Menü Yazıları > YÖNETMELİKLER
06.06.2014

YÖNETMELİKLER

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
1. Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik >>
2. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Limanlar Yönetmeliği >>
3. Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) İzmir Liman Yönetmeliği >>
4. Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) Samsun Liman Yönetmeliği >>
5. Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik >>
6. Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik >> 

Tebliğler
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ >>

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
1.
TCDD Teftiş Kurulu Yönetmeliği >>
2. Teftiş Kurulu Kontrolörleri Yönetmeliği >>

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1.
TCDD Hukuk Müşavirlikleri Yönetmeliği >>
2. TCDD Ölüm veya Yaralanmalarla Neticelenen Kazalarda Hak Sahiplerin Sulh Yolu ile Verilebilecek Maddi ve Manevi Tazminat Esaslarının Düzenlenmesine Ait Yönetmelik >>
3. TCDD Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği >>

YOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve Yönetimi ile Geçit Bekçilerinin Görevlerine Ait Yönetmelik >>

CER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Lokomotif ve vagon Frenlerinin İşletmede Kullanılmasına ve Bakımına Dair Yönetmelik >>
2. Yurtiçinde Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu Ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında Yönetmelik >>

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği >>
2. TCDD Personel Yönetmeliği >>
3. TCDD Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği >>
4. TCDD Misafirhane-Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliği >>
5. Daire Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Ait Yönetmeliği >>

MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği >>
2. TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği >>

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Telif, Tercüme ve Derleme Eserler Yönetmeliği >>

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD Eğitim Merkezleri Yönetmeliği >>
2. TCDD Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği >>
3. TCDD Genel Müdürlüğü Kreş Ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği >>
4. TCDD Kütüpaneleri Yönetmeliği >>
5. TCDD Personel Ve Eğitim Dinlenme Tesisleri Yönetmeliği >>
6. TCDD Hesabına Yurt Dışında Mecburi Hizmet Karşılığı Lisans Ve Lisansüstü Öğrenim Yaptırma Yönetmeliği >>

EMLAK VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kira Yönetmeliği >>

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
1.
TCDD Müzeleri İç Hizmet Yönetmeliği >>

TRAFİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Trenlerin Hazırlanması Ve Trafiğine Ait Yönetmelik >>
2. TCDD İşletmesinde Araçlarla Yapılacak Haberleşme Yönetmeliği >>
3. TCDD Telsiz Yönetmeliği >>
4. TCDD Trafiğinin Elektrikli Sinyallerle Otomatik Ve Kumandalı İdaresi Yönetmeliği (DRS) >>

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP GÜNCELLENMEKTEDİR.2014