EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
Türkiye, Uzakdoğu -Avrupa demiryolu koridorunda iddialı.

Türkiye, Uzakdoğu -Avrupa demiryolu koridorunda iddialı.

TCDD, Güney Kore'de 21-23 Mayıs tarihlerinde yapılan UIC Geliştirilmiş İcra Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin, Uzakdoğu - Avrupa Bağlantısı için en uygun köprü olduğunu belirtti.

UIC Toplantısında; 2025 yılına kadar yüklerin ağırlıklı olarak demiryoluna kaydırılması amacıyla demiryolu koridorlarının durumları değerlendirildi.

Türkiye, Asya-Avrupa hattında demiryoluyla taşınan yıllık 75 Milyar Doları bulan yük pazarından daha fazla pay almak için yeni bir girişimde bulundu.

 

Genel Müdürümüz Süleyman Karaman; bölge ve diğer ülkeler arasında demiryolu taşımalarının artı­rılmasını hedeflediklerini, bunun için çeşitli projeler hazırladıklarını belirtti. Projenin; Marmaray, Ankara-İstanbul Hızlı Tren ile diğer hızlı tren projeleriyle entegre olacağını ifade eden Karaman; Türkiye'den Türk Cumhuriyetleri ve Çin'e bağlantıyı sağlayacak Kars-Tiflis-Bakü Demiryolunun yapımına başlandığını, böylece "İpek Demiryolu"nun yeniden canlandırılacağını söyledi. İran ve Irak ile gerçekleştirilecek projelerle Avrupa'dan, Ortadoğu, Orta As­ya ve Çin'e ve tersi yönde olan taşımaların demiryolu sistemi ile kesintisiz yapılmasının mümkün hale geleceğini belirtti.

Rusya - İran Koridoru Yerine Türkiye-İran

Asya-Avrupa hattında demiryolundan taşınan yükün yıllık 75 milyar dolar bulduğunu kaydeden Karaman, Türkiye'nin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için Türkiye'yi kapsamayan Rusya-İran-Hindistan demiryolu koridoru yerine İran-Türkiye demiryolu koridorunun zaman ve maliyet açısından daha uygun olacağını ifade etti.

Ayrıca, Basra üzerinden Irak - Türkiye hattının tercih edilmesinin Akdeniz'den gemilerle devam eden tercihe göre daha avantajlı olacağını söyledi.

 

Karaman; "Bu tekliflerimizin olumlu olması tüm ülkelere yarar sağlayacaktır. Çünkü Türkiye demiryolu için önüne çok büyük hedefler koymuştur. Yürüttüğü büyük demiryolu projeleri, mevcut sistemin iyileştirilmesiyle demiryolu altyapısı güçlenen Türkiye, Marmaray Projesi ile Asya -Avrupa geçişi kesintisiz hale gelecektir. Türkiye'miz, mevcut sistemin iyileştirmesi, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı, Van Kuzey Geçişi Projeleri ile Asya, Ortadoğu ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı için en uygun demiryolu koridorudur.

Karaman, teklif edilen bu demiryolu koridorları için Marmaray, Kars-Tiflis-Bakü, Nahçivan-Kars ve Van Demir­yolu Kuzey Geçişi projelerinin hayati önem taşıdığını bu projelerin biran evvel hayata geçmesi için büyük çaba gösterildiğini söyledi.