EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
09-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1-GÖLBAŞI, MURATBAĞI VE GENÇ İSTASYONLARINA SES KAYIT CİHAZI ALIMI 2-NARLI-ÇETİNKAYA ARASI FİBER OPTİK KABLO ARIZA VE KONTROL CİHAZI ALIMI

31-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE SU KULESİ GÜÇLENDİRME İŞİ

31-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE SU KULESİ GÜÇLENDİRME İŞİ

19-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA GARDA BULUNAN 17/3 PLAN NOLU HİZMET EVİNİN BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞİ.

19-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz Satın Alma ve Stok Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270 Ton hurda ahşap traversin satış işi

17-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Demiryolu Bakım Müdürlükleri mıntıkasında bulunan Toplam:64.235 adet Hurda beton traversin satış işi

17-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GÖLBAŞI İSTASYONU SU KULESİNİN RESTORASYON KAPSAMINDA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

16-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DİYARBAKIR MEKANİK SİNYAL ŞEFLİĞİ BİNASI TADİLAT İŞİ.

16-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

’ MALATYA TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI BODRUMUNA 2 ADET PİS SU ÇUKURU YAPILMASI, MALATYA C-D-E BLOK LOJMANLARIN BODRUMLARINDA BULUNAN PİS SU ÇUKURLARINA DALGIÇ POMPA YAPILMASI, TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI VE A-B-C-D-E BLOK LOJMANLARI SAHASINDA BULUNAN RÖGARLARIN

11-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DİYARBAKIR GAR LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜHANGAR ALTI , GEÇİT PERONU VE 2. YOLCU PERONU SAHA AYDINLATMA BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞİ.

11-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA-NARLI HATTI KM.203+950 -204+040 ARASI KAZI VE TAŞ DUVAR YAPIMI

09-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA GAR BİNASININ VE GAR SAHASINDA BULUNAN 40 PLAN NOLU LOJMANIN TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

09-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

5 adet Aracın zorunlu trafik sigortasının 365 gün süre ile yapılması

06-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yolçatı-Kurtalan arası GAT Sistemi Merkez birim ve bölge aktarıcısı için anten, anten kablosu alınması ve montajı (Yapılacak yer KARACADAĞ)

06-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Beşiri istasyonunda 936 mt yolun sökülmesi , 1376 m3 kazı ve 936 mt yolun ferş edilmesi

06-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Beşiri istasyonunda 936 mt yolun sökülmesi , 1376 m3 kazı ve 936 mt yolun ferş edilmesi

05-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GÖLBAŞI GARDA BULUNAN 24-27-28 PLAN NOLU BİNALARIN DEPREM GÜÇLENDİRME İŞİ (YIKIMI)

04-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

52 Demiryolu Bakım Müdürlüğüne 1 adet 70 KVA Dizel jeneratör alımı

04-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Narlı-Malatya, Malatya-Çetinkaya İstasyonları Arası Tünellerin Eleme Makinası İle Elektrifikasyon Gabarisine Uygun Hale Getirilmesi İçin Kot Düşürülmesi İşinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi Kiralanması (1 ad.ekskavatör beko 2 ay ) 352 saat

04-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

YOL MEKANİK ARAÇLAR ATÖLYE BİNASI DEPREM DAYANIMLARINA GÖRE GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ

03-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Çizmeburun İstasyonunda 40.000m3 Figüre halde Balast Alımı işi

03-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN HİZMETEVLERİNİN TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

02-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

NARLI- MALATYA HATTI KM:202+(750-810) ARASINDA İMLA TAKVİYESİ YAPILMASI

02-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ İSTASYONLARIN SAHA AYDINLATMALARIN İYİLEŞTİRİLMESİyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2018/288245 1-İdarenin a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816 c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 ADET İSTASYON SAHA AYDINLATMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : MALATYA/ELAZIĞ/ADIYAMAN/KAHRAMANMARAŞ c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO: 1 YEŞİLYURT MALATYA b) Tarihi ve saati : 02.07.2018 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (D)II - (D)V GURUBU İŞLER 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

29-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

DİYARBAKIR LOJİSTİK BİNASININ TADİLATI İŞİ

28-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA MİSAFİRHANE VE DÜĞÜN SALONUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

MAL ALIMI

5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NARLI -ÇETİNKAYA ARASI ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE (TOPLAM 25 KALEM) MALZEME ALIMI

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KULE RESTORASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TATVAN GAR SU İSALE HATTININ YENİLENMESİ İŞİ

26-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yolçatı- Tatvan Hattı Km 303+700'de ki Menfeze Radye Ve Kanal Yapılması

26-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BATTALGAZİ, KUŞSARAYI, PINARLI, ŞEFKAT VE BASKİL İSTASYONLARI YOL BOYU SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE YAPIMI İŞİ

22-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BİSMİL İSTASYONU ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KÜRK İSTASYONU 52 VE 61 NOLU HİZMETEVLERİ TADİLATI İLE LOJMAN ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA , ELAZIĞ , GÖLBAŞI , KAPIDERE , HEKİMHAN GARLARINA EK KAMERA TAKILMASI VE BÖLGE GENELİNDEKİ KAMERA KAYIT CİHAZLARININ DEPOLAMA KAPASİTESİNİN 3 AYA ÇIKARILMA VE BAZI İŞYERLERİNİN FİBER ALT YAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

ÖZALP İSTASYONUNDA BULUNAN 4’LÜ LOJMANIN TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

20-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz Satın Alma ve Stok Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270Ton hurda ahşap traversin satış işi

18-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BEŞİRİ İSTASYON BİNASININ TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

MUŞ GAR VE TATVAN GAR SAHASINDA BULUNAN BİNALARIN DEPREM DAYANIMLARINA GÖRE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Narlı-Malatya-Çetinkaya hattındaki istasyon içi ve ( açık hat track 020-170 “lik röle gruplarında) devrelerinde kullanılmak üzere 150 adet C3M lambası alınması

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yazlak TSİ binasından CB panosuna giden kabloların kanala alınması

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Narlı-Çetinkaya hattında bulunan 9 adet (Suçatı,Kapıdere,Kumlu,Gölbaşı,Haydarlı Km:96 sayding, Km:77+000 sayding, Dilek, Ulugüney) istasyon binasına ek topraklama yapılması

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KAPIKÖY ISITMA BORULARININ TOPRAK ALTINA İNDİRİLMESİ

12-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA GAR KATANER ŞEFLİĞİ, İŞÇİ BARAKALARI VE LOJMANLARIN TADİLATI İŞİ

12-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Haydarlı istasyonunda figüre halde bulunan 8256 m3 balastın FB ve FAB tipi vagonlara yüklenmesi

12-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

VAN GAR LOJİSTİK BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE BİNA TADİLAT İŞİ

08-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

1 ADET BİNİCİLİ TEMİZLİK OTOMATI ( TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI

08-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞINA KAYITLI VE FAAL OLARAK TRAFİĞE ÇIKAN MOTORLU KARA TAŞITLARININ (2 adet) KASKO SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİ

08-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GENÇ GAR BİNASI VE TESİSLER BİNASI KALORİFER YAPIM İŞİ

07-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BATTALGAZİ, KUŞSARAYI, BASKİL, ŞEFKAT, PINARLI, ERGANİ İSTASYONLARINA KAMERA KURULUMU İŞİ

06-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

VAN GAR SAHASI MÜŞTEMİLATLARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

05-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

05-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 52 YOL BAKIM MÜD BÖLGESİNDEKİ (MALATYA-NARLI ARASI) KÖPRÜLERİN BAKIM ONARIMI

04-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

LEYLEK ASKERİ RAMPANINGENİŞLETİLMESİ VE İKİ ADET HORTUVARIN YAPILMASI İŞİ

04-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Van-kapıköy hattı Km:77+015 deki hemzemin geçitte kauçuk kaplama yapılması

31-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MUHTELİF LİSTE MUHTEVİYATI 5 KALEM GİYİM VE TEMİZLİK MALZEMESİ (deri eldicen,yün eldiven ,memur iş gömleği,pantolon ve 4x200 gr beyaz el sabunu ) ALIMI.ALIM NUMUNELERE GÖRE ALINACAK OLUP NUMUNE DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİNDE GÖRÜLEBİLİR.

31-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD FEVZİPAŞA-DİYARBAKIR HATTI MALATYA-DİYARBAKIR ARASI KÖPRÜLERDE BAKIM ONARIM YAPILMASI

30-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

5Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında (39 Adet) 49e1 Raydan Teşkil 34,20 Metrelik Beton Traversli Makas Ferşi Ve Tamiri hizmet alımı

29-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Çeken İstasyonunda 30.000m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

25-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SALLAR-KURTALAN İSTASYONLARI ARASI 11 ADET HEMZEMİN GEÇİDE MAKİNİST UYARI SİSTEMİ YAPILMASI

23-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, İstasyon bağları Mahallesi 113 ada 24-28 sayılı parselde bulunan toplam 2300,00 m2 açık alan üzerine 500,00 m2 prefabrik kapalı alan yapılarak Lokanta, Kafeterya, çaybahçesi ve büfe olarak ticari amaçla kullanılmak üzere aylık KDV hariç 4.010,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır. İhale 23.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya adresinde Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

21-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA GARDA BULUNAN 1 ADET BASİT MAKASIN TSİ SİSTEMİNE DÂHİL EDİLMESİ VE HEKİMHAN GARDA BULUNAN DEVRE KONTROLLÜ MAKASLARIN MOTORLU MAKASA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

17-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

MAL ALIMI

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET GNSS CİHAZI VE EKİPMANLARI ALIMI

14-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ BATMAN, SİİRT (KURTALAN) ve DİYARBAKIR İLLERİNDE 9 ADET TAŞINMAZ ve ÜZERİNDE TOPLAM 55 ADET MÜŞTAMİLATININ GÜNCEL RAYİÇ BEDELLERİNİN TESPİTİ İŞİ

14-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ ELAZIĞ(MADEN) ve BİTLİS (TATVAN) İLLERİNDE 5 ADET TAŞINMAZ ve ÜZERİNDE BODRUMLARIYLA BERABER TOPLAM 96 ADET MÜŞTAMİLATININ GÜNCEL RAYİÇ BEDELLERİNİN TESPİTİ İŞİ

11-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

5.Bölge Müdürlüğünde Yeni Açılan Elazığ 571 Sinyalizasyon Ve Haberleşme Bakım Şefliğine Hidrolik Ray Delme Makinası Alımı (Hidrolik Ray Delme Makinası ile ray Konnektörü 700 bar hidrolik çektirme pompası takımı)

11-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DOĞANŞEHİR İSTASYONUNA YAYA ALT GEÇİDİ PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ

30-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 70 ADET EL TELSİZİ ALIMI

30-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

KM 110+800 ( YAYLICA KÖYÜ ) TİP DURAK VE ALÇAK PERON YAPILMASI İŞİ

24-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Ulugüney İstasyonunda 25.000m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

19-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Baskil-Şefkat, Muratbağı-Palu ve Kürk-Gezin İstasyonları arası Yol yenilemede ve Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere 1- iş makinaları ((şoförlü ve yakıt dâhil ) ile 2- Minibüs Binek Araçların (Şoförlü Yakıt Hariç) 3 ay süre ile kiralama hizmet alım işi

18-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

HEMZEMİN GEÇİTLERDE VE İSTASYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE (EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) 10 KALEM ELEKTRİK-ELEKTRONİK MALZEME ALIMI

18-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Ergani İstasyon sahasında 2000,00 m2 açık alan üzerine 100,00 m2 prefabrik kapalı alan yapılarak Market olarak ticari amaçla kullanılmak

17-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

LEYLEK İSTASYONUNDA 10.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST (MAGMATİK KÖKENLİ KAYAÇLARDAN BAZALT, GRONODİYORİT, GRANİT, GABRO VEYA DİYABEZ) ALIMI İŞİ

12-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Van-Kapıköy İstasyonları Arasındaki 116.690metrelik kısmın Buraj, Regülatör ve Hat Stabilizatörü Makinelerinin Kiralanarak Yol Tamiratının Yapılması hizmet alımı işi

10-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

YOLÇATI İSTASYONUNDA 30.000 M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI

05-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

17 Adet Gar/İstasyon Binası ve Müştemilatının Temizliği Hizmet Alımı İşi

04-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Narlı-Malatya, Malatya-Çetinkaya İstasyonları Arası Tünellerin Eleme Makinası İle Elektrifikasyon Gabarisine Uygun Hale Getirilmesi İçin Kot Düşürülmesi İşi,

16-03-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

1.200 ADET TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİNYAL LAMBASI ALIMI

15-03-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

7.170.000,00 m2 lik alanda yabancı otlarla mücadele için kimyasal ilaç alımı dahil ilaçlama işi

28-11-2017
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

EKLİ LİSTE MUHTEVİYATI 10 KALEM 1938 ADET FİBER KABLO MALZEME (EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI

07-11-2017
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MUHTELİF LİSTE MUHTEVİYATI 2 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ (13.000 Kalıp 200 Gr"lık beyaz el sabunu ile 1.000 Kg potas arap sabunu) ÜRÜNLER NUMUNEYE GÖRE ALINACAK OLUP NUMUNELER S.ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRUDAN TEMİN BÜROSUNDA GÖRÜLEBİLİR.