Menü Yazıları > YÖNERGELER
17.09.2013

YÖNERGELER

 

YOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD Kültürel Tahkimat Ve Ağaçlandırma Hizmetleri Yönergesi >>

YOLCU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD Kafeteryaları Yönergesi >>
2. TCDD İşyerlerinde Kendi Nam Ve Hesabına Çalışan Hamallar Yönergesi >>

MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD Demirbaş ve Eşya Yönergesi >>
2. TCDD Mali Hizmetler Yönergesi >>
3. TCDD Sigorta İşleri Yönergesi >>
4. Demiryol Fabrikaları Maliyet Muhasebesine Ait Yönerge >>
5. TCDD Personelinin Müteselsil Kefalet Sandığı Yönergesi >>

YÜK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Diğer Şahıslara Ait Vagonların TCDD Hatlarında İşletilmesi Yönergesi >>
2. Yurtiçi Eşya Taşımalarında Meydana Gelen Aksaklıklara İlişkin Yönerge >>

SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Sağlık Hizmetleri Yönergesi >>
2. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi >>

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD Konutları Yönergesi >>
2. TCDD İaşe İşleri ile ilgili Yönerge >>
3. Tren Üzerinde Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ücretsiz Yemek veya Kumanya Verilmesi Hakkında Yönerge >>
4. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi >>

MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Alımları Denetim Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönerge >>
2. TCDD Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönerge >>

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Bölge Müdürleri Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Yönergesi >>

FABRİKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
 TCDD İştirakler Yönergesi >>

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
TCDD İşyerleri İşbaşı ve İntibak Eğitimleri Yönergesi >>

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Tesisler Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair Yönerge >>

TRAFİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.
Trafik Servis Müdürlükleri Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair Yönerge >>
2. TCDD Acil Eylem Yönergesi >>
3. Kaza Araştırma ve İnceleme Yönergesi >>
 

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.
TCDD Emniyet Kurulları Ve Emniyet Komiteleri Yönergesi  >>

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP GÜNCELLENMEKTEDİR.2014