EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Haberler Resim
Zorunlu Hallerde Dizel İşletmeciliği

AÇIKLAMA

Zorunlu Olarak Enerjinin Kesilmesini Gerektiren Durumlarda Dizel Lokomotiflerle İşletmecilik Yapılmasının Şartları Aşağıda Açıklanmıştır.

Katener altında yapılacak bütün çalışmalar;
-Elektrikli tren işletilen bölgelerde alınması gereken tedbirler ve taşıma belgelerine yazılacak uyarılar (641 nolu tamim),
-Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
- TS EN 50122-1 Sayılı Demiryolu Uygulamaları-Sabit Tesisler – Bölüm1: Elektriksel güvenlik ve topraklama ile ilgili koruma önlemleri standartları kapsamında yürütülmektedir.

Kuruluşumuz elektrifikasyon tesisleri altında çalışmaları düzenleyen “ Elektrikli Tren işletilen bölgelerde alınması gereken tedbirler ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve taşıma belgelerine yazılacak uyarıları belirleyen 641 nolu tamim”de;


Madde A12:Gerilimli hatlara 2 metreden daha yakın bir uzaklık içinde çalışmayı gerektirecek bina, markiz, üst geçit, aydınlatma direği ve benzeri tesislerin tamir boya ve badana işleri gerilim kesildikten sonra yapılacaktır.

Madde B17:Katener bölgelerinde vinç ve benzeri vasıtalarla çalışılmayacaktır.Zorunlu hallerde Katener şefliğine bilgi verilecek ve emniyet uzaklığı olan 2 metrelik asgari yaklaşma uzaklığının kesinlikle dışında kalınmak şartıyla; bu mümkün olmadığı takdirde, gerilimin kesilmesi ile çalışmalar sürdürülecektir şeklinde tanımlanmıştır.

TS EN 50122-1 sayılı Demiryolu uygulamaları-Sabit tesisler –Bölüm1:Elektriksel Güvenlik ve topraklama ile ilgili koruma önlemleri standardında;


Madde 5.1.2.1Durma Yüzeyi:
Şahısların erişebileceği durma yüzeyleri için, bir temas hava hattı sisteminin gerilimli kısımlarını ve bir taşıtın dış yüzeyindeki her türlü gerilimli kısımlar ile Doğrudan temasa karşı durma yüzeyine göre sağlanması gereken minimum mesafeler yatayda 2,25 metre, düşeyde 3,5 metre, durma yüzeyinin alt seviyesinde 3 metre olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen yönetmelik, tamim ve standartlarda belirtilen ölçülerin sağlanamadığı çalışma koşullarında can güvenliği  nedeniyle muhakkak enerjinin kesilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Osmaneli-Vezirhan istasyonları arasında yapılan yol çalışmalarında yukarıda ki standartlarda belirtilen gabari ölçülerinin altına inilmesi gerektiğinden ilgili yönetmelik, tamim ve standartlar gereği enerji kesilmiştir. Yük ve yolcu taşımaya yönelik kamu hizmetinin ifası, trafik akışının sağlanabilmesi ve yol bakım onarım çalışmaları sırasında ülkemizde ve diğer ülkelerde de aynı yöntem kullanılarak zorunlu enerji kesimi yapılan bölgelerde dizel işletmecilik yapılmaktadır.