sonunda, Eskişehir-İstanbul etabının ise 2009 yılında hizmete gireceğini, böylece iki kent arasındaki demiryolu ulaşımının 3 saate ineceğini söyledi. Binali YILDIRIM, Marmaray projesinin iki amacının bulunduğunu, Batı Avrupa'dan Uzakdoğu'ya uzanan İpek Yolu'nun deniz altından birleştirilmesinin yanı sıra İstanbul şehir içi toplu ulaşımına nefes aldırılmasının hedeflendiğini belirtti. YILDIRIM sözlerine şöyle devam etti .”Ulaşımda altyapıda insanın yaşam kalitesini artırmak, aynı zamanda trafik kazalarını azaltarak insanların yollarda hayatını kaybetmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini bunun için ulaşım modları arasında denge ve entegrasyon gerekmektedir. Bu dengeyi sağlamak için ulaştırma ana plan stratejisi hazırladık.” Ulaşamadığın yer senin değildir, sözünü hatırlatan YILDIRIM; “Ankara-Konya, Bursa-Bilecik bağlantısı ve Ankara-Yozgat-Erzincan-Erzurum-Kars hattı gibi önemli hatların da hızlı tren kategorisine yükseltilmesi için dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planında hedefler yer almaktadır.” dedi.

Kolokyumda söz alan Fransa Dış Ticaret Bakanı Christine LAGERDE, Türkiye'nin enflasyonu düşürme hedefinde meyveleri almaya başladığını, bunun kamu yatırımlarını cesaretlendireceğini ifade etti. LAGERDE, sürdürülebilir bir kalkınma için ulaşım ağlarının önemine değinerek, Fransız firmalarının özellikle demiryolu konusundaki tecrübelerini Türkiye ile paylaşmayı arzuladıklarını belirtti. LAGERDE; “ Fransa demiryolu sanayisinin üretiminin % 40'ı ihraç edilmektedir.Demiryolu sektörü Fransa'da en fazla gelişen sektördür.Biz de ray ile yol arasında denge kurmak istiyoruz. Sadece kentler arasında değil, kentiçinde de karayolu payını düşürmek istiyoruz. Kentlerin merkezlerine raylı sistemlerle ulaşımı sağlamak istiyoruz. Birçok kentimizde metro yapıyoruz. Ayrıca karayolu güvenliğini sağlamak ulusal önceliğimizdir. Yapılan çalışmalar sonucu binlerce yaşam ölüm riskinden, yaralanma riskinden kurtarıldı. Ayrıca Rekabet Kutupları, diye bir çalışma başlattık. Araştırma merkezleri ve laboratuvarların şirketler ile işbirliği içerisinde çalışarak teknolojinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Fransa ilerde demiryolu sektörüne, sanayisine böylece ideal seçenekler sunabilecektir. “

TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsa Apaydın ise; yapımı devam eden, planlanan projeler ve yatırımlar konusunda bilgi verdi. Apaydın; Hükümetin demiryollarını öncelikli sektör olarak görmesiyle birlikte başta Ankara-İstanbul Hızlı Tren ve Marmaray Projeleri olmak üzere birçok önemli projenin hayata geçirilmesi için önemli kaynak ayrıldığını, mevcut sistemi iyileştirme, yeniden yapılanma ve özel sektörün demiryoluna yatırım yapması yönünde de çalışmaların sürdürüldüğünü, projeler için başta Yap- İşlet-Devret olmak üzere çeşitli modeller düşünüldüğünü belirtti.

DLH Genel Müdürü Ahmet Aslan da; tüm dünyada kombine taşımacılığının önem kazandığını, bunun için bütün taşıma türleri arasında entegrasyonun sağlanması gerektiğini, ülkemizin doğu batı güney kuzey aksında limanlarla birlikte bütünlenen sistemlerin geliştirilmesi için çaba gösterildiğini, hedeflerinin Avrupa'yı Uzakdoğu'ya en ekonomik, en hızlı bir şekilde bağlamak olduğunu belirterek Marmaray ile iki kıta arasında kesintisiz demiryolu taşımacılığının gerçekleşeceğini söyledi. Aslan ayrıca şunları söyledi;” Marmaray ile İstanbul'un kentiçi trafiğine de köklü bir çözüm gelmektedir. Marmaray ile tek yönde saatte 75 bin yolcu, diğer sistemlerle entegre olduğunda günde 1 milyon kişi taşınacaktır. Ayrıca anahat ve yük taşımacılığı yapılacak, iki kıta boğazın 60 metre derinliğinde birleşecektir.”

T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri Özkan Erbakan da; 1970'lerde Libya'da inşaat sektöründe dışa açılan Türk Müteahhitlerin bugüne kadar 63 ülkede 3200'ün üzerinde proje ile 75 milyar dolarlık iş yaptıklarını, bugün itibariyle sadece konut yapmadıklarını 2002'den itibaren teknoloji ağırlıklı endüstriyel işler üstlendiklerini ve yatırım ve işletmecilikte de dünyanın önemli firmalarıyla rekabet ettiklerini belirtti. Erbakan ayrıca planlı, çevre ile uyumlu, altyapısı yapılmış yerleşimler hedeflediklerini vurgulayarak şunları ifade etti:” Bugüne kadar 6.700 km . bölünmüş yol inşa edilmiştir. 15 bin km'yi hedefliyoruz. Bölünmüş yolla birlikte kazalarda da yaklaşık % 60 oranında azalma olmuştur.”

Seminerin, Gar ve Yol ekipmanları: Demiryolu Güvenliği ve Bakımı konulu ikinci gününde TCDD Yol Dairesi Başkanı Ferhat Demirtaş tarafından “Demiryolları altyapı güvenliği ve Demiryollarının ihtiyaçları” konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Ferhat Demirtaş konuşmasında; Demiryollarındaki seyrüsefer güvenliğinin bazı hat kesimlerinde sinyalizasyon, telekomünikasyon donanımlı olarak, bazı hat kesimlerde ise TMİ ve diğer emniyet sistemleri ile trafik emniyeti sağlanarak yapıldığını, seyrüsefer güvenliği ile ilgili tedbirlerin Karayolu Trafik Kanunu, TCDD Ana Statüsü, (demiryollarının üstünlüğü), Trenlerin hazırlanması ve Trafiğine ait yönetmelik, Zabıta Nizamnamesi, (Demiryollarının güvenliği) RIV,RIC, RID UIC hükümleri doğrultusunda sağlandığını, Demiryolu Bakımında Kabul Edilen Toleransların, Fransız Demiryollarının ve Alman Demiryollarının belirlediği toleranslarda dikkate alınmak suretiyle UIC standartlarına göre oluşturulduğunu ifade etti.

Yolların bakım ve tamiratları belirlenen standartlara uygun olarak Yol birimlerinde görevli yetişmiş teknik personelin denetim ve sorumluluğunda makine, işgücü ve ekipmanlar kullanılmak suretiyle yerine getirildiğini, Genel turneler neticesinde belirlenen hat kesimlerinde bakım ve yenileme programları oluşturularak gerekli tamir, bakım ve yenileme çalışmalarının yapıldığını, altyapı sorunlarının giderilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Acil olarak yenilenmesi gerekli olan 4560 km .lik ana hattın, özel sektörle işbirliği içinde 6 yıllık dönem içerisinde yenilenmesinin planlandığını, Yol Bakım ve tamiratlarında da özel sektörle işbirliği yapılacağını, Bakım ve yenileme hizmetlerinin uluslararası firmalara yaptırılması ile hizmet kalitesinin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Özellikle seyrüsefer, can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda son yıllarda büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini, yerleşim yerlerinin yoğun olduğu hat kesimlerindeki hat boyu ihata çalışmalarının hızla devam ettiğini, karayolu araçlarının demiryolu araçlarına çarpmasına rağmen, olayın yazılı ve görsel basında trenin araca çarpması şeklinde ifade edilerek olayda genel olarak TCDD'nin sorumlu tutulduğunu, bu konuda TCDD'ye haksızlık yapıldığını vurguladı. TCDD'nin hemzemin geçitler konusunda gerekli tedbirleri aldığını, yaklaşık 1073 adet hemzemin geçitin korumalı hale getirildiğini söyledi.

Ferhat Demirtaş ayrıca; TCDD'nin gerçekleştirmekte olduğu ve planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2004 yılında Ankara-İstanbul arasında başlanılan Yeni Hızlı Demiryolu hattı yapımı çalışmalarının hızla devam ettiğini Ankara-Konya Hızlı Tren projesine başlanıldığını, Ayrıca; Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa-Osmaneli Hızlı tren projelerinin uygulama projeleri tamamlanma aşamasında olduğunu, Bursa-Osmaneli arasının 250 km/saat hıza uygun olarak proje çalışmalarının devam ettiğini, Hızlı Tren projelerinin dışında; Vangölü Kuzey geçişi demiryolu yapımı projesinin uygulama projeleri tamamlandığını, Konya-Antalya demiryolu bağlantısı projesi avan proje çalışmalarına başlandığını, iltisak hattı yapımlarına, lojistik köyler oluşturulması çalışmalarına hız verildiğini, yerel yönetimlerle işbirliği içinde olunduğunu, sinyalizasyon ve elektrifikasyon projelerinin en kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini söyledi.