EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
TCDD RAİLVET PROJESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

­TCDD RAİLVET PROJESİ'NE  EV SAHİPLİĞİ YAPTI

 

Avrupa Birliği desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı, TCDD, Hak-İş Konfederasyonu ile Uluslararası Demiryolu Birliği, İtalya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti'nde raylı sistem teknolojileri alanında eğitim veren üniversite, sivil toplum örgütleri işbirliğinde yürütülen “Railvet Projesi”nin seminer ve final toplantısı 5 Aralık 2012 tarihinde TCDD konferans salonunda TCDD Korosu'nun konseriyle başladı.

 

İlk defa Avrupa demiryolu trafiği mesleklerine yönelik çerçeve eğitim programlarının revize edilerek ortaya konulmasını sağlayan Railvet Projesi, ülkeler arasında sürdürülebilir işletim için önemli bir adım olarak görülüyor. Uluslararası Demiryolu Birliği tarafından proje çıktılarının tüm üye ülkelere tavsiye edilecek olması ise önemini daha da artırıyor. 

 

Toplantıda bir konuşma yapan TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmet Duman; “Dünya ulaşım modları içerisinde en ekonomik, yapım maliyeti en ucuz ve kullanım ömrü uzun, petrole bağımlı olmayan, çevreye dost demiryolu sisteminin uluslararası demiryolu projelerine entegre çalışmaları sürdürülmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak isteyen ülkeler, ekonomik hareketliliğin merkezi olan ülke ve bölgelere ulaştırma koridorlarını oluşturmak için demiryolu sektörüne 2025 yılına kadar 1 trilyon dolar yatırım yapılacağı hesap edilmektedir. Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde olan ülkemiz de demiryolu ulaşımını devlet politikası olarak ele almakta ve önemli kaynak ayrılmaktadır.  Bu politika sonucunda; Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hatları tamamlanarak hizmete verilmiştir. Halen, Ankara-Sivas ve Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarının yapımı devam etmektedir.Ankara-İzmir, Ankara- Bursa yüksek hızlı tren hatlarının ise yapımına başlanma noktasına gelinmiştir.2023 yılına kadar 10 bin kilometre yüksek hızlı tren ve 4 bin kilometre konvansiyonel hat yapımı için gerekli yol haritası çıkarılmıştır.YHT projelerinin yanı sıra; Mevcut demiryolu ağı, araç filosu yenilenmekte…sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmekte…Lojistik merkezler inşa edilmekte… Üretim merkezleri ve organize sanayi bölgeleri ana demiryoluna bağlanmakta…Kentiçi raylı sistem projeleri yürütülmekte… İleri demiryolu sanayisi geliştirilmekte…demiryolu sektörü ülkemizin en dinamik sektörlerinden birisi haline gelmektedir.” dedi.

Demiryolu ulaşımının öncelikli sektör olurken, eğitim ayağını geliştirmeyi da ana hedefleri olduğunu artan nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere, bir taraftan hizmetiçi eğitim programlarına ağırlık verdiklerini, diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK işbirliğinde raylı sistemler meslek liseleri, yüksekokulları ile raylı sistemler mühendisliği bölümü açılmasını sağladıklarını, eğitim alanında da uluslararası işbirliğini geliştirdiklerini, bu okullardan mezun olan gençlerin büyük bölümünün TCDD'de istihdam edildiğini ve  raylı sistemlerin tercih edilen bir meslek haline geldiğini ifade eden Duman ayrıca şunları ifade etti; “Uluslararası ölçekte, özellikle UIC ve Avrupa Birliği ile ortak  projeler  yaparak eğitim merkezlerimizin Avrupa çapında akreditasyonunu, personelimizin mesleki yeterliliklerinin karşılıklı tanınırlığını sağlıyoruz. Bu projelerde kazandığımız tecrübeleri de kurduğumuz Ortadoğu Demiryolu Eğitim Merkezi (MERTce) ile Orta Doğu başta olmak üzere bölgemizdeki diğer ülkelerle paylaşıyoruz. AB işbirliğinde hayata geçen RAİLVET projesini de çok önemsiyoruz.  Proje kapsamında,  ilk defa Avrupa çapında, trafik mesleklerine yönelik çerçeve eğitim programlarının ortaya konmuş olması büyük bir başarıdır. Çerçeve programın Avrupa Kredilendirilme Sistemine aktarılması da karşılıklı işletilebilirlik için önemli bir adımdır. UIC' nin bu projede ortak olması ve proje çıktılarını tüm üyelerine tavsiye edecek olması da projenin önemini arttırmaktadır.” dedi.

 

Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Nail Adalı ise konuşmasında,  “Railvet Projesi  mesleki teknik eğitimde kilometre taşıdır. AB yolunda önemli bir adımdır. Zaman geçtikçe bu projenin önemi daha iyi anlaşılacaktır.”şeklinde konuştu.

 

Proje Yöneticisi Recep Ünlüler de; bilim ve teknolojide baş döndürücü gelişmelerin yaşandığını, tüm sektörlerde nitelikli ara eleman bulmada sıkıntı duyulduğunu,  hızla gelişen demiryolu sektörünün  nitelikli ara eleman ihtiyacının arttığını, Railvet'in eğitimde uluslar arası standart ve kredilendirme imkanı getirerek, bu ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. 

 

Proje ortakları adına İtalyan Brunella Lucarini toplantıda; Railvet projesinin Avrupa kredilendirilme sistemine aktarılacağını, demiryolu sektöründe karşılıklı işletilebilirlik için önemli bir adım olduğunu belirtti.

 

Proje ortaklar adına Çek Cumhuriyet temsilcisi Martin Nemecek ise; “TCDD'nin  son yıllarda yaptığı yatırımlarla büyük gelişme kaydetti.  Bundan da kıvanç duyuyoruz, bu gelişme nitelikli elemana  ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. Demiryolu sektöründe eğitimlerin standart hale gelmesi, uyumlaştırılması ve uluslar arası alanda geçerli hale gelmesi çok önemlidir.” dedi.

 

Ortaklar adına UIC temsilcisi Nathalie Amirault; “UIC'nin 1970 yılında 29 üyeyle kuruldu. Bugün üye sayısı 200'e ulaştı. TCDD aktif üyemiz. UIC dünya çapında demiryolu sektörünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. Eğitim de bu amacın önemli bir parçasıdır. Mesleki eğitimde önemli bir proje olan Railvet'i üye ülkelere önereceğiz.”

 

Ulusal Kalkınma Ajansı adına Celil Yaman da, amaçlarının mesleki eğitimde alınan bilgilerin uluslararası sistemde tanınması ve rekabet ve istihdamının arttırılması olduğunu söyledi.

 

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, “Hak-İş olarak tüm projeleri destekliyoruz. Son yıllarda yaklaşık  bin kişiye mesleki eğitim vererek, istihdam sağladık. Bundan sonraki çalışmalarımız da dünya ile  eğitim alanında entegrasyon sağlamaya yönelik olacaktır. “  şeklinde konuştu.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire  Başkanı Ahmet Gözüküçük; “Son yıllarda ülkemizde yaşanan gelişmelerle birlikte her alanda olduğu gibi mesleki yeterlilikte de uluslararası entegrasyona  gerek duyulmaktadır.  Mesleki standartların belirlenmesi ve bunun uluslar arası alanda geçerli olacak şekilde belgelendirilmesi çok önemlidir. Raylı sistemlerde TCDD ile işbirliğimiz devam etmektedir”   

 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Şennur Çetin konuşmasında; “Ülkelerin gelişmesi için yüksek nitelikli  insanlara ihtiyaç vardır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak ulusal ve uluslar arası  birçok projede ortaklık yaptık. Raylı sistemler teknolojisi kapsamında Railvet Projesi başarıyla yürütülmüştür.”

 

AB' den toplam 462 bin Avro hibe desteği ile gerçekleştirilen Railvet Projesi kapsamında;  raylı sistemler alanı  işletme ve trafik dalı öğretim programları Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Kredili Sistemine uyarlanacak.  

 

Raylı sistemler alanında iş gücünün niteliğini yükseltecek olan proje ile AB ve UIC üyesi ülkelerdeki raylı sistemler eğitiminin standart hale getirilerek uyumlaştırılması ve geliştirilmesi hedefleniyor.