Müzeler > TCDD Eskişehir Müzesi
17.01.2010

TCDD ESKİŞEHİR MÜZESİ

Adres: TCDD Müzesi Gar-Eskişehir
Telefon : (0.222) 225 80 80 / 4395

Müzemizi Pazar ve Pazartesi günleri hariç, hergün ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 Müzemizin önden görünüşü

 

 

Müzemizin bahçesindeki pompalı ve motorlu drezinlerin sergilendiği bölüm

 
Atatürk sergi alanı
 
Gar Makasçı personelin eski kıyafeti ve aydınlatma - işaret fenerleri
 
Atelyelerde kullanılan demirci ocağı ve pürmüzler
 
Lamba ve fenerler
 
Telgraf makinası ve telem makinası
 
Atatürk'ün Nutuk'da bahsettiği telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey Posta Pulu
 
Tülomsaş Gen. Müd.ce üretilen yük ve sarnıç vagon maketleri
 
Duvardakiler;A.Hilmi DUMAN beyin eski gar/istasyon binaları arşiv sergisi, Camekan içindekiler; Anadolu Osmanlı şirketine ait evrak ve Demiryol Dergileri
 
Anadolu Osmanlı Demiryolu Müdüriyetinin kullandıkları kokartlar (mühürler)
 
Mersin-Adana arasında kullanılan telgraf modeli
 
Dikiş makinası, tren şefi sıhhiye sandığı yol bağlantı tip ve aletleri
 
Kurp raylarını yağlama aleti ve tren şefi çantası, terazi
 
Yol ve arazi ölçümünde kullanılan Nivo ve vizörleri
 
TCDD'de kullanılan rayların kesitleri
 
Film Makinası
 
Küçük minyatür trenlerin hareketlerini sinyallere göre yaptığı gar ve istasyonları gösterir maket
 
CTC Muhaberat, masa telefonları, eski radyo
 
Tülomsaş Genel Müdürlüğünde imal edilen yük vagonunun minyatürü
 
TCDD Bilet muhafaza dolabı
 
Gişelerde bulunan bilet kompostörü
 
Osmanlı imparatorluğu zamanında Almanya'ya sipariş edilerek Almanya tarafından Lale motifleri ile süslenerek 1908 yılında imal edilen kömür sobaları
 
Sobalardan görünüş
 
Aydınlatmada kullanılan meydan korpit lambası
 
Trenlerin hareket edeceğinin duyurulduğu çanlar, kampanalar

Müzemizin kısa geçmişi;

1997 yılında Eskişehir Şube 13 Şefliği malzeme ambarından alınıp, boyattırılarak şube bürosunda getirilen ve sergilenen Osmanlı İmparatorluğu zamanında Almanya devletine lale motifi olarak imal edilmesi için siparişi yapılıp, 1908 yılında üretilip o yılarda teslim alınarak TCDD'de uzun yıllar kullanılan sobanın gelenler tarafından ilgi çekmesiyle 1998 yılında bir müze açılması fikri ortaya atılmıştır. Müze binası içi ve bahçesindeki hazırlıklar bitirilerek TCDD 1. bölge özellikle Eskişehir işyerlerinden ve Tülomsaş Genel Müdürlüğünden temin edilen malzemelerle 16.10.1998 tarihinde vatandaşların ziyaretine açılmıştır.

 

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANIP GÜNCELLENMEKTEDİR.2014