Limanlar > MERSİN LİMAN İŞLETMESİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
15.04.2015

 

Adres

TCDD Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü-MERSİN

Telefon

0 324 238 25 30

Faks

0 324 238 25 31

E-posta mersinliman@tcdd.gov.tr
Konumu
   Enlem
   Boylam
36° 46' 20" N
34° 39' 00" E
Çalışma Saatleri   08.00 - 17.00

 

 

 

 

 

LİMANIN TARİHÇESİ

 

Mısır’da Süveyş Kanalının inşaa edilmeye başlanması ile birlikte, Mersin bir liman olarak daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. 1890 yıllarda doğal liman çerçevesinde taşımacılık faaliyetleri hız kazanmış, yeni iskeleler yapma ihtiyacı doğmuştur. 1915’de Mersin Limanına günde 20-25 vapur veya yelkenli yanaşabilmekteydi.

Deniz ticaretindeki hızlı artış nedeniyle ciddi bir liman yönetimine ihtiyaç duyulmuş ve Mersin Liman İşleri İnhisarı T.A.Ş. ismi ile 29.08.1927 tarihinde bir şirket kurulmuştur.

Şirketin 1942 yılında tasfiye kararı ile birlikte hükümete devri kararı alınmıştır. Milli Koruma Kanunun muaddel 6.maddesine tevkifan Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devr edilmiştir.

Mersin Limanının modern ve muhafazalı bir şekilde inşasına 03.05.1954 tarihinde başlanılmış olup, inşaat Hollanda Kraliyet Liman İnşaat Şirketi tarafından yapılmıştır. Bütün tesisleri ile ikmal edilen liman 1962 yılında modern anlamda işletmeye açılmıştır.

Kuruluşumuz tarafından işletilen Mersin Limanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararı ile “ İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirme kapsamına alınmış olup, yapılan ihale sonucunda, 755.000.000.-ABD Doları bedelle ihaleyi kazanan PSA Akfen Ortak Girişim Grubuna 11.05.2007 tarihinde 36 yıl süreyle işletilmek üzere devredilmiştir.

Liman, faaliyetlerine Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) adı altında devam etmektedir.

TCDD, İşletme Hakkının devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kendisine tanınan gözetim ve denetime ilişkin görev ve yetkilerini TCDD Mersin Liman İşletmesi Kontrol Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.


 

 

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP GÜNCELLENMEKTEDİR.2014