EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Bekir Gül
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Mustafa Çırçır
İHALE ADRESİ 4. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü-Sivas
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0346 2217000/4388 Faks: 0346 2231332
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 4bolgeemlakmudurlugu@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 15-02-2018 06:15:43
İHALE TARİHİ VE SAATİ 22-03-2018 14:00:00
ŞARTNAME BEDELİ KDV DAHİL 118,00-TL
İHALE USULÜ KİRALAMA VE SATIŞ
İHALENİN KONUSU KİRALAMA VE SATIŞ
DOSYA NUMARASI 2018/001

İHALE DETAYI

Notlar

İHALE İLANI

 

 

 

TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN           :

 

 

1-   Erzincan İli, Merkez İlçesi, Erzincan istasyon sahası 293 ada, 11 parsel üzerinde bulunan 5.00,00 m² lik açık alanın (100 m² oturum ve inşaat alanlı sökülebilir portatif nitelikli kapalı alan müsaadeli) “Park Alanı, Paketli Eşya Stoklama Alanı, Değişik Ticari Amaçlı”olarak kullanılmak üzere, kapalı zarf teklif alma yöntemiyle yapılacak ihale ile sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

 

2-   İhale ile ilgili şartname ve ekleri ile ilgili gerekli belge ve bilgileri içeren ihale dosyası KDV Dahil 118.00 TL bedel karşılığında Sivas TCDD 4.Bölge Emlak Servis Müdürlüğü veya Erzincan Gar Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

 

3-   İhale, 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00 de TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Sivas Merkez Binasında yapılacaktır.

 

4-   İhaleye katılabilmek için taliplilerin TCDD Sivas veznesine ihale günü saat 13:30’a kadar 10.500.00-TL geçici teminat yatırmaları şarttır. Bu geçici teminat nakit olabileceği gibi teminat mektubu da olabilir.(Teminat Mektubu en az 1 Yıl süreli olacak) Geçici teminat yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

 

5-   Hazırlanan belgeler, ihale günü olan saat 13:30’e kadar TCDD Sivas Emlak Servis Müdürlüğüne teslim etmiş olacaktır.

 

6-   İhale konusu taşınmazımızın muhammen kira bedeli aylık KDV Hariç 3.500.00-TL/Ay’dir. Talipliler bu bedelin altında teklifte bulunamazlar.

 

7-   İhale edilen taşınmazın kullanımı ile Belediye vb. resmi kurumlardan alınacak her türlü çalışma ve işyeri açma ruhsatı vb. belgelerin temini tamamen kiracıya aittir.

 

8-  Daha önce kuruluşumuz kiracısı iken mahkeme kararı ile veya sözleşmeye aykırı davranmaktan sözleşmesi fesih edilerek tahliye ettirilen kiracılar bu ihaleye katılamazlar.

 

9-  TCDD bu ihalede 2886 sayılı ’’Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa’’, tabi değildir.Bu nedenle bu işi ihale edip etmemekte, dilediği istekliye ihale etmekte ve ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir.Teklif veren istekliler bu hususta itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

10-  Bu ilan tüm taliplilere duyuru mahiyetindedir.

İhale İlanı

BELGELER

Başlık Değer
İDARİ ŞARTNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.
TEKNİK RESİMLER Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM TCDD 4.BÖLGE EMLAK SERVİS MÜD.SİVAS