Limanlar > BANDIRMA LİMAN İŞLETMESİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
15.04.2015

 

Adres

TCDD Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü - Bandırma

Telefon

0 266 715 30 52

Faks 0 266 713 60 11
E-posta bandirmaliman@tcdd.gov.tr
Konumu
   Enlem
   Boylam

40° 21' 45" N
27° 57' 50" E

Çalışma Saatleri

08:00 - 17:00

 

 

 

LİMANIN TARİHÇESİ

 

Mazisi M.Ö. 8-10. Yıllara kadar uzanan liman ciddi anlamda 1924 yılında inşa edilen Belediye İskelesi ile faaliyete geçmiştir. Bu iskelenin özelliği, Türkiye’de ilk kez bir Türk Mühendisi (Reşit bey) tarafından yapılan beton blok sistemiyle inşa edilmiş olmasıdır.

Bugünkü modern limanın temelleri ilgili çalışmalar etüt ve proje bazında 1952 yılında başlatılmış, inşasına ise 1963 senesinde başlanmıştır. Belediye tarafından işletilmekteyken, 6237 sayılı kanuna göre Bayındırlık Bakanlığı tarafından genişletilen liman, 15.04.1969 tarih ve 6/116222 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile TCDD’ye devredilmiştir.

Kuruluşumuz tarafından işletilen Bandırma Limanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararı ile “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirme kapsamına alınmış olup, yapılan ihale sonucunda, 175.500.000.-ABD Doları bedelle ihaleyi kazanan Çelebi Ortak Girişim Grubuna, 18.05.2010 tarihinde 36 yıl süreyle işletilmek üzere devredilmiştir.

Liman, faaliyetlerine Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adı altında devam etmektedir.

TCDD, İşletme Hakkının devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kendisine tanınan gözetim ve denetime ilişkin görev ve yetkilerini TCDD Bandırma Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.

 

 

 

 

 

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP GÜNCELLENMEKTEDİR.2014