EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
26-12-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Denizli İli, Çivril İlçesi, Tekke Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait, 186 ada, 1 sayılı parsele kayıtlı Sütlaç - Çivril hat güzergâhındaki Klm 357+510-358+020 arasında 7.850,00 m² 'lik açık alanın “tarım amaçlı” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 942,00 TL/YIL (DOKUZYÜZKIRKİKİTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

26-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz 1-Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270Ton hurda ahşap traversin 2- 56. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Van Gar sahasında bulunan 150 Ton Civarında hurda ahşap traversin satışı

25-12-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Denizli İli, Çivril İlçesi, Tekke Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait, 186 ada, 1 sayılı parsele kayıtlı Sütlaç - Çivril hat güzergâhındaki Klm 358+020-359+950 arasında 25.750,00 m² 'lik açık alanın “tarım amaçlı” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 3.090,00 TL/YIL (ÜÇBİNDOSANTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

24-12-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Denizli İli, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait, 997 sayılı parselde kayıtlı Alsancak – Eğirdir hat güzergâhındaki Klm 285+278-285+375 arasında 1.430,00 m² açık alanın taşınmazın “tarım arazisi” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 250,00 TL/YIL (İKİYÜZELLİTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

20-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, İstasyon Mahallesi Çaycuma Gar sahası 309 ada 3 sayılı parselde kayıtlı bulunan 96,00 m².lik taşınmazımızın “DÜKKAN” olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 1.260,00-TL. muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Yöntemiyle” kiralanacaktır.

20-12-2018
6. Bölge Müdürlüğü Adana

KİRALAMA VE SATIŞ

Osmaniye Gar sahasında bulunan 200,00 m².lik açık alanın “ Ticari Taksi Durak Yeri” olarak kullanılmak üzere kiralanması hk.

20-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

ÇANKIRI VE ZONGULDAK İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

18-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

KAYSERİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

13-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

ZONGULDAK VE ESKİŞEHİR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

06-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası Sınırları İçerisinde Bulunan 11 Adet Taşınmaz İhale Yöntemiyle Satılacaktır. 1-Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait; a)- Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi, 3000,00 m² miktarlı 339 Ada, 60 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) b)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 46,40 m² miktarlı 158 Ada, 185 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) c)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 476,32 m² miktarlı 158 Ada, 186 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ç)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 344,06 m² miktarlı 158 Ada, 187 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) d)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 612,18 m² miktarlı 158 Ada, 189 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) e)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 493,38 m² miktarlı 158 Ada, 190 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) f)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 515,03 m² miktarlı 158 Ada, 191 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) g)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 1413,64 m² miktarlı 158 Ada, 192 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ğ)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 963,46 m² miktarlı 158 Ada, 193 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) h)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 194,25 m² miktarlı 158 Ada, 194 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ı)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 341,02 m² miktarlı 158 Ada, 195 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) parsellerin ihalesi 06/12/2018 PERŞEMBE günü saat 10.00 dan itibaren yapılacaktır, İhale dokümanları, 500,00.-TL karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilecektir.

05-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

İHALE DUYURUSU TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/MERKEZ EMLAK KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1. Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Dedeyolu köyü, Uluova İstasyon sahası 658 sayılı parselde kayıtlı 4000,00 m2 taşınmazı ‘’Tarım amaçlı olarak ‘’ kullanılmak üzere aylık KDV hariç 95,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır. 2. İhale 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya adresinde Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 3. Her türlü masraflar ilgilisine aittir. 4. Alan üzerinde bulunan ağaçların kesilmemesi ve bakımının ilgili kiracıya aittir. 5. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü iznin ve ruhsatların ilgilisi tarafından alınması, bunlar için 6 ay süre verilmesi, bu sürede gerekli izinlerin alınamaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD uygun görmesi halinde 6 ay daha süre verilecek, bu dönemler için de ön sözleşme imzalanması ve kira bedelinin %20 sinin peşin tahsil edilecektir. 6. Gerekli iznin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2021 tarihine kadar geçerli ana sözleşme akdedilecek, kira bedelinin ise sözleşme sonuna kadar her yıl bir önceki yılın ayına göre göre Yİ/ÜFE oranında artırılacaktır. 7. 828 numaralı tamimde belirtilen demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik mesafeleri ile Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığının 18.06.2014 Tarih ve TS 11939/T2 sayılı mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler ve can ve mal güvenlik mesafelerine uyulması ve bu doğrultuda gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. 8. Teşekkülümüzün ihtiyacı veya taşınmazın yeniden düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve satışı söz konusu olduğunda, yapılacak tebligata müteakip en geç 2 ay içerisinde herhangi bir hak talebinde bulunulmadan taşınmazın şartsız ve nizasız tahliye edilecektir. 9. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. 10. İhale Şartnamesi TCDD 5. Bölge Emlak Müdürlüğü-Malatya adresinde ücretsiz görülebilir veya temin edilebilir. 11. Geçici teminat bedeli 285,00 TL olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar Malatya 5.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz, alınacaktır. 12. İhale şartname bedeli 50,00 TL+KDV olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz, alınacaktır. 13. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14:00 e kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 14. Posta ile yapılan teklifler geçerlidir. Gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan ve ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 15. İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1. talipli ile sözleşme imzalanacak olup 1. taliplinin sözleşme imzalamaması halinde geçici teminat irad kaydedilecektir. İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2. talipli ile sözleşme imzalanacaktır. 2. Taliplinin de sözleşmeye gelmemesi halinde geçici teminatı irad kaydedilecektir. 16. İhaleye tek katılımın olması halinde aynı şartlarla; istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır. 17. İhaleye Katılacak isteklilerden; A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde: —Kanuni İkametgâh Belgesi, —Nüfus Cüzdanı sureti, —Noter tasdikli imza sirküleri, —Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.), —Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname, —İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname, —İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname. —Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu, —İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, —Elazığ Gar Müdürlüğünden veya Elazığ 53.Emlak Bölge Kısım Şefliğinden alınmış yer görme belgesi —Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), —Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, —Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması, B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde, —Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge, —Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı, —Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, —Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname. —Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu, —İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, — Elazığ Gar Müdürlüğünden veya Elazığ 53.Emlak Bölge Kısım Şefliğinden yer görme belgesi —Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), —Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, —Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması, C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde, - Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur. Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir. D) Teklif Mektubu, ***(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)*** 16-TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. İlgililere duyurulur. ADRES : TCDD Genel Müdürlüğü. 5. Bölge Müdürlüğü -MALATYA TEL : 0 422 212 48 00 / 308 FAKS : 0 422 212 90 39 İNTERNET ADRESİ : www.tcdd.gov.tr

28-11-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Denizli İli, Çivril İlçesi, İnceköy Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait, 101 ada, 496 sayılı parsele kayıtlı Sütlaç – Çivril hat güzergahındaki Klm 378+870-379+220 arasında hattın sağ kısmında 2550,00 m² ile Klm 378+870-379+900 arasıda hattın sol kısmında 3.775,00 m² açık alan olmak üzere toplam 6.325,00 m² 'lik açık alanlı taşınmazın “tarım arazisi” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 380,00 TL/YIL (ÜÇYÜZSEKSENTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

28-11-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Denizli İli, Çivril İlçesi, Tekke Köyü, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait, 186 ada, 1 sayılı parsel üzerinde kayıtlı Sütlaç –Çivril Hat Güzergâhının Klm 357+096-357+510 arasında bulunan toplam 10.500,00 m2'lik açık alanlı taşınmazın “tarım arazisi” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 1.260,00 TL/YIL (BİNİKİYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

27-11-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait 20 ada, 1 sayılı parsel üzerinde kayıtlı bulunan, 50,00 m2 kapalı alanlı taşınmaz “büfe” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 460,00 TL/AY (DÖRTYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

26-11-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait 590 ada, 10 sayılı parsel üzerinde kayıtlı bulunan, 200,00 m2 ve 3.000,00 m2 olmak üzere toplam 3.200 m2 açık alanlı taşınmaz “fidancılık ve çiçek üretimi” kullanım amaçlı olmak üzere KDV hariç 5.085,00 TL/YIL (BEŞBİNSEKSENBEŞTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

06-11-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Kartal İstasyon sahası 1130 ada 1 sayılı parselde bulunan 160,00m² lik Ambar-I binası ve 130,00 m² lik Ambar-2 binası ile 1000,00 m² açık alan olmak üzere toplam 1290,00 m² lik taşınmazın "Kafe, Restoran ve Büfe Amaçlı" olarak kullanılmak üzere kiralanacaktır.

06-11-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Tekirdağ İli,Ergene ilçesi,Velimeşe mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesi satılacaktır

06-11-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Doğanköy mahallesi’nde konumlu 6764 ada 10 Parsel (Eski 96 nolu parselde) kayitli 1.180 m2 alani bulunan, bahçe vasfinda kayitli taşinmaz satılacaktır

05-11-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

MAL ALIMI

Köseköy istasyonunda bulanan yaklaşık 60.000 adet hurda beton traversin, satışının yapılması işi

02-11-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3,4 nolu bağımsız bölümlerin TCDD hisse payı satılacaktır

01-11-2018
6. Bölge Müdürlüğü Adana

KİRALAMA VE SATIŞ

Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Adana Gar Sahası Sular Mevkiinde bulunan TCDD’ye ait 4436 ada, 37 parselde yer alan 24 plan no.lu 492,00 m2 kapalı ,( zemin oturumlu 2 kat + teras kat ) 1.678,00 m.si açık olmak üzere toplam 2.170,00 m2.lik taşınmazımız “Restaurant , Cafe” olarak kullanılmak üzere KDV hariç aylık 11.000,00 TL muhammen bedel üzerinden Kapalı Zarf ile Teklif Alma ihale yöntemi ile kiralanacaktır.

31-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Alpullu köyü, 195 ada 2 parselde bulunan 1.216,76 m2 tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır

31-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Bilecik ili, Merkez ilçesi, İstasyon mahallesi’nde konumlu 246 ada 16 nolu parselde kayitli 6.515,00 m² alana sahip ,tarla vasfinda taşinmaz satılacaktır

31-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Sakarya ili, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1509 ada 3 nolu 6.884,15 m2 alanı bulunan parselde kayıtlı, Arsa vasfında kayıtlı taşınmaz satılacaktır

30-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 nolu 3,098.00 m2 alanı bulunan parselde kayıtlı, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz satılacaktır

30-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Kocaeli ili, Dilovası İlçesi, Tavşancıl-2 Mahallesi, 240 ada 3 nolu 3.078,40 m2 alanlı Arsa vasfında kayıtlı taşınmaz satılacaktır

03-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 nolu 3,098.00 m2 alanı bulunan parselde kayıtlı, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz satılacaktır.

03-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Menekşe İstasyon sahası, 712 ada 8 sayılı parselde bulunan 300,00 m² kapalı alan (yeni yapılacak), 2600,00 m² açık alan olmak üzere toplam 2.900,00 m² lik taşınmazın "Büfe, Restoran, Cafe ve Çay bahçesi" olarak kullanılmak üzere kiralanması

02-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule İstasyon sahası, 2384 ada, 2 sayılı parselde bulunan 152,90 m² kapalı, 1.440,00 m² açık olmak üzere toplam 1.592,90 m² lik taşınmazın "Sosyal -Kültürel ve Ticari amaçlı" olarak kullanılmak üzere kiralanması

02-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Büyükderbent İstasyon sahasında 520 sayılı parselde bulunan 104,80m2 (86,20m2 alt kat+18,60m2 üst kat) kapalı ve 41,70m2 açık olmak üzere toplam 146,50m2 lik alanı “Lokanta-Çay Bahçesi-Kafeterya” olarak kullanılmak üzere kiralanması

01-10-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

1.Bölge Müdürlüğüne bağlı Köseköy İstasyonunda bulunan Yaklaşık 80.000 (Seksen bin) adet yoldan çıkma hurda beton traverslerin (üzerindeki bağlantı malzemelerinin TCDD teslimi kaydı ile ) satışının yapılması işi

27-09-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 4 nolu bağımsız bölüm satılacaktır.

27-09-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3,nolu bağımsız bölüm satılacaktır

26-09-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Tekirdağ İli,Ergene ilçesi,Velimeşe mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesi satılacaktır

25-09-2018
6. Bölge Müdürlüğü Adana

KİRALAMA VE SATIŞ

Adana gar sahasında bulunan17 plan no.lu 222,00 m2 kapalı ,( zemin oturumlu 2 kat + teras kat ) 1.718,00 m.si açık olmak üzere toplam 1.940,00 m2.lik taşınmazımız “Restaurant , Cafe” olarak kullanılmak üzere kiralama ihalesi hk.

20-09-2018
Afyon Beton Travers Fabrikası Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

25 Ton (±%20) Hurda Odun ve Ahşap Talaşı ( Teknik Şartnameye göre) satılacaktır.

28-08-2018
6. Bölge Müdürlüğü Adana

KİRALAMA VE SATIŞ

Adana ili, Pozantı ilçesi, - Mahallesi, Pozantı İstasyon Sahası istasyon Mevkiinde bulunan TCDD’ye ait 117 ada, 52 parselde yer alan 541,40 m².lik açık alan “ Mağaza, Market, Lokanta vb.” olarak kullanılmak üzere KDV hariç aylık 1.173,00 TL muhammen bedel üzerinden Kapalı Zarf ile Teklif Alma ihale yöntemi ile kiralanacaktır. Yapılan İhaleye tek katılım olması halinde aynı şartlarla Pazarlık Usulü uygulanacaktır.

15-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Malatya İli, Battalgazi İstasyon sahası 645 sayılı parselde 4/2 plan nolu 48,00 m2 Lojman Konut olarak kullanılmak üzere aylık KDV hariç 130,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.

15-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Battalgazi İstasyon sahasında 11380,00 m2 miktarlı taşınmaz Yedi Emin Otoparkı ve Değişik Ticari amaçla " olarak kullanılmak üzere 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır.

15-08-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Balabanlı Mahallesi, Balabanlı İstasyon sahası 1493 sayılı parselde bulunan 700,00 m2.lik alan ile 1498 sayılı parselde bulunan 8.100,00 m2.lik olmak üzere toplam 8.800,00 m2.lik taşınmazın Tarım Arazisi olarak kullanılmak üzere kiralanması

08-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Elazığ İli, Elazığ Gar sahası 1 ada 8-7 parselde kayıtlı 5.450,00 m2 taşınmazı’’ İnşaat Malzeme Stok sahası, ticari amaçlı ‘’ kullanılmak üzere aylık KDV hariç 1,380,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.

08-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Elazığ İli, Elazığ Gar sahasında bulunan 483 ada 64 sayılı parselde kayıtlı 8965,00 m2 taşınmazı ‘’Yedi emin otoparkı ve değişik ticari amaçlı ‘’ kullanılmak üzere aylık KDV hariç 1.510,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.

01-08-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, DURAK MAHALLESİ, 116 ADA 19, 99 VE 104 PARSELDE KAYITLI 3 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

31-07-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

KIRKLARELİ İLİ, BABAESKİ İLÇESİ, ALPULLU KÖYÜ, 195 ADA 2 PARSELDE KAYITLI 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

31-07-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

TEKİRDAĞ İLİ, MURATLI İLÇESİ, BALABANLI MAHALLESİ, 606 VE 607 PARSELDE KAYITLI 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

19-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz Satın Alma ve Stok Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270 Ton hurda ahşap traversin satış işi

17-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Demiryolu Bakım Müdürlükleri mıntıkasında bulunan Toplam:64.235 adet Hurda beton traversin satış işi

12-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

KİRALAMA VE SATIŞ

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 12576 ada 1 nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki toplam 6.632,65 m².lik taşınmaz ve üzerindeki 6 adet tek katlı, 1 adet 7 katlı (bodrum+zemin+5 normal kat) binanın 4046 sayılı kanunun 18. maddesinin (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan usul ve esaslar doğrultusunda pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

11-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

KİRALAMA VE SATIŞ

Erzurum İli, Yakutye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 12559 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 22.095,95 m².lik taşınmazın 4046 sayılı kanunun 18.maddesinin (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan usul ve esaslar doğrultusunda pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

11-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

KİRALAMA VE SATIŞ

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 12558 ada 1 nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki toplam 17.535,03 m².lik taşınmazın 4046 sayılı kanunun 18. maddesinin (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan usul ve esaslar doğrultusunda pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

21-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Menekşe İstasyon sahası, 712 ada 8 sayılı parselde bulunan 300,00 m² kapalı alan (yeni yapılacak), 2600,00 m² açık alan olmak üzere toplam 2.900,00 m² lik taşınmazın "Büfe, Restoran, Cafe ve Çay bahçesi" olarak kullanılmak üzere Kiralanması İşi.

20-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz Satın Alma ve Stok Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270Ton hurda ahşap traversin satış işi

11-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

Tekirdağ İli,Ergene ilçesi,Velimeşe mah. 725 ada 1 parselde bulunan taşınmazın teşekkülümüze ait 1109/2400 oranındaki 2.256,11 m2 alana sahip hissesi satılacaktır

11-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3,4 nolu bağımsız bölümlerin TCDD hisse payı satılacaktır

06-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule İstasyon sahası, 2384 ada, 2 sayılı parselde bulunan 152,90 m² kapalı, 1.440,00 m² açık olmak üzere toplam 1.592,90 m² lik taşınmazın "Sosyal -Kültürel ve Ticari amaçlı" olarak kullanılmak üzere kiralanması

09-05-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

Aydın ili, Efeler ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Aydın Gar dahilinde (Gar Binası içerisinde) bulunan TCDD 'ye ait 6397ada, 1 parseldeki toplam 48,00 m² taşınmaz; WC olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) aylık 500,00 TL (Beşyüz- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanması.

08-05-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, HALKAPINAR MAHALLESİNDE 1 ADET, TEPECİK MAHALLESİNDE 2 ADET, BUCA İLÇESİNDE 1 ADET, TORBALI İLÇESİNDE 1 ADET, BAYINDIR İLÇESİNDE 1 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 6 ADET TAŞINMAZDA VAR OLAN TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HİSSELER İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

22-03-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

KİRALAMA VE SATIŞ

Erzincan İli, Merkez İlçesi, Erzincan istasyon sahası 293 ada, 11 parsel üzerinde bulunan 5.00,00 m² lik açık alanın (100 m² oturum ve inşaat alanlı sökülebilir portatif nitelikli kapalı alan müsaadeli) “Park Alanı, Paketli Eşya Stoklama Alanı, Değişik Ticari Amaçlı”olarak kullanılmak üzere, kapalı zarf teklif alma yöntemiyle yapılacak ihale ile sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

22-03-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

KİRALAMA VE SATIŞ

Samsun İli, Merkez İlçesi, Çarşamba istasyon sahasında mülkiyeti Teşekkülümüze ait 189 ada, 1 sayılı parselde kayıtlı 3.kat 6 plan nolu 100,00 m²’lik Kapalı alanı Konut olarak kullanılmak üzere kapalı zarf teklif alma yöntemiyle yapılacak ihale ile sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar kiraya verilecektir.

21-03-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Saruhanlı İstasyon dahilinde bulunan TCDD 'ye ait toplam 70,00 m² taşınmazın; KONUT olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) aylık 150,00 TL (yüzelli- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2020 tarihine kadar kiralanması.

14-03-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

Aydın İli, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 576 ada, 1 parselde bulunan 153.89 m².si(110.00 m² Bina, 43.89 m² wc) kapalı, 529.11 m².si açık alan olmak üzere toplam 683,00 m².lik taşınmazın, Cafe, Kafeterya, Çay Bahçesi amaçlı, olarak kullanılmak üzere; aylık KDV hariç 400,00 TL (dörtyüz-Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden KAPALI TEKLİF USULÜ ile 31.12.2020 tarihine kadar kiralanması.

28-02-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer mahallesi, Denizli Gar dahilinde bulunan TCDD 'ye ait 5 pafta, 157 ada, 1 parseldeki 56,00 m² Kapalı alan, 713,00 m² açık alan olmak üzere toplam 769,00 m² taşınmazımız; Çay Ocağı, Çay Bahçesi, Kahvehane, Büfe, Kafeterya olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 900,00 TL/AY (dokuzyüz- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2020 tarihine kadar kiralanması.

14-02-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, Alsancak Gar dahilinde bulunan 1445 ada, 25 parselde, 5.52 m² açık alan taşınmaz: Unlu Mamuller (Simit, Gevrek, Boyoz, Poğaça, Kumru vb.) Satış Arabası Yeri olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 2.000,00 TL/AY (ikibin- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2020 tarihine kadar kiralanacaktır.

31-01-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

İzmir ili, Selçuk ilçesi, Çamlık mahallesin de bulunan , 235 ada, 2 parseldeki bulunan sökülebilir malzemeden; 55,00 m²’lik kafeterya, 85,00 m²’lik Büfe, toplam 140,00 m² kapalı alan, 2.860,00 m² açık alan olmak üzere toplam 3.000,00 m² lik taşınmaz; (Kereste Depo Alanı Satış Yeri, Kır Bahçesi, Restoran, Lokanta, Kafeterya, Büfe, Çay Bahçesi) olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 450,00 TL/AY (Dörtyüzelli- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2020 tarihine kadar kiralanması.

08-11-2017
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde bulunan; 524 Ada, 3 parseldeki 29 plan no.lu 49,60 m² konut ile 14,36 m² Kömürlükle beraber toplam 63,96 m² kapalı alan, 166,04 m² açık alan olmak üzere toplam 230,00 m² taşınmaz (KONUT) olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 150,00 TL/AY (yüzelli- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2019 tarihine kadar kiralanacaktır.

16-08-2017
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

Balıkesir ili, Merkez ilçesi, Çukurhüseyin-Soğucak İstasyonları arasında bulunan TCDD’ ye ait, 128 ada, 1 parseldeki toplam 18.000,00 m²’lik açık alan taşınmazın TARIM amaçlı olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 1.300,00 TL/YIL (binüçyüz- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2019 tarihine kadar kiralanması.

16-08-2017
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

KİRALAMA VE SATIŞ

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Süleymanlı Mahallesi, Sünnetçiler-Çobanhasan durakları arasında bulunan TCDD’ ye ait, 2,3,55,56,59,60 pafta, 3660 parseldeki toplam 4.320,00 m²’lik açık alan taşınmazın TARIM amaçlı olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 350,00 TL/YIL (üçyüzelli- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2019 tarihine kadar kiralanması.