EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
02-01-2019
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TEKNİK PERSONEL VE ARAÇ HİZMET ALIMI

26-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz 1-Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270Ton hurda ahşap traversin 2- 56. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Van Gar sahasında bulunan 150 Ton Civarında hurda ahşap traversin satışı

25-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

DİYARBAKIR-KURTALAN İSTASYONLARI ARASINDA BURAJ, REGÜLATÖR VE HAT STABİLİZATÖR İLE MAKİNALI TAMİRAT VE RAY TAŞLAMA YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

14-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Muhtelif liste muhteviyatı Geniş alan kaplama telsiz sistemi ve telsizlerin bakım ve ayar tamir işlerinde kullanılan Aeroflex 8800 radio test cihazı tamiri için modül alımı ve kalibrasyon ayarı yapılması işi.( Teknik şartnameye göre )

14-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Malatya işyeri hekim hizmet alımı ( 02.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arası )1 yıl süre ile 1 adet iş yeri hekimi ve 71 personel için, tetkik 60 personel için

13-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DESTEK HİZMETLERİ SERVİSİ,BİLGİ İŞLEM TEKNİK BÜROSU VE WC TADİLATI YAPILMASI İŞİ.

12-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

2019 YILI 1- 14 ADET SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA 2- 7 ADET SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE ARAÇ KİRALAMA İŞİ

10-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yol Mekanik Atelye Müdürlüğü Kapalı Alanda Merdiven ve Motor toplama Yerinin bakım onarımının yapılması

06-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası Sınırları İçerisinde Bulunan 11 Adet Taşınmaz İhale Yöntemiyle Satılacaktır. 1-Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait; a)- Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi, 3000,00 m² miktarlı 339 Ada, 60 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) b)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 46,40 m² miktarlı 158 Ada, 185 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) c)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 476,32 m² miktarlı 158 Ada, 186 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ç)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 344,06 m² miktarlı 158 Ada, 187 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) d)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 612,18 m² miktarlı 158 Ada, 189 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) e)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 493,38 m² miktarlı 158 Ada, 190 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) f)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 515,03 m² miktarlı 158 Ada, 191 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) g)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 1413,64 m² miktarlı 158 Ada, 192 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ğ)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 963,46 m² miktarlı 158 Ada, 193 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) h)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 194,25 m² miktarlı 158 Ada, 194 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ı)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 341,02 m² miktarlı 158 Ada, 195 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) parsellerin ihalesi 06/12/2018 PERŞEMBE günü saat 10.00 dan itibaren yapılacaktır, İhale dokümanları, 500,00.-TL karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilecektir.

05-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

İHALE DUYURUSU TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/MERKEZ EMLAK KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1. Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Dedeyolu köyü, Uluova İstasyon sahası 658 sayılı parselde kayıtlı 4000,00 m2 taşınmazı ‘’Tarım amaçlı olarak ‘’ kullanılmak üzere aylık KDV hariç 95,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır. 2. İhale 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya adresinde Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 3. Her türlü masraflar ilgilisine aittir. 4. Alan üzerinde bulunan ağaçların kesilmemesi ve bakımının ilgili kiracıya aittir. 5. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü iznin ve ruhsatların ilgilisi tarafından alınması, bunlar için 6 ay süre verilmesi, bu sürede gerekli izinlerin alınamaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD uygun görmesi halinde 6 ay daha süre verilecek, bu dönemler için de ön sözleşme imzalanması ve kira bedelinin %20 sinin peşin tahsil edilecektir. 6. Gerekli iznin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2021 tarihine kadar geçerli ana sözleşme akdedilecek, kira bedelinin ise sözleşme sonuna kadar her yıl bir önceki yılın ayına göre göre Yİ/ÜFE oranında artırılacaktır. 7. 828 numaralı tamimde belirtilen demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik mesafeleri ile Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığının 18.06.2014 Tarih ve TS 11939/T2 sayılı mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler ve can ve mal güvenlik mesafelerine uyulması ve bu doğrultuda gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. 8. Teşekkülümüzün ihtiyacı veya taşınmazın yeniden düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve satışı söz konusu olduğunda, yapılacak tebligata müteakip en geç 2 ay içerisinde herhangi bir hak talebinde bulunulmadan taşınmazın şartsız ve nizasız tahliye edilecektir. 9. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. 10. İhale Şartnamesi TCDD 5. Bölge Emlak Müdürlüğü-Malatya adresinde ücretsiz görülebilir veya temin edilebilir. 11. Geçici teminat bedeli 285,00 TL olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar Malatya 5.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz, alınacaktır. 12. İhale şartname bedeli 50,00 TL+KDV olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz, alınacaktır. 13. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14:00 e kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 14. Posta ile yapılan teklifler geçerlidir. Gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan ve ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 15. İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1. talipli ile sözleşme imzalanacak olup 1. taliplinin sözleşme imzalamaması halinde geçici teminat irad kaydedilecektir. İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2. talipli ile sözleşme imzalanacaktır. 2. Taliplinin de sözleşmeye gelmemesi halinde geçici teminatı irad kaydedilecektir. 16. İhaleye tek katılımın olması halinde aynı şartlarla; istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır. 17. İhaleye Katılacak isteklilerden; A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde: —Kanuni İkametgâh Belgesi, —Nüfus Cüzdanı sureti, —Noter tasdikli imza sirküleri, —Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.), —Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname, —İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname, —İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname. —Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu, —İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, —Elazığ Gar Müdürlüğünden veya Elazığ 53.Emlak Bölge Kısım Şefliğinden alınmış yer görme belgesi —Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), —Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, —Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması, B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde, —Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge, —Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı, —Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, —Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname. —Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu, —İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, — Elazığ Gar Müdürlüğünden veya Elazığ 53.Emlak Bölge Kısım Şefliğinden yer görme belgesi —Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), —Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, —Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması, C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde, - Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur. Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir. D) Teklif Mektubu, ***(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)*** 16-TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. İlgililere duyurulur. ADRES : TCDD Genel Müdürlüğü. 5. Bölge Müdürlüğü -MALATYA TEL : 0 422 212 48 00 / 308 FAKS : 0 422 212 90 39 İNTERNET ADRESİ : www.tcdd.gov.tr

04-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İçi ve Çevresi ile Satınalma Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Hizmet Binası Temizlik ve Kalorifer Yakım işi

26-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

FIRAT DEMİRYOLU MINTIKASINDA BULUNAN BİNALARIN BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞİ.

21-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

MALATYA İŞÇİ İAŞE MERKEZİNDE YEMEK PİŞİRME VE DAĞITIM İŞİ

19-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DİLEK İSTASYONUNDA BULUNAN 4/1 VE 2/2 PLAN NOLU LOJMANLARIN BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞ.

16-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Gar Sahası ile Hekimhan Gar Sahasında bulunan Elektrik Direklerine Yeni hat Çekilmesi ve eksik armatörlerin tamalanarak bakım onarım yapılması işi.

16-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Van-Kapıköy hattı 2 nolu tünel içerisinde 180 m lik demiryolu kısmının kotunun düşürülmesi ve yol yenilenmesi

16-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Çeken İstasyonuda 1 ad. Sol makas, Kapıköy garda 1 ad. Sağ ve 4 adet sol makas olmak üzere 6 adet Makas Ferşi ve Sökülmesi

15-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MUHTELİF LİSTE MUHTELİFİYATI 12 KALEM TELSİZ YEDEK MALZEMESİ ( TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI

15-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

PC VE DONANIMLARI BAKIM, ONARIM HİZMET ALIMI

12-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA "MALATYA(YEŞİLYURT) , BATMAN (MERKEZ), BİNGÖL (GENÇ) , DİYARBAKIR(BİSMİL,BAĞLAR,YENİŞEHİR), ELAZIĞ(MERKEZ, SİVRİCE, PALU, BASKİL,MADEN) BİTLİS(ADİLCEVAZ) VE MUŞ(MERKEZ )" İLLERİNDE BULUNAN 76 ADET TAŞINMAZ GÜNCEL RAYİÇ BEDELLERİNİN TESPİTİ İŞİ

12-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA "MALATYA(YEŞİLYURT) , BATMAN (MERKEZ), BİNGÖL (GENÇ) , DİYARBAKIR(BİSMİL,BAĞLAR,YENİŞEHİR), ELAZIĞ(MERKEZ, SİVRİCE, PALU, BASKİL,MADEN) BİTLİS(ADİLCEVAZ) VE MUŞ(MERKEZ )" İLLERİNDE BULUNAN 76 ADET TAŞINMAZ GÜNCEL RAYİÇ BEDELLERİNİN TESPİTİ İŞİ

12-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞINA KAYITLI VE FAAL OLARAK TRAFİĞE ÇIKAN 3 ADET MOTORLU KARA TAŞITLARININ TAFİK SİGORTASI İLE, 4 ADET MOTORLU KARA TAŞITLARININ KASKO SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİ

06-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN 139/4 VE 139/2 MÜSELLES LOJMANLARI VE B BLOK 15 NUMARALI DAİRENİN TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

02-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Koçkale İstasyonunda Figüre Halde Bulunan 15.000 m3 Balastın FB ve FAB Tipi Vagonlara Yüklenmesi

01-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Fırat İstasyonu 52 Adet İzole Conta Oluşturma İşi

01-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA PARATONER YAPILMASI VE BİNA İÇİ MERDİVENE PASLANMAZ ÇELİK KÜPEŞTE YAPILMASI İŞİ

01-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN 75/2 PLAN NOLU LOJMANIN TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

01-11-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

51 VE 55 DEMİROLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDA 2019 YILI HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

31-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

2019 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİ

31-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Topsöğüt de bulunan Karayolu üst geçidinde çevre düzenlemesi yapılması

25-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

2019 YILI 55-57 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDA YOL BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ

23-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Yolçatı İstasyonunda 20.000m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

22-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

VAN KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞİ

22-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

KAPIKÖY KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞİ.

22-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Diyarbakır 51 Dem.Bak. Müdürlüğü mıntıkasına 18 adet S49 luk izole cebre imalatı ve yerine montajı

22-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

VAN DEPO MÜDÜRLÜĞÜ TAHMİL TAHLİYE YOLUNUN SAĞINA VE SOLUNA 60 TONLUK HİDROLİK KRİKONUN KULLANIMIM İÇİN TOPLAM 80 MT BETONARME İMALAT YAPIMI

17-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

VAN KAPIKÖY HATTI VAN İSTASYONUNDA BULUNAN ASKERİ RAMPA 1.2.3. YOLLAR İLE DEPO 1. YOL VE 4. YOLUN SONUNDA BULUNAN TOPLAM 5 ADET HÖRTUVAR BAKIMIN YAPILMASI

17-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Malatya-Çetinkaya hattı Km:45+500 ve 46+250 deki menfezlerde balast tutucu kiriş yapılması

12-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

TCDD 5 BÖLGE 17 ADET GAR/İSTASYON BİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİZLİĞİ İŞİ

09-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE ÇETİNKAYA VE YOLÇATI KISIM BİNALARI BAKIM VE ONARIMI

08-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Dem.Bak.Ser.Müd. demirbaşına kayıtlı 2 adet aracın zorunlu trafik sigortasının yapılması

04-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BÖLGE DAHİLİ İSTASYONLARDA KALORİFER YAKIMI VE KAZANLARIN BAKIMI İŞİ

04-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 5. BÖLGE 54. KISIM ŞEFLİĞİ SAHASINDA BULUNAN METRUK BİNALARIN YIKILMASI İŞİ

03-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

51 VE 55 DEMİROLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDA 2019 YILI HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ,

02-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

MAL ALIMI

VAN GAR ISI MERKEZİ VE TATVAN GAR AİLE LOJMANLARINA 4 NOLU (FUEL OİL) KALORİFER YAKITI ALIM İŞİ

02-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

TCDD VAN 56 DEEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜNE MAKAS YÖN EĞİM LEVHASI ALIMI

02-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA DİYARBAKIR HATTI KM: 493+277 KARAYOLU ALTGEÇİDİ YAPILMASI

28-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

1 ADET BİNİCİLİ TEMİZLİK OTOMATI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI.(NOT: TEKLİFLERLE BİRLİKTE KATOLOK KONMASI KATOLOKSUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

27-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Çöltepe İstasyonunda 20.000m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

20-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

FEVZİPAŞA-DİYARBAKIR HATTI KM:146+070 DEKİ KÖPRÜYE PERSONEL SERVİSYOLU YAPILMASI İŞİ

18-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GÖLBAŞI İSTASYONU, 6-10-17 PLAN NOLU LOJMANLAR, MİSAFİRHANE VE İŞÇİ BARAKASININ RESTORASYON KAPSAMINDA TADİLATI İŞİ

12-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 7 ADET KORUMASIZ HEMZEMİN GEÇİDİN KORUMALI HALE GETİRİLMESİ (BARİYER SÜRÜCÜSÜ, IŞIKLI-SESLİ HEMZEMİN GEÇİT KORUMA TERTİBİ VE GEÇİTLERDE KULLANILAN MALZEMELERİN ALIMI)

06-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

VAN GAR VE GENÇ GAR SAHASINDA BULUNAN BİNALARIN DEPREM DAYANIMLARINA GÖRE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

04-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Haydarlı İstasyonunda figüre halde, 15.000M3 (Volkanik kökenli bazalt, Gronodiyotik, granit, Gabro veya diyabez) Balast alımı

29-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA-ÇETİNKAYA HATTI KM:2+218 DE BULUNAN KARAYOLU ÜST GEÇİDİNE ENGELLİ ASANSÖR YAPIM

28-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN İHBAR VE UYARI ALGILAMA SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIMI VE YENİLEME İŞİ

16-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

VAN-KAPIKÖY HATTI KM:3+072, KM:8+944 VE KM:12+855’ DE 3 ADET KARAYOLU ALT/ÜSTGEÇİT PROJE HAZIRLAMA İŞİ

16-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Çağlar İstasyonunda figüre halde bulunan 12.000 m3 balastın FB ve FAB vagonlarına yüklenmesi

15-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Malatya İli, Battalgazi İstasyon sahası 645 sayılı parselde 4/2 plan nolu 48,00 m2 Lojman Konut olarak kullanılmak üzere aylık KDV hariç 130,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.

15-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Battalgazi İstasyon sahasında 11380,00 m2 miktarlı taşınmaz Yedi Emin Otoparkı ve Değişik Ticari amaçla " olarak kullanılmak üzere 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır.

14-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA 1 ADET ELAZIĞ 2 ADET TATVAN 1 ADET VAN 1 ADET TOPLAM 5 ADET NÖBETÇİ KULÜBESİ YAPTIRILMASI İŞİ

09-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1-GÖLBAŞI, MURATBAĞI VE GENÇ İSTASYONLARINA SES KAYIT CİHAZI ALIMI 2-NARLI-ÇETİNKAYA ARASI FİBER OPTİK KABLO ARIZA VE KONTROL CİHAZI ALIMI

08-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Elazığ İli, Elazığ Gar sahası 1 ada 8-7 parselde kayıtlı 5.450,00 m2 taşınmazı’’ İnşaat Malzeme Stok sahası, ticari amaçlı ‘’ kullanılmak üzere aylık KDV hariç 1,380,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.

08-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Elazığ İli, Elazığ Gar sahasında bulunan 483 ada 64 sayılı parselde kayıtlı 8965,00 m2 taşınmazı ‘’Yedi emin otoparkı ve değişik ticari amaçlı ‘’ kullanılmak üzere aylık KDV hariç 1.510,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.

06-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Haydarlı İstasyonunda figüre halde bulunan 8.100 m3 balastın FB ve FAB vagonlarına yüklenmesi

31-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE SU KULESİ GÜÇLENDİRME İŞİ

31-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE SU KULESİ GÜÇLENDİRME İŞİ

20-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yolçatı-Kurtalan arası GAT Sistemi Merkez birim ve bölge aktarıcısı için anten, anten kablosu alınması ve montajı (Yapılacak yer KARACADAĞ)

19-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz Satın Alma ve Stok Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270 Ton hurda ahşap traversin satış işi

17-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Demiryolu Bakım Müdürlükleri mıntıkasında bulunan Toplam:64.235 adet Hurda beton traversin satış işi

11-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA-NARLI HATTI KM.203+950 -204+040 ARASI KAZI VE TAŞ DUVAR YAPIMI

09-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

5 adet Aracın zorunlu trafik sigortasının 365 gün süre ile yapılması

06-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Beşiri istasyonunda 936 mt yolun sökülmesi , 1376 m3 kazı ve 936 mt yolun ferş edilmesi

06-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Beşiri istasyonunda 936 mt yolun sökülmesi , 1376 m3 kazı ve 936 mt yolun ferş edilmesi

04-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

52 Demiryolu Bakım Müdürlüğüne 1 adet 70 KVA Dizel jeneratör alımı

04-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Narlı-Malatya, Malatya-Çetinkaya İstasyonları Arası Tünellerin Eleme Makinası İle Elektrifikasyon Gabarisine Uygun Hale Getirilmesi İçin Kot Düşürülmesi İşinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi Kiralanması (1 ad.ekskavatör beko 2 ay ) 352 saat

03-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Çizmeburun İstasyonunda 40.000m3 Figüre halde Balast Alımı işi

02-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

NARLI- MALATYA HATTI KM:202+(750-810) ARASINDA İMLA TAKVİYESİ YAPILMASI

02-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ İSTASYONLARIN SAHA AYDINLATMALARIN İYİLEŞTİRİLMESİyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2018/288245 1-İdarenin a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816 c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 ADET İSTASYON SAHA AYDINLATMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : MALATYA/ELAZIĞ/ADIYAMAN/KAHRAMANMARAŞ c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO: 1 YEŞİLYURT MALATYA b) Tarihi ve saati : 02.07.2018 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (D)II - (D)V GURUBU İŞLER 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

MAL ALIMI

5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NARLI -ÇETİNKAYA ARASI ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE (TOPLAM 25 KALEM) MALZEME ALIMI

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KULE RESTORASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

26-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yolçatı- Tatvan Hattı Km 303+700'de ki Menfeze Radye Ve Kanal Yapılması

20-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz Satın Alma ve Stok Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270Ton hurda ahşap traversin satış işi

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

MUŞ GAR VE TATVAN GAR SAHASINDA BULUNAN BİNALARIN DEPREM DAYANIMLARINA GÖRE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Narlı-Malatya-Çetinkaya hattındaki istasyon içi ve ( açık hat track 020-170 “lik röle gruplarında) devrelerinde kullanılmak üzere 150 adet C3M lambası alınması

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yazlak TSİ binasından CB panosuna giden kabloların kanala alınması

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Narlı-Çetinkaya hattında bulunan 9 adet (Suçatı,Kapıdere,Kumlu,Gölbaşı,Haydarlı Km:96 sayding, Km:77+000 sayding, Dilek, Ulugüney) istasyon binasına ek topraklama yapılması

12-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Haydarlı istasyonunda figüre halde bulunan 8256 m3 balastın FB ve FAB tipi vagonlara yüklenmesi

08-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞINA KAYITLI VE FAAL OLARAK TRAFİĞE ÇIKAN MOTORLU KARA TAŞITLARININ (2 adet) KASKO SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİ

05-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

04-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Van-kapıköy hattı Km:77+015 deki hemzemin geçitte kauçuk kaplama yapılması

31-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MUHTELİF LİSTE MUHTEVİYATI 5 KALEM GİYİM VE TEMİZLİK MALZEMESİ (deri eldicen,yün eldiven ,memur iş gömleği,pantolon ve 4x200 gr beyaz el sabunu ) ALIMI.ALIM NUMUNELERE GÖRE ALINACAK OLUP NUMUNE DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİNDE GÖRÜLEBİLİR.

31-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD FEVZİPAŞA-DİYARBAKIR HATTI MALATYA-DİYARBAKIR ARASI KÖPRÜLERDE BAKIM ONARIM YAPILMASI

30-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

HİZMET ALIMI

5Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında (39 Adet) 49e1 Raydan Teşkil 34,20 Metrelik Beton Traversli Makas Ferşi Ve Tamiri hizmet alımı

29-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Çeken İstasyonunda 30.000m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

25-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SALLAR-KURTALAN İSTASYONLARI ARASI 11 ADET HEMZEMİN GEÇİDE MAKİNİST UYARI SİSTEMİ YAPILMASI

17-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

MAL ALIMI

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET GNSS CİHAZI VE EKİPMANLARI ALIMI

11-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

5.Bölge Müdürlüğünde Yeni Açılan Elazığ 571 Sinyalizasyon Ve Haberleşme Bakım Şefliğine Hidrolik Ray Delme Makinası Alımı (Hidrolik Ray Delme Makinası ile ray Konnektörü 700 bar hidrolik çektirme pompası takımı)

11-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

DOĞANŞEHİR İSTASYONUNA YAYA ALT GEÇİDİ PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ

30-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 70 ADET EL TELSİZİ ALIMI

30-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

KM 110+800 ( YAYLICA KÖYÜ ) TİP DURAK VE ALÇAK PERON YAPILMASI İŞİ

24-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Ulugüney İstasyonunda 25.000m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

19-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Baskil-Şefkat, Muratbağı-Palu ve Kürk-Gezin İstasyonları arası Yol yenilemede ve Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere 1- iş makinaları ((şoförlü ve yakıt dâhil ) ile 2- Minibüs Binek Araçların (Şoförlü Yakıt Hariç) 3 ay süre ile kiralama hizmet alım işi

18-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

HEMZEMİN GEÇİTLERDE VE İSTASYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE (EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) 10 KALEM ELEKTRİK-ELEKTRONİK MALZEME ALIMI

17-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

LEYLEK İSTASYONUNDA 10.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST (MAGMATİK KÖKENLİ KAYAÇLARDAN BAZALT, GRONODİYORİT, GRANİT, GABRO VEYA DİYABEZ) ALIMI İŞİ

12-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Van-Kapıköy İstasyonları Arasındaki 116.690metrelik kısmın Buraj, Regülatör ve Hat Stabilizatörü Makinelerinin Kiralanarak Yol Tamiratının Yapılması hizmet alımı işi

10-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

YOLÇATI İSTASYONUNDA 30.000 M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI

05-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

17 Adet Gar/İstasyon Binası ve Müştemilatının Temizliği Hizmet Alımı İşi

04-04-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Narlı-Malatya, Malatya-Çetinkaya İstasyonları Arası Tünellerin Eleme Makinası İle Elektrifikasyon Gabarisine Uygun Hale Getirilmesi İçin Kot Düşürülmesi İşi,

16-03-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

1.200 ADET TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİNYAL LAMBASI ALIMI

15-03-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

7.170.000,00 m2 lik alanda yabancı otlarla mücadele için kimyasal ilaç alımı dahil ilaçlama işi

28-11-2017
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

EKLİ LİSTE MUHTEVİYATI 10 KALEM 1938 ADET FİBER KABLO MALZEME (EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ) ALIMI

07-11-2017
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MUHTELİF LİSTE MUHTEVİYATI 2 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ (13.000 Kalıp 200 Gr"lık beyaz el sabunu ile 1.000 Kg potas arap sabunu) ÜRÜNLER NUMUNEYE GÖRE ALINACAK OLUP NUMUNELER S.ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRUDAN TEMİN BÜROSUNDA GÖRÜLEBİLİR.