T.C. Devlet Demiryolları
Ata
DATEM > DATEM HAKKINDA

2003 yılından itibaren demiryolları ile ilgili yeni ve köklü bir hamle başlatılmıştır.  Bu hamle neticesinde, Kafkasya, Avrupa ve Asya’nın demiryolu üssü olmayı 2023 yılı hedeflerine koyan ülkemizin, bu hedeflerine ulaşmasında teknolojik altyapısının güçlendirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede TCDD bünyesinde bir araştırma merkezi kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Demiryolu Sektör Raporu’nda da, ülkemizde bir Araştırma ve Teknoloji Merkezinin kurulmasının önemi vurgulanmıştır. Demiryolu sektöründeki tüm aktörleri bir araya getiren ve ileriye dönük demiryolu AR-GE ihtiyaçlarının belirlendiği bir Demiryolu Enstitüsünün kurulması onaylanarak 10. Ulaştırma Şurası kararları arasındaki yerini almıştır.

TCDD Yönetim Kurulunun; 26.10.2009 tarih ve 19/142 sayılı kararı ile APK Dairesine bağlı olarak Demiryolu Araştırma Teknoloji Merkezi Müdürlüğü (DATEM) kurulmuştur.

31.12.2009 tarihinde DATEM Müdürlüğü’nün yerleşim alanını tespit etmek, gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun raporuna göre; Behiçbey Marşandiz Bölgesinde DATEM’e yer tahsis edilmiştir. 22.07.2010 Tarih, 14/119 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ismi “Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi İşletme Müdürlüğü (DATEM)” olarak değiştirilmiş, görev tanımı ve organizasyon şeması onaylanmıştır.

MİSYONUMUZ

Demiryolu alanında standartlara uygun testler yapmak, nitelikli personel yetiştirmek, araştırmalarla bilgi üretmek, kullanmak, yaymak, danışmanlık yapmak ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek ulaştırma sektöründe demiryolu sanayisinin ülkemizde gelişimine katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Demiryolu sistem ve teknolojilerini geliştirici çalışmalar yapan, sektörel çözümler üreten, işletme güvenliğini artıran, teknoloji üreten ve ihraç eden, öncü uluslararası bir kurum haline gelmek.