EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
TCDD 2019-2023 STRATEJİK PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Teşekkülümüzce hazırlanan 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Plan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 08.07.2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Planda; Teşekkülümüz misyonu ve vizyonu yeniden yapılandırma çalışmaları sonucunda kurulan yapıya uygun olarak değiştirildi.

Misyonumuz

 "Gelişen teknolojiye uygun olarak emniyetli, hızlı ve konforlu bir demiryolu altyapısını yönetmek ve geliştirmek"

Vizyonumuz

"Köklü geleneğimiz ve yenilikçi çözümlerimizle  TCDD'yi uluslararası marka haline getirmek"

Temel değerlerimiz

- Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlik,

- Öncü ve yönlendirici,

- Saygınlık ve güvenilirlik,

- Dinamizm,

- Paydaş odaklılık,

- Emniyetli işletmecilik.

Teşekkülümüzün 2019-2023 Stratejik Planında 5 stratejik amaç ve bu amaçlar altında 22 adet hedef ile bu hedeflerin takip edilmesini sağlayacak 72 ölçülebilir ve izlenebilir performans göstergesi belirlendi.

TCDD 2019-2023 Stratejik Planı, TCDD web sayfasında yayınlanacak.