EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
YHT'YE BÜYÜKERŞEN ENGELİ'.

-TCDD İÇİN BÜYÜKERŞEN ENGELİNİ AŞMAK YÜKSEK HIZLI TREN İNŞAATINDA KARŞILAŞILAN EN ZOR VE EN BATAKLIK ZEMİNİ AŞMAKTAN DAHA ZOR HALE GELMİŞTİR…

-ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI HEM ENGEL ÇIKARIYOR HEM ÇIKARDIĞI ENGELDEN BESLENİYOR

 

Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kent esnafını TCDD'nin mağdur ettiği iddialarının basında yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

 

Büyükşehir Belediyesi Başkanının sözünü tutmamasından ve Belediye'nin çıkardığı engellerden kaynaklanan gecikme nedenleri ve zorluklar aşağıda sıralanmıştır.

 

1-3 Mart 2008 tarihinde sözleşmesi imzalanan Gar Geçiş Projesinin iş bitirme süresi 540 gün olup 18 aya tekabül etmektedir. Fiili olarak Belediye'nin çıkardığı engellerden ve bu engellerin sürece sâri sonuçları nedeniyle yaşanan zaman kaybı sözleşme süresinin iki katından fazladır; 49 aydır.

 

1-TCDD, Eskişehir İstanbul YHT projesi kapsamında Eskişehir şehir kimliğini ve Eskişehir halkını düşünerek, trafiği rahatlatmak için dünyada hızlı trene sahip şehirlerarasında sadece Kordoba'da bulunan “şehir geçişini” Eskişehir için yapmaya karar vermiştir. 

 

3- Proje uygulama ve işe başlama safhasında kamuoyu oluşturma adına Büyükerşen projeye sahip çıkıyor görüntüsü vermiş, her türlü kolaylığı sağlayacağını taahhüt etmiş, ancak projenin başlamasıyla birlikte her türlü zorluğu ve engeli çıkarmıştır. Henüz projeye başlanmadan önce, 31 Mayıs 2007 tarihinde, Büyükşehir-Belediyesi TCDD arasında yapılan görüşmede, Büyükşehir Belediyesi, proje güzergâhındaki yer altı ve yer üstü yapılarının Belediye koordinesinde deplase edileceğini, Belediye'nin her türlü kolaylığı göstereceğini, Muttalip ve Tramvay köprülerinin yıkım işlerinin Belediyece yapılacağını tutanakla teyit etmiştir.

 

4- Altyapı aktarımları da köprü yıkımları da Belediye'nin taahhüdünün aksine TCDD tarafından yapılmış; Belediye sözünde durmamıştır.

 

 5-İşe başlanmasını müteakip, 10 Temmuz 2008 tarihinde geçici kenar yol yapımı için Büyükşehir Belediyesinden UKOME (Başkanı Büyükerşen olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı alınması istenmiş, bu karar istenilen tarihte alınmadığından ve karar alımı kışa denk geldiğinden(12 Kasım 2008) sadece geçici yol için, sadece bu işlemden dolayı 10 aylık zaman kaybı yaşanmıştır.

 

6- Çalışma süresince yer altında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesine ait yer altı altyapı tesislerinin; su, kanalizasyon v.s. borularının taşınması/deplase edilmesi, Belediye tarafından yapılması gerekirken yapılmamış; bu işler TCDD'ce yapılmış, Büyükşehir Belediyesi ilk görüşme tutanaklarının aksine herhangi bir bilgilendirme, yardım ve destekte bulunmamıştır.

 

6-Proje başladıktan iki yıl sonra, çalışma devam ederken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, TCDD'nin ve Bakanlığın görüşüne ve bilgisine başvurmadan Belediye Meclisinden alanla ilgili imar kararı geçirmiştir. Söz konusu İmar Planı, yürütülmekte ve sonuçlanmak üzere olan projeyi dikkate almadan hazırlanmıştır. TCDD İmar Planına itiraz etmiş, konu yargıya taşınmış, 2013 yılında yargı TCDD'yi haklı bularak, Büyükşehir Belediyesinin tesis ettiği işlemi iptal etmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde ulusal demiryolu ağı projelerinde, Demiryolu idarelerine sorulmadan, görüşü alınmadan, yerel yönetimlerin böylesine keyfi bir tasarrufta bulunmaları söz konusu değildir. Bu örnek sadece Eskişehir'de görülmektedir. Bu süreçte, TCDD'nin bütün uğraşına rağmen, Büyükşehir Belediyesi'nin keyfi işleminden kaynaklanan 2 yıllık bir zaman kaybı yaşanmıştır.

 

7- İş takvimi ve planlaması çerçevesinde bu güne kadar tamamlanması ve hazır hale gelmesi gereken Eskişehir Gar Geçişi Projesinin, Bağlar Geçidi-Gar kesiminde maalesef demiryollarına sorulmadan hazırlanan ve yargının iptal ettiği İmar Planı nedeniyle işe başlanamamıştır. Dolayısıyla sözleşme gereği her iki taraftan yapılması gereken çalışma söz konusu imar planı nedeniyle tek taraflı sürdürülebilmiştir. Bu işlem doğal olarak iş yapım süresini iki katına çıkarmıştır.

 

8- Belediyenin Muttalip ve Tramvay köprülerini yıkımıyla ilgili görüşme tutanaklarında yer alan taahhütlerini yerine getirmesi beklenmiş, bu taahhütler yerine getirilmemiş, daha fazla zaman kaybetmemek için yıkım işi TCDD'ce yapılmış, yaklaşık 6 aylık zaman kaybı yaşanmıştır.

 

9- Garın batı kesiminde, Büyükşehir Belediyesinin talebiyle iki adet karayolu üst geçidi TCDD'ce yapılmaya başlanılmış, bu geçitlerden biri tamamlanarak trafiğe hazır hale getirilmiştir. UKOME kararı çerçevesinde yapılan Ulusal Egemenlik Köprüsü trafiğe açıldıktan sonra Çamlıca hemzemin geçidinin diğer köprü yapımı için trafiğe kapatılması gerekirken; Büyükşehir Belediyesi bu işlemi yapmamış, ikinci köprünün yapımı kış aylarına denk geldiğinden gecikmiştir. Bu kesimdeki Belediye altyapıları da TCDD tarafından deplase edilmektedir.

 

10-TCDD Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile sürekli iletişim halinde olmuş, bunun için gayret sarf etmiş, üst düzeyde defalarca görüşme gerçekleştirilmiş; en son TCDD Genel Müdürü başkanlığında bir heyet Sayın Eskişehir Valisiyle birlikte; Belediye Başkanını gar geçiş projesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek üzere , sadece bu konuya münhasır tekrar ziyaret etmiş, Sayın Başkan çözüm önerilerinin hiç birine yanaşmadığı, kendileri çözüm önerisi sunmadığı gibi, “ben bu proje için tek kuruş harcamam, yardımda bulunamam” ifadesini kullanmıştır.

 

11- 21 Ağustos 2013 tarihinde Muttalip Geçidi TCDD'ce yapılıp trafiğe hazır hale getirilmesine, Belediye'ye geçidin trafiğe açılması konusunda yazı yazılmasına rağmen, trafiğe açma işlemi 3 ay geciktirilmiş, geçidin açılmamasından kaynaklanan trafik sorununun faturası da haksız şekilde TCDD'ye çıkarılmıştır.

 

12- Bütün bunlar yetmediği gibi, projenin yapımı esnasında “yol ve asfalt bozulması” gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi TCDD'ye dava açarak projeyi geciktirme eylemlerini sürdürmüştür.

 

13- Mevcut yasalar gereği projede bazı işlem ve imalatlar için Büyükşehir Belediyesi ve UKOME kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, Büyükşehir Belediyesi küçük hesaplarla projenin aksamasına yol açmakta ve bu aksaklıkları TCDD'ye mal etme yoluna gitmektedir. Örneğin TCDD Bağlar Geçidinin 27 Temmuz 2012 tarihinde; 1 Eylül tarihinden itibaren 3 ay süreyle kapatılması için Belediye'ye başvurmuştur. Konu UKOME gündemine alınmadığından, 10 Eylül 2012 tarihinde geçidin kapatılması için ikinci kez başvurmuştur. 20 Eylül 2012 tarihinde alınan UKOME kararında 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren geçidin üç ay süreyle kapatılmasına izin verilmiştir. Kış şartlarından dolayı “çalışılamayacak günler” nedeniyle zamanında tamamlanamamış; Büyükşehir Belediyesi kendi geç kararından kaynaklanan gecikmeyi de TCDD kusuru olarak kamuoyuna lanse etmiştir.

 

14- 3 Mart 2008 tarihinde sözleşmesi imzalanan projede; aradan beş buçuk yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, bilfiil çalışılabilen süre sadece 25 aydır. Çalışılabilen sürelerin bir kısmı ise, yukarıda zikredilen zorluklar ve engellemelerden dolayı TCDD'nin planladığı gibi yürüyememiştir. Projenin 18 ayda bitmemesinin yegâne sorumlusu Büyükşehir Belediyesidir. Çünkü yargıca iptal edilen imar planından ve Tramvay köprüsünün yıkımdan dolayı Belediyece çıkarılan zorluklardan çift taraflı çalışma imkânı olmamıştır.

 

15-TCDD, birlikte çalışabilirlik niyetiyle bugüne kadar Büyükerşen'in şahsi ve Belediye'nin kurumsal olarak çıkardığı zorlukları kamuoyu ile paylaşmaktan imtina etmiştir. Ancak, Kuruluşumuz, Büyükerşen'in en son tamamen asılsız ve TCDD'yi yıpratmaya yönelik açıklamaları, kent esnafını bir kamu kurumuna karşı kışkırtan tavrı nedeniyle çıkarılan engel ve zorlukları kamuoyu ile paylaşmaya mecbur kalmıştır.

 

TCDD; Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı zorluklara ve bütün bu süreçlere rağmen Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattıyla eş zamanlı olarak projeyi yetiştirmek için olağanüstü gayret göstermektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.