EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
TCDD'YE B GRUBU EMİSYON İZİN BELGESİ VERİLDİ

ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN TCDD ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ'NE B GRUBU EMİSYON İZİN BELGESİ VERİLDİ.

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği gereği ( B ) Grubu tesislere ait emisyon izin belgesi verilebilmesi amacıyla gerekli yazışmalar yapılmış ve TCDD Ankara Demiryol Fabrikası; 14 Eylül 2006 tarihinde Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli ön denetlemeye tabi tutulmuştur.

Bu ön denetleme neticesinde ADF'da 10 adet proses bacası ve 1 adet motorin yakan baca emisyon durumları ile ilgili tadilat ve düzenlemeler yapılarak bağımsız yetkili bir kurumla beraber bu bacaların emisyon bilgileri alınarak;

• Bacalarda sabit kaynak emisyonlarında yanma gaz ölçümleri,
• Sabit kaynak emisyonlarında partikül madde ölçümleri,
• Sabit kaynak emisyonlarında uçucu organik bileşik ölçümleri,
• Baca gazları ölçümleri,
• Toz miktar ölçümleri,
• Sera gazı ölçümleri yapılmıştır.

Bu ölçümlerin sonuçları bağımsız yetkili kurum tarafından değerlendirilerek, değerlerin standartların altında olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta yetkili kurum tarafından TCDD Ankara Demiryol Fabrikası'na 12 Aralık 2006 tarihinde E-2006-103 numaralı emisyon ölçüm raporu verilmiştir.

Bu raporla birlikte fabrika bilgilerinden oluşan dosya (kapasitesi, çalışma konuları, fabrikanın yapısı, küşat raporu, iş akım şemaları, taahütname, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, açılış-kapanış ruhsatı, Ankara Demiryol Fabrikası topoğrafik haritası v.b) hazırlanmış, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce dosyanın incelenmesi neticesinde belirlenen eksikliklere göre Ankara Demiryol Fabrikası'nca bacalarda son tadilatlar yapılarak ek ölçüm raporları alınmıştır. Bu raporlarında uygun bulunması sonunda, 22 Şubat 2008 tarihinde Ankara Demiryol Fabrikası tekrar denetlenmiştir. Bu denetleme sonucuna göre gerekli son düzenlemeler yapılmış ve neticesinde Ankara Demiryol Fabrikası, Ankara Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğünden 11 Ağustos 2008 tarih ve B-06 . 0283 sayılı ( B ) grubu tesislere ait emisyon izin belgesi almıştır. Bu çerçevede 05.01.2002 tarih ve 24631 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında, 26 Eylül 2008 tarihinde Ankara Valiliği İl Çevre Müdürlüğü'nden bir heyet Ankara Demiryol Fabrikası'nda birleşik çevre denetimi yapacaktır.

Ortaya çıkan emisyonları kontrol altına almak suretiyle, Ankara Demiryol Fabrikası faaliyet alanına giren çalışmalarını çevreye zarar vermeden sürdürebilecektir. Böylece Ankara Demiryol Fabrikası, ISO 9001:2000 KYS belgesi alarak üretimlerinde uluslararası kalite standardı uygulamasının yanında, ( B ) grubu tesislere ait emisyon izin belgesi almak suretiyle ve Fabrika kalite politikasına uygun olarak çevreyi koruma bilinci içinde çalışmalarına devam edecektir.