EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM:

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM:

" MARMARAY İPEKYOLU'NU DEMİRAĞLARLA ÖRECEK"

Bu yıl ikincisi düzenlenen EİT * (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) toplantısı Antalya'da yapıldı.

Aralarında Azerbaycan, Pakistan, Afganistan'ın da bulunduğu 11 ülkenin ulaştırma ve haberleşme bakanlarının bir araya geldiği toplantıya Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım ev sahipliği yaptı.

2 yılda bir toplanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 7. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanları Toplantısı'na Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan'ın yanı sıra Çin misafir olarak katıldı. Türkmenistan ise EİT üyesi olmasına karşın, toplantıya katılmadı.

TCDD Genel Müdürümüz Süleyman Karaman'ında refakat ettiği toplantıda Ulaştırma Bakanımız Yıldırım, Türkiye'nin katkılarıyla yapılacak bölgesel işbirliğinin, uluslararası barış, istikrar ve refahın anahtarı olduğuna yürekten inandığını, bunun için de bölgesel işbirliği hareketleri içinde öncü ve aktif bir rol üstlendiğini vurguladı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın içinde bulunulan bölgede sürdürülebilir kalkınmanın tesisinde, bölge halkının refahının artırılmasında ve barışın sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir araç olduğuna inandığını ifade eden Yıldırım, Doğu ve Batı arasında stratejik konumu bulunan ve bu nedenle son derece dinamik ekonomik ve siyasi gelişmelere açık olan EİT bölgesinin, müreffeh ve aynı zamanda uyum içinde varlığını sürdürebilmesinin, sadece üye ülkelerin değil tüm dünya barışı için de son derece büyük öneme haiz olduğunu vurguladı.

EİT bölgesinin, ulaştırma sektörü açısından dünya genelinde daha çok tercih edilen güvenli bir bölge olarak sağlamanın amaç edinilmesi gerektiğine değinen Yıldırım, şunları söyledi:

''Kara ve demir yolu şebekelerinin kurulması, denize kıyısı olmayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin küresel ekonomiye doğrudan entegre olabilmeleri ve gerek bölgesel gerek bölge dışı ticari faaliyetlerde başarı sağlayabilmeleri bağlamında bilhassa önemlidir. Gerek yük ve yolcu, gerekse enerji ulaşımında, Türkiye üzerinden geçen ve Avrupa'dan Hazar'a ve ötesine bağlantı sağlayan ulaşım koridorları Avrasya'nın bel kemiğini teşkil etmektedir.

MARMARAY İPEKYOLU'NU DEMİRAĞLARLA ÖRECEK

Dünya nüfusunun büyük kısmının yaşadığı Avrasya'nın, gelecekte dünya ekonomisinde önemli rol oynayacağını ve bu bağlamda Avrupa ile Asya arasındaki ulaştırma alt yapısını oluşturarak Avrupa ve Asya'nın birleşmesi ve ekonomik büyüme için yeni bir ivme yaratılmasının Türkiye'nin Avrasya'ya bakışının temelini oluşturduğuna işaret eden Yıldırım, " Bu yaklaşımla Türkiye, Avrupa ve Asya'yı fiziki olarak birleştirecek ve kıtalar arasında kesintisiz, hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak büyük ulaştırma altyapısı projelerini yürütmektedir. Demiryolu sektöründe yürütülen büyük dönüşüm çalışmalarımız içinde Marmaray Projesi'nin özel ve önemli bir yeri vardır" dedi.

Bu projeyle modern ve yüksek kapasiteli bir raylı sistemle, iki kıtanın boğazının altından geçen batırma tüp tünellerle birbirine bağlandığını anlatan Yıldırım, projenin tamamlanmasıyla Asya ve Avrupa arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir bir demiryolu bağlantısının sağlanacağını vurguladı ve şöyle devam etti; "Bu projenin tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Zira söz konusu proje ile Avrupa'yı Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerine bağlayacak ve Demirden İpek Yolu olarak adlandırdığımız bir ana demiryolu güzergahı tesis etmiş olacağız.

Bu demiryolu projelerinin yanı sıra ülkemiz üzerinden İran'a geçerek Orta Asya Cumhuriyetlerine ulaşan demiryolu hattının Van Gölü geçişinde yaşanan dar boğazı aşmak üzere duyulan ihtiyacın ve bu konudaki uluslar arası talebin farkındalığıyla EİT'nin uluslar arası trafiğin hizmetindeki ana arterlerde eksik bağlantıların tamamlanmasına, mevcut bağlantıların iyileştirilmesine ve sorunsuz bir trafik akışı sağlanmasına öncelik vermesi gerektiği konusuna dikkat çekti.

EİT üyesi ülkeler arasında malların ve kişilerin dolaşımının kolaylaştırılması ve bu çerçevedeki transit taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlayan Transit Taşımacılık Çerçeve Antlaşması'nın ve EİT kapsamındaki en önemli somut proje olan İstanbul-Tahran-Taşkent-Almatı Trans-Asya Demiryolu Güzergahı'nda düzenli konteyner tren seferlerinin önemine işaret eden Yıldırım, şu bilgileri aktardı;

"Diğer taraftan bölgemizde ulaştırma altyapısını verdiğimiz önem ve yapmayı planladığımız yatırımların yanı sıra haberleşme altyapımızın modernizasyonu çalışmaları hızla devam etmektedir."