EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Resim
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

KANUNLA KABUL EDİLEN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması

Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi (EUROFIMA)'nin Kuruluşu Hakkında 20.10.1955 tarihli Mukavele ve Ekleri

Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) Ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) Üzerinden Demiryolu Feribotu İle Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ANLAŞMALAR

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Demiryolu ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Hükümetlerarası Örgütün (OTIF) 29-30 Eylül 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 12 nci Genel Kurulunda Kabul Edilen ve 7237 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan “Kısmi Revizyon”un Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2721)

Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması)'nın Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ‘Ulaştırma’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar

Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının İlişik Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Aransında Demiryolları Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpekyolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı

Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Ulaştırma” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu İle İlgili Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “Bakü-Tiflis-Kars” Yeni Demiryolu Hattının “Kars-Akhalkalaki” Kısmı Üzerinde Gürcistan’da Yapılması Planlanan Demiryolu Tüneli İnşaatının Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Ulaştırma” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan 4 Nisan 1996 Tarihli Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma’da Değişiklik Yapan Anlaşması

Ankara - Konya Hızlı Demiryolu Hattının Geliştirilmesi Projesi İle İlgili Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Arasında Taksitli Satış Anlaşması  

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Demiryolu Alanında Mutabakat Zaptı

Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin Ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon Ve Diğer Ray Hizmetlerini De Kapsayan Demiryolu Araç Ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı Ve Onarımı İle İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolü  

İzmir Banliyö Treni Finans Sözleşmesi 

Güney Doğu Avrupa’da Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusunda Anlaşma

Çeken Araçların İmal ve Temini İle Modernizasyonu Projesi Kapsamında DE Anahtar Lokomotifi İmal ve Teminin Finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti ile The Toronto-Dominion Bank ve ABD Eximbankı Arasında İmzalanan İhracat Kredisi ile Ticari Krediye İlişkin Anlaşmalar 

9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme’ye (COTIF) Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokol 

Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi Projesinin Finansmanı Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teati Edilen Nota ve Eki Müzakere Kaydı ile Nota Teatisi’ne Bağlı Olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ile İmzalanan Kredi Anlaşması’nın, Yürürlüğe Girmesi ve Söz Konusu Nota, Eki Müzakere Kaydı ve Kredi Anlaşmasına Dair Karar 

Romanya ile Türkiye Arasında İmzalanan Samsun ve Köstence Arasında Direk Feribot Hattının Oluşturulması ile İlgili Mutabakat Zaptı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kapıkule Garında Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesi ile İlgili Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İki Ülkenin Demiryolu ve Diğer Altyapı Şebekelerinin Bağlantısına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar 

Önemli Uluslararası Kombine Taşımacılık Hatları ve Bağlı Tesisleri Avrupa Anlaşması(AGTC)

Türkiye-Hindistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Altıncı Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Demiryolu Alanında İşbirliği Konusundaki Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar

Divriği-İskenderun Demiryolu Hattının Elektrifikasyonu için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Mali Protokolun Onaylanmasına Dair Karar

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Demiryolu Endüstrisinde Ortak Üretim Teknik ve Bilimsel İşbirliği Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar  

Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşması (AGC)na Katılmamız Hakkında Karar

Sovyetler Birliği İle Yapılan Türk-Sovyet Doğu Demiryolu Anlaşması Toplantı Tutanağının Onaylanmasına Dair Karar 

Divriği-İskenderun Demiryolu Elektrifikasyon Projesinin Finansmanı için Sağlanan Krediyle İlgili Fransa ile Türkiye Arasında Mali Protokolün Onaylanmasına Dair Anlaşma

İran ile Türkiye Arasında İmzalanan Kara ve Demiryolu Taşımacılığı İle İlgili Mutabakat Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar 

Devlet Demiryolları İşletmesinin Almanya Federal Cumhuriyetinden Satın Alacağı Lokomotifler ve demiryolu Ekipmanının Finansmanı Maksadıyla Kreditanstalt Für Wiederraufbaudan Sağlanan Kredi Anlaşması

Dünya Bankasından Sağlanan II. Demiryolu Projesinin Finansmanı İçin Sağlanan Kredi Anlaşmasının Onayına Dair Karar 

Arap Ekonomik Kalkınması İçin Kuveyt Fonu ile TCDD Genel Müdürlüğünün Kapıkule-İstanbul-Ankara Hatlarında Merkezi Trafik Kontrol, Uzaktan Kontrol ve Otomatik Tren Durdurma Sistemleri Kurulması ve Modernizasyonu Projesi için Kredi Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

Türkiye Hükümeti İle ABD Arasında İstanbul Metrosu ve Demiryolu, Boğazdan Tüp Geçit Projeleri İçin Yapılan Hibe Anlaşmasının Onayına Dair Karar

TCDD'nin Lokomotif Alımı Projesine Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetinden Sağlanan Krediye İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

Türkiye Cumhuriyeti İle Suudi Kalkınma Fonu Arasında İletim Hatları Projesi-II. Aşama İkraz ve İskenderun – Divriği Demiryolu Hattının Modernizasyonu ve Elektrifikasyonu – Aşama I Projesi İkraz Anlaşması

Pakistan İçsavaşından Önce Doğu Pakistan'a Sevkedilmiş Olan 28 Adet Yolcu Vagonunun, Bangladeş'e Satılan 49 Adet Yolcu Vagonu İle İlgili Anlaşmaya Aynı Şartlarla Dahil edilmesi İçin Tahran'da Teati Edilen İlişik Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

Demiryolu İle Yolcu ve Bagaj Taşımasına İlişkin Uluslararası Antlaşma ve Ekleri ile Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Antlaşma Ekleri ve Bu Konudaki Ek Protokolün Onaylanması

Yolcuların Ölmeleri ve Yaralanmaları Halinde Demiryolunun Sorumluluğu İle İlgili Olup 25 Şubat 1961 Tarihli Demiryollarıyle Yolcu ve Bagaj Taşımalarına Mahsus Milletlerarası Andlaşma

Demiryolu İle Yolcu Bagaj ve Eşya Taşımasına Müteallik Milletlerarası Andlaşmalar CIV ve CIM İle Bu Anlaşmalara Bağlı A ve B Protokollerinin ve Milletlerarası Nakliyat Komisyonu Kararları 

Bazı Anlaşmaların yürürlülük tarihinin tespit edilmesi hakkında karar (Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşma (5.sırada)

 

RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAYAN ANLAŞMALAR

(TCDD) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile (ZFBH) Bosna Hersek Federasyonu Demiryolları Arasında Demiryolu Alanındaki İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı

Demiryolu Kuruluşları Arasında Yolcu Vagonların Değişimi ve Kullanılmasına İlişkin Anlaşma (RİC) 

Köstence - İzmir - Mersin Feribot Hattındaki Demiryolu Trafiğine İlişkin Anlaşma

Köstence Derince Feribot Hattındaki Demiryolu Trafiği ile İlgili Anlaşma

TCDD-JR EAST Genç Personel Değişimi ile İlgili Anlaşma

TCDD-JR EAST Mutabakat Zaptı

TCDD-KORAIL Mutabakat Zaptı  

TCDD ADIF Arasında Çerçeve Anlaşması

Kars Edirne Demiryolu Yapım Projesiyle İlgili Çerçeve Anlaşması

TCDD-FS (İtalyan Demiryolları) İşbirliği Anlaşması

TC Ulaştırma Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Demiryolu Bakanlığı Arasında Demiryolu İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı

TCDD VE CFS Arasında Meydan-ı Ekbez - Çoban Bey ve Nusaybin Müşterek İşletme Anlaşması

TCDD-FS (İtalyan Demiryolları) Arasında Mutabakat Zaptı

Vagonların Tek Tik Kullanım Sözleşmesi (CUU/AVV/GCU)

Demiryolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığı Çerçevesinde Taşımacılar Arasındaki İlişkiler Hususunda Anlaşma (AİM)  

TCDD ve DB (Alman Demiryolları) Arasında Niyet Mektubu (Memorendum Of Understanding)  

TCDD Genel Müdürlüğü ile RENFE-Operadora Arasında İşbirliği Anlaşması

İstanbul Haydarpaşa Limanı ile Kazablanka Limanı Arasında İşbirliği Protokolü

TCDD Genel Müdürlüğü ile Alman Demiryolları (DB AG) Arasında İşbirliği Anlaşması

Demiryolu Kuruluşları Arasında Vagonların Değişimi ve Kullanılmasına İlişkin Anlaşma(RIV)

Türk-Sovyet Doğru Demiryolu Ulaştırmasına Ait Kanun ve Sözleşme 

Türk ve Yunan Demiryolları Arasında Sınır Servisini Müşterek İşletme Anlaşması

TCDD Genel Müdürlüğü ile İran Demiryolları (RAİ) Arasında Müşterek Mübadele Garı Kapıköy İçin Anlaşma 

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش بهترین سایت شرط بندی و پیش بینی فوتبال ایرانی سایت پیش بینی فوتبال معتبر پرشین بت معرفی سایت پیش بینی و شرط بندی فوتبال آدرس جدید سایت شرط بندی بت فوروارد فارسی سایت شرط بندی ولف بت میلاد حاتمی لینک ورود به ادرس جدید سایت abt90 با مدیریت ساشا سبحانی سایت پویان مختاری یا سایت شرط بندی حضرات سایت abt90 ساشا سبحانی میلاد حاتمی سایت بازی انفجار پابلو بت علیشمس سایت hotbet دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین آدرس سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی takbet لینک آدرس جدید سایت شرط بندی wolfbet با مدیریت میلاد حاتمی آدرس سایت شرط بندی جت بت سایت پیش بینی فوتبال بت فا ثبت نام و ورود به سایت چیتا بت از این لینک نیلی افشار لینک سایت حضرات بت پویان مختاری سایت هات بت دنیا جهانبخت لینک سایت سنگین بت حصین ابلیس سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی لیست بهترین سایت های شرط بندی ایرانی به همراه معرفی آن ها hivanews اطلاع رسانی های دنیای شرط بندی اطلاع رسانی های دنیای شرط بندی سایت بازی انفجار تتلو tatal bet سایت شرط بندی تتل بت tatalbet سایت شرط بندی امیر تتلو tatalbet