EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
17-08-2018
YHT Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

Polatlı-Konya YHT Hattında Km 164+130 ile Km 194+130 Arasında Kar Siperi Yapılması

08-08-2018
YHT Bölge Müdürlüğü Ankara

YAPIM İŞLERİ

Ankara-İstanbul YHT Hattı Sazak Bölgesinde Bulunan E39 Nolu Yarmanın Düzenlenmesi

03-08-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

2018 Yılı Afyon-Konya Hattı Bina Ve Tesislerde Bakım Ve Onarım Yapılması

02-08-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

IRMAK ZONGULDAK HATTI KM:311+550-311+700 ARASI ÇOK PLAKALI EPOKSİ KAPLAMALI OLUKLU ÇELİK İLE KAYA DÜŞMESİ REHABİLİTASYONU YAPILMASI

02-08-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

Sivas Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı (I.etap) İnşaatı Yapım İşi

31-07-2018
YHT Bölge Müdürlüğü Ankara

YAPIM İŞLERİ

YHT Bölge Müdürlüğü Bakım Servis Müdürlüğüne Bağlı Depo Alanlarının Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi İşi

31-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE SU KULESİ GÜÇLENDİRME İŞİ

31-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE SU KULESİ GÜÇLENDİRME İŞİ

26-07-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

IRMAK - ZONGULDAK HATTI 49 TÜNEL ÇIKIŞI Km 409+215 - Km 409+330 ARASINA İSTİNAT DUVARI VE SU TAHLİYE KANALI YAPIM İŞİ

25-07-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

Ali Çetinkaya Gar Sahası ve Lojmanlara Ait Yer Altı Besleme Kablosunun Yenilenmesi

25-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Çetinkaya-Divriği Arası Çeşitli Kilometrelerde Çelik Ağ Yapılması

19-07-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

ANKARA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA BULUNAN GÜMRÜK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ TADİLATI

19-07-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

ANKARA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA BULUNAN GÜMRÜK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ TADİLATI 

19-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

Samsun Gar ve Suluova İstasyon Binalarının Dış Cephe Ve Bekleme Salonlarının Tadilatı İle Çevre Düzenlemelerinin Yapılması İşi

18-07-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

Eskişehir-Konya Hattı Sarayönü İstasyonu Km:367+475’de Yaya Üstgeçidi Yapılması

17-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

Erzurum Gar Binası Zemin Döşemelerinin Değiştirilmesi ve Engelli WC Düzenlenmesi İşi

17-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GÖLBAŞI İSTASYONU SU KULESİNİN RESTORASYON KAPSAMINDA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

16-07-2018
Haydarpaşa Liman İstanbul

DOĞRUDAN TEMİN

Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü 2 adet prefabrik ofis alımı işi.

10-07-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

Irmak-Zonguldak Hattı Balıkısık İstasyon Sahasında Bulunan İşçi Barakasının Tadilatı Yapılması İşi

10-07-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

IRMAK-ZONGULDAK HATTI ZONGULDAK GAR SAHASINA TİP POZ OTOSU GARAJI YAPILMASI

10-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Agrega Depolama Alanı Yapılması İşi

06-07-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

Afyon Gar Sahası İle Çobanlar Ve İhsaniye İstasyon Sahalarında Muhtelif İşler

05-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GÖLBAŞI GARDA BULUNAN 24-27-28 PLAN NOLU BİNALARIN DEPREM GÜÇLENDİRME İŞİ (YIKIMI)

04-07-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

Afyon - Karakuyu Hattı Km:25+300 ve Km:26+583’de 5,00 x 5,00 M. Servis Menfezi Yapılması

04-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

YOL MEKANİK ARAÇLAR ATÖLYE BİNASI DEPREM DAYANIMLARINA GÖRE GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ

03-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

Balast yükleme hizmet alımı işi

03-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN HİZMETEVLERİNİN TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

02-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ İSTASYONLARIN SAHA AYDINLATMALARIN İYİLEŞTİRİLMESİyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2018/288245 1-İdarenin a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816 c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 ADET İSTASYON SAHA AYDINLATMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : MALATYA/ELAZIĞ/ADIYAMAN/KAHRAMANMARAŞ c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO: 1 YEŞİLYURT MALATYA b) Tarihi ve saati : 02.07.2018 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (D)II - (D)V GURUBU İŞLER 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

29-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

DİYARBAKIR LOJİSTİK BİNASININ TADİLATI İŞİ

28-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA MİSAFİRHANE VE DÜĞÜN SALONUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ

27-06-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

7.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Afyon-Konya Hat Kesiminde 1 Adet Tam Otomatik Hemzemin Geçidin Enerji Temini işi

27-06-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Afyon-Konya Hat Kesiminde 2 Adet Hemzemin Geçide Tam Otomatik Bariyerli Koruma Sistemi Yapımı işi

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KULE RESTORASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TATVAN GAR SU İSALE HATTININ YENİLENMESİ İŞİ

26-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BATTALGAZİ, KUŞSARAYI, PINARLI, ŞEFKAT VE BASKİL İSTASYONLARI YOL BOYU SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE YAPIMI İŞİ

25-06-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 4 Bölge Müdürlüğü Tecer-Kangal Varyantı Teknik Binalar Yapılması İşi

22-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BİSMİL İSTASYONU ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KÜRK İSTASYONU 52 VE 61 NOLU HİZMETEVLERİ TADİLATI İLE LOJMAN ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA , ELAZIĞ , GÖLBAŞI , KAPIDERE , HEKİMHAN GARLARINA EK KAMERA TAKILMASI VE BÖLGE GENELİNDEKİ KAMERA KAYIT CİHAZLARININ DEPOLAMA KAPASİTESİNİN 3 AYA ÇIKARILMA VE BAZI İŞYERLERİNİN FİBER ALT YAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

ÖZALP İSTASYONUNDA BULUNAN 4’LÜ LOJMANIN TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

18-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BEŞİRİ İSTASYON BİNASININ TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

13-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Çerkezköy- Kapıkule Kataner Tesislerinin 1950'lik Pantoğraftan 1600'lük Pantoğrafa Dönüştürülmesi İşi.

13-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Çerkezköy- Kapıkule Kataner Tesislerinin 1950'lik Pantoğraftan 1600'lük Pantoğrafa Dönüştürülmesi İşi.

13-06-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

7.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Ilgın-Pınarbaşı İstasyonları Arasında (Km:333+600-394+100) yarma şev eğiminin düzenlenmesi

13-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KAPIKÖY ISITMA BORULARININ TOPRAK ALTINA İNDİRİLMESİ

12-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA GAR KATANER ŞEFLİĞİ, İŞÇİ BARAKALARI VE LOJMANLARIN TADİLATI İŞİ

12-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

VAN GAR LOJİSTİK BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE BİNA TADİLAT İŞİ

08-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GENÇ GAR BİNASI VE TESİSLER BİNASI KALORİFER YAPIM İŞİ

07-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

1.Bölge Sınırları Dahilinde Binaların Elektrik Tesisatlarının Fenni Hale Getirilmesi, Yangın Algılama Ve Söndürme İle Paratoner Tesisatlarının Yapılması İşi.

07-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BATTALGAZİ, KUŞSARAYI, BASKİL, ŞEFKAT, PINARLI, ERGANİ İSTASYONLARINA KAMERA KURULUMU İŞİ

06-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

VAN GAR SAHASI MÜŞTEMİLATLARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

05-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Halkalı Gar ve Gümrüklü Sahasına CCTV Kamera Kurulumu İşi

05-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 52 YOL BAKIM MÜD BÖLGESİNDEKİ (MALATYA-NARLI ARASI) KÖPRÜLERİN BAKIM ONARIMI

04-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

LEYLEK ASKERİ RAMPANINGENİŞLETİLMESİ VE İKİ ADET HORTUVARIN YAPILMASI İŞİ

04-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Derince Yol Mekanik Araçları Atölye Müdürlüğünün Elektrik Tesisatının Fenni Hale Getirilmesi

04-06-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

YAPIM İŞLERİ

Torbalı(Hariç)-Ödemiş-Çatal-Tire Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Yapım İşi

31-05-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

Kayseri-Çetinkaya Arası TSİ Sistemindeki 14 Adet Hemzemin Geçitte Makinist Uyarı Sistemi Yapılması Ve Güncellenmesi yapım işi

31-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD FEVZİPAŞA-DİYARBAKIR HATTI MALATYA-DİYARBAKIR ARASI KÖPRÜLERDE BAKIM ONARIM YAPILMASI

29-05-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Haydarpaşa Liman 3 Nolu Ambarın Yolcu Terminaline Dönüştürülmesi İşi

29-05-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE USULÜ

Adana-Mersin III. ve IV. hattın yapımı ve I. ve II.Hat rehabilitasyon işleri (Çukurova Havalimanı bağlantısı dahil) (E-S-T-A) yapım işi

25-05-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

Sivas 120 Plan Sayılı Hizmet Evi Çatısının Tadilatı Ve 130 Plan Sayılı Binanın Dış Isı Yalıtımının Yapılması yapım işi

25-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SALLAR-KURTALAN İSTASYONLARI ARASI 11 ADET HEMZEMİN GEÇİDE MAKİNİST UYARI SİSTEMİ YAPILMASI

21-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA GARDA BULUNAN 1 ADET BASİT MAKASIN TSİ SİSTEMİNE DÂHİL EDİLMESİ VE HEKİMHAN GARDA BULUNAN DEVRE KONTROLLÜ MAKASLARIN MOTORLU MAKASA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

19-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Basmane - Afyon hattı km: 82+218 - 83+093 Arasındaki Tasmanlı Bölgenin Varyanta Alınarak İyileştirilmesi

18-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Hilal-Denizli Hattı Km:48+367, 49+800, 50+696 ve 51+980'de 400x300 m Ebatlarında Menfez Yapılması İşi

18-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Manisa-Bandırma Hattı Hattı Km:287+648 'De Mevcut 15,76m Mesnet Açıklıklı Çelik Köprünün İptal Edilerek Yerine 2x(4,00x5,00) m Betonarme Köprü Yapılması

17-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Torbalı Ödemiş Hattı İlkkurşun da Sayding Yapılması ve Km: 100+170 de Bulunan Köprünün Nivelet Terfii Yapılarak Yenilenmesi

17-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

EŞME İSTASYON YOLLARININ UZATILMASI İŞİ

12-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

MANİSA ve MENEMEN GARDA YOL ÜSTYAPI YAPILMASI İŞİ

10-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

MENEMEN, MERSİNLİ ve MURADİYE'DE BULUNAN HİZMETEVLERİNİN MUHTELİF TADİLATLARININ YAPILMASI

03-04-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesi Altyapı, Üstyapı ve Elektromekanik Yapım İşi

28-03-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE USULÜ

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Altyapı Yapım İşi

20-03-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

YAPIM İŞLERİ

Uşak 36 Plan Numaralı Binanın Tadilatının Yapılması