EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
Müdürlükler Resim
DATEM Müdürlükler

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekomünikasyon Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri aşağıda ana başlıklar altında toplanmaktadır:

EST Mühendislik hizmetler Müdürlüğü; elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekominikasyon, güç sistemleri, konularında AR-GE faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Temel ihtiyaca yönelik Ar-Ge laboratuvar kurulumu gerçekleştirilmiştir.

EMC-EMI uyumluluk ölçümleri için altyapısını tamamlamış ve ölçüm faaliyetlerine başlamaya hazır hale gelmiştir. Test laboratuvarımızda bikonik, log-periyodik ve halka anten çeşitleri bulunmakta olup demiryolu araçları ve diğer altyapı elemanlarının EN 50121’e göre elektromanyetik uyumluluk testleri gerçekleştirilebilmektedir.

EST Mühendislik Hizmetleri bünyesinde yeni kurulan yüksek gerilim laboratuvarında -30o ile +60o aralığında iklimlendirme kabini, 15KV DC izolasyon test cihazı ve 12KV AC/16 KV DC yüksek gerilim test cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlarla birlikte 200kV AC yüksek gerilim test cihazı ve yıldırım darbe test cihazı kullanımı için Faraday kafesli oda yapılmıştır.

Demiryoluna döşenen sensörlerden elde edilen verilerden demiyolu araçlarının izlenerek kusurların anlık olarak tespitine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.

2019 yılında tamamlanması planlanan yeni binasında konusuyla ilgili test çalışmalarına başlaması planlanmıştır.  Böylece  hafif raylı sistemler ve demiryollarıyla ilgili yeni teknolojilere yönelik kurum ve kurum dışından gelen talepler doğrultusunda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak çözüm üretebilecek yeterliliğe kavuşacaktır.

Test laboratuvarlarının kurulmasını müteakip akreditasyon çalışmalarına başlanacaktır.

----

Malzeme ve Kaynak Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü

 • Akredite Laboratuvar Hizmetleri
 • Demiryolu Sektörüne Yönelik Teknik Eğitimler
 • Bilimsel Araştırma ve Proje Faaliyetleri
 • Sektörel Danışmanlık

Malzeme ve Kaynak Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü, bünyesindeki gelişmiş teknolojiye sahip tahribatlı ve tahribatsız deney laboratuvar altyapısı ile hem demiryolu sektöründe hem de sektör dışında kullanılan malzemelere yönelik deney hizmetleri sunmaktadır.

Akredite olunmuş mevcut deney metotlarının sürekliliğinin devam ettirilmesi ve kapsamın genişletilmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Konusunda uzman nitelikli personeller tarafından Demiryolu sektörüne yönelik teknik eğitimler verilmektedir.

Demiryolu ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmekte ve araştırmalar yaparak proje faaliyetleri yürütmektedir.

KAYNAK MERKEZİ

Malzeme ve Kaynak Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Kaynak Merkezi”nin hedefleri:

 • Aktif olarak uygulanmakta olan demiryolu ray kaynağı ve tamir kaynağı yöntemlerini geliştirmek,
 • Demiryolu ray kaynağı ve tamir kaynağı yöntemlerinde AR-GE çalışmaları yaparak sektöre yenilikler kazandıracak projeler yürütmek,
 • Demiryolu ray kaynağında uluslararası gelişmeleri takip etmek ve ülkemize faydalı olacak uygulamaları kazandırmak,
 • TCDD’ye hizmet veren kaynak firmalarında ve kurumumuzda çalışan kaynakçıların takibini ve eğitimi sağlamaktır.

TAHRİBATSIZ MUAYENE LABORATUVARLARI

 • Ultrasonik Muayene, ses dalgaları kullanılarak malzeme içerisindeki süreksizliklerin tespiti için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Laboratuvarımız bünyesinde TS EN ISO 9712'ye göre vasıflandırılmış uzman personeller tarafından metal ve metal dışı malzemelere EN standartları ve bunlara eş değer standartlara uygun olarak ultrasonik muayeneler yapılmakta ve raporlanmaktadır. Ayrıca TCDD personeline TS EN ISO 9712 standardına göre “Ultrasonik Muayene Seviye 1 ve Seviye 2 Personel Eğitimleri” verilmektedir.

GİRDAP AKIMLARI İLE MUAYENE LABORATUVARI

 • Girdap akımları ile muayene yöntemi değişken akım kullanılarak manyetik alan oluşturulma esasına dayanan bir tahribatsız muayene yöntemi olup elektrik iletkenliği olan malzemelerde yüzey ve yüzey altı süreksizliklerin tespiti için kullanılır. Laboratuvarımız bünyesinde bu muayeneler TS EN ISO 9712 'e göre vasıflandırılmış uzman personeller tarafından EN standartları ve bunlara eş değer standartlara uygun olarak yapılabilmekte ve raporlanmaktadır.

ALTERNATİF AKIM ALAN ÖLÇÜM CİHAZI (ACFM)

 • Alternatif Akım Alan Ölçüm Cihazı yüzey çatlaklarını tespit etmek ve boyutlandırmak için numune yüzeyine alternatif akım sağlayan elektromanyetik bir inceleme tekniğidir. -20°C ile +40 °C sıcaklık aralığında iletken veya iletken olmayan bir malzeme ile kaplanmış iletken malzemelere uygulanabilir ve 25 mm derinliğe kadar kusurların doğru boyutlandırılması için elverişlidir.

GÖRSEL MUAYENE LABORATUVARI

 • Görsel muayene çıplak gözle veya optik yardımcı bir araç kullanılarak malzeme yüzey süreksizliklerinin tespit edildiği bir tahribatsız muayene yöntemidir. Laboratuvarımız bünyesinde bu muayeneler TS EN ISO 9712 'e göre vasıflandırılmış uzman personeller tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır. Laboratuvar bünyesinde TCDD personeline TS EN ISO 9712 standardına göre “Görsel Muayene Seviye 1 ve Seviye 2 Personel Eğitimleri” verilmektedir.

MANYETİK PARÇACIKLA MUAYENE LABORATUVARI

 • Manyetik parçacıkla muayene malzeme bünyesinde manyetik alan oluşturma prensibine dayanan, yüzey ve yüzey altı süreksizliklerin tespiti için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Laboratuvarımız bünyesinde bu muayeneler TS EN ISO 9712’e göre vasıflandırılmış uzman personeller tarafından EN standartları ve bunlara eş değer standartlara uygun olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır. Laboratuvar bünyesinde TCDD personeline TS EN ISO 9712 standardına göre “Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye 1 ve Seviye 2 Personel Eğitimleri” verilmektedir.

SIVI PENETRANTLA MUAYENE LABORATUVARI

 • Sıvı Penetrantla muayene sıvıların kapiler etki ve nüfuz etme özelliğine dayanan, muayene yüzeyine açık süreksizliklerinin tespiti için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Laboratuvarımız bünyesinde bu muayeneler TS EN ISO 9712 'e göre vasıflandırılmış uzman personeller tarafından metalik ve metalik olmayan malzemelere EN standartları ve bunlara eş değer standartlara uygun olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır

MİKROYAPI VE MALZEME ANALİZ LABORATUVARLARI

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) LABORATUVARI

 • Yüksek çözünürlüklü Alan Emisyon Tabancalı (FEG) elektron mikroskobu (SEM) uluslararası standartlara uygun olarak iletken ve iletken olmayan tüm numuneler üzerinde herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden mikro yapı analizi yapabilmektedir. Laboratuvarda mikro yapı analizi, hasar analizi, yüzeyin fiziksel ve kimyasal analizi ve parçacık boyutu analizi yapılabilmektedir.

METALOGRAFİ LABORATUVARI

 • Metalografik inceleme için numunelerin hazırlanması: Kesme, sıcak kalıplama, yüzey hazırlama (taşlama, zımparalama, parlatma), dağlama
 • Trinoküler stereo zoom mikroskop ile makro boyutta inceleme
 • 2000X büyütmeli tepeden yansımalı metal mikroskobu ile hasar analizi için metalürjik inceleme, tane boyutu ölçümü, inklüzyon analizi, dekarbürizasyon derinliği ölçümü ve dökme demirlerde küreselleşme (nodularity) ve solucansı grafit (flake) analizi
 • Optik mikroskobun uygulama yöntemleri: Aydınlık alan, karanlık alan, basit polarizasyon, DIC ve floresan (Epi-Fluorescence)
 • 0,5 - 250 kg kapasiteli yarı otomatik üniversal makro sertlik cihazı ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Brinell, Vickers ve Rockwell sertlik ölçümü
 • 3000 kg kapasiteli sertlik cihazı ile 10 mm ve 5 mm uçlar kullanılarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Brinell sertlik ölçümü
 • 50 gr - 10 kg kapasiteli tam otomatik mikro sertlik cihazı ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Vickers, Knoop ve Brinell sertlik ölçümü

SPEKTRAL ANALİZ LABORATUVARI

 • Alüminyum, bakır, nikel ve demir alaşımlarının optik emisyon spektrometre cihazı ile kimyasal analizi.
 • Analog fototüp (PMT) dedektörleri ve dijital CCD teknolojisi bir arada kullanılarak optimal hassasiyet ve doğruluk sağlanması
 • 4 baz (Al, Fe, Cu, Ni)
 • 31 metot (4 baza ait 31 metot)
 • 41 elementin konsantrasyonu yapılabilmektedir.

TUZ PÜSKÜRTME DENEYİ

TS EN ISO 9227 standardına göre “Nötr Tuz Püskürtme Deneyi” (NSS) 450 lt ve 250 kg kapasiteli cihazımızda gerçekleştirilmektedir.

Demiryolu sektöründe, TS EN 13146-6 standardına göre yol bağlantı sistemleri için şiddetli çevre şartlarının etkisinin ölçülmesi için NSS deneyi yapılmaktadır.

MEKANİK TEST LABORATUVARLARI

ÇEKME DENEYİ

 • 250 kN kapasiteli elektromekanik statik deney sistemi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak metalik malzemelerin çekme deneyleri oda sıcaklığında yapılarak deneye tabi tutulan malzemelerin çekme dayanımı, akma dayanımı, yüzde uzama gibi mekanik özellikleri tayin edilmektedir.
 • 5 kN kapasiteli elektromekanik masa üzeri statik deney sistemi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak plastik malzemelerin çekme deneyleri oda sıcaklığında yapılarak deneye tabi tutulan malzemelerin çekme dayanımı, akma dayanımı, yüzde uzama gibi mekanik özellikleri tayin edilmektedir.

EĞME DENEYİ

 • 300 ton kapasiteli hidrolik test presi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sabit bir tesiste veya sahada seyyar kaynak makinası ile yapılmış yakma alın kaynaklı rayların, aluminotermik kaynaklı rayların ve beton traverslerin eğme deneyleri yapılmaktadır.

YORULMA DENEYLERİ

KAYNAKLI RAY YORULMA DENEYİ [500 kN]

 • 500 kN kapasiteli üniversal servohidrolik dinamik test sistemi ile

YÜKSEK ÇEVRİMLİ YORULMA DENEYİ [100 kN]

 • 100 kN kapasiteli üniversal servohidrolik dinamik test sistemi ile metal, kompozit veya elastomer malzemelerin yorulma deneyleri -70 °C ila +250 °C sıcaklık aralığında yapılabilmekte olup malzemelerin yorulma dayanımı, kırılma tokluğu, yorulma çatlak ilerlemesi gibi özellikleri de tayin edilebilmektedir.

DÖNEN ÇUBUK EĞME YORULMA DENEYİ

 • Dönen çubuk eğme yorulma deney cihazı ile metalik malzemelerde yorulma eğrisi ve yorulma ömrü tayini deneyleri yapılmakta ve gerilme-yorulma ömrü arasındaki ilişkiyi gösteren S-N diyagramları oluşturulabilmektedir.

GERGİ KISKAÇLARI YORULMA DENEYİ [150 kN]

 • Ray bağlantı sisteminde kullanılan gergi kıskaçları için yorulma deney cihazı 30 Hz'e kadar istenilen frekanslarda 150 kN'a kadar dinamik yüklerin yanı sıra statik olarak çekme ve basma yükleri uygulayabilmektedir.

DARBE DENEYİ

 • 450 Joule kapasiteli çentik darbe deney cihazı ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak metalik malzemelerin Charpy ve Izod darbe deneyleri yapılarak numunelerin kırılması sırasında emilen veya yutulan darbe enerjisi tayin edilmektedir. Deneyler oda sıcaklığı ile en az -60oC arasında numuneleri soğutan, cihaza birleşik numune soğutma ünitesi ile otomatik olarak yapılmaktadır. Cihaz ile standart darbe deneyinin yanında darbe esnasında numunenin darbe geçiş eğrileri Kuvvet-Mesafe ve Enerji-Mesafe olarak alınabilmektedir. Ayrıca cihaz darbe kolu yüksekliği gerekli maksimum enerji için 40o ile 150o arasında istenen konuma ayarlanabilmektir.

TERS EĞME DENEYİ

 • Ters eğme deney cihazı ile TS EN ISO 15630-3, TS 205 ISO 7801,ASTM D 6320 standartlarına uygun olarak ön-germe çeliklerinin ±90° ters eğme deneyleri yapılmaktadır. Cihaz ile deney parçasının serbest ucu üzerinden dik açıda eğilmesi ve ilk konumuna geri dönmesi bir ters eğme olmak üzere deney esnasında parçanın bozulmaya uğradığı sıradaki eğme toplam eğmeye dahil edilmeyecek şekilde toplam eğme sayısı (Nb) belirlenmektedir.

İZOTERMAL GERİLME BOŞALMASI DENEYİ

 • 300 kN kapasiteli bilgisayar kontrollü servo elektromekanik test cihazı, esas olarak ön germe çeliklerinin gerilme boşalması performansını kontrol etmek için kullanılmaktadır.
 • Cihaz, TS EN ISO 15630-3, prEN 10138 serisi standartlarına göre ön germe çelik tel, halat ve çubuklar için yine aynı standartlarda belirtilen ürün çaplarında (3 mm ila 12,2 mm) deney numunelerinin gerilme boşalması deneylerini yapabilmektedir.

VERİ TOPLAMA SİSTEMİ

 • 32 adet analog girişli kanalı olan veri toplama sistemi -20°C ile +65°C sıcaklıkları arasında ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. Gerinim ve gerinim temelli ölçüm sensörleri ile 0.0166667 Hz ile 100 kHz arasında farklı hızlarda ölçüm yapılabilmektedir. Birim deformasyon, yük, voltaj, sıcaklık vb. veriler bu cihaz ile alınabilmektedir. Cihazın kendi bünyesinde bulunan depolama aygıtı vasıtayla herhangi bir sorun yaşandığında veriler kaydedilmeye devam edilebilmektedir.

 

----

Standardizasyon, Belgelendirme ve Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü

Standardizasyon, Belgelendirme ve Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyetleri 2 ana başlık altında toplanmaktadır:

 • Yol Testleri

TS EN 14363 ve UIC 518 Standartlarına uygun olarak Sürüş Davranışı ve Güvenliği Testi
TS EN 13452 ve UIC 541 Standartlarına uygun olarak Fren Sistem ve Performans Testi

TS EN 12299 Standardına uygun olarak Yolcu Sürüş Konforu Testi
TS EN ISO 3095 ve TS EN ISO 3381 Standartlarına uygun olarak Gürültü Testi

 

 • Demiryolu Bileşenleri Test Merkezi

Demiryolu Bileşenleri Test Merkezinin binası tamamlanmış olup, test cihazlarının temin işlemleri sürmektedir. Bu kapsamda alınacak test cihazları şu şekildedir:

Boji Statik ve Dinamik Test Cihazı; Lokomotif bojilerinden Tramvay bojilerine kadar tüm demiryolu araçlarının bojilerinin mekanik testleri gerçekleştirilecektir.

Fren Test Sistemi; Fren Diskleri ve Saboların, Balataların UIC 541 Serisi Standardına uygun olarak testlerinin yapılmasının yanı sıra çeşitli AR-GE faaliyetlerine de uygun olarak testler yapılacaktır.

Tekerlek Takımı Simülatörü; Yuvarlanma yüzeyi yorulması, aşınma, yağlama gibi ray-teker kontağı hakkında birçok farklı alanda ARGE çalışmaları yapılabilecektir.

----

Yol Üstyapı Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyet alanları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır:

Piri Reis Ölçüm Treni ile yüksek hızlı hatlarda demiryolu üstyapısının (Hat Geometrisi, Ray Profili, Ray Ondülasyonu, Görsel Yol Muayenesi, Araç Dinamiği ve Pantograf/Katener Etkileşim Ölçümü) ölçüm ve değerlendirmelerini yapmak.

Demiryolu yol üstyapısında muayene ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

Demiryolu yol üstyapısının tasarım, imalat ve işletmesinde emniyetin geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları yapmak.

Ölçüm sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak için özgün bir yazılım geliştirmek.


Devam eden projeler:
.IN2TRACK (Demiryolu Hatları, Makas ve Yapıların Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar)
.IN2SMART (Demiryolu Varlıklarının Entegre Teknolojiler Kullanılarak Akılcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Akıllı Bakımı )
.IMPACT-2 (Farklı Ulaşım Modelleri Zincirinin Sorunsuz Bir Şekilde Entegrasyonunda Yeni Yaklaşımlar İçin Belirleyici Monitörleme)
Ayrıca Avrupa Birliği Demiryolu sektörünün araştırma alanlarını ve politikalarını belirlemek üzere kurulmuş olan kurullara, gruplara TCDD adına katılımlar Teknik Projeler Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Bu birimler:
• RICG (Araştırma ve İnovasyon Koordinasyon Grubu)
• IRRB (Uluslararası Demiryolu Araştırma Kurulu)
• EUROC (Avrupa Demiryolu İşletmeciliği Topluluğu Konsorsiyumu)

 

 

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش بهترین سایت شرط بندی و پیش بینی فوتبال ایرانی سایت پیش بینی فوتبال معتبر پرشین بت معرفی سایت پیش بینی و شرط بندی فوتبال آدرس جدید سایت شرط بندی بت فوروارد فارسی سایت شرط بندی ولف بت میلاد حاتمی لینک ورود به ادرس جدید سایت abt90 با مدیریت ساشا سبحانی سایت پویان مختاری یا سایت شرط بندی حضرات سایت abt90 ساشا سبحانی میلاد حاتمی سایت بازی انفجار پابلو بت علیشمس سایت hotbet دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین آدرس سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی takbet لینک آدرس جدید سایت شرط بندی wolfbet با مدیریت میلاد حاتمی آدرس سایت شرط بندی جت بت سایت پیش بینی فوتبال بت فا ثبت نام و ورود به سایت چیتا بت از این لینک نیلی افشار لینک سایت حضرات بت پویان مختاری سایت هات بت دنیا جهانبخت لینک سایت سنگین بت حصین ابلیس سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی لیست بهترین سایت های شرط بندی ایرانی به همراه معرفی آن ها hivanews اطلاع رسانی های دنیای شرط بندی اطلاع رسانی های دنیای شرط بندی سایت بازی انفجار تتلو tatal bet سایت شرط بندی تتل بت tatalbet سایت شرط بندی امیر تتلو tatalbet